Neurologická oddělení nemocnic

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Nemocnice Frýdlant byla založena v roce 1902 pod názvem Všeobecná veřejná okresní nemocnice císaře Františka Josefa I. Od počátku měla chirurgická, interní a porodnická lůžka. Fungovala nepřetržitě, později se stala na dlouhou dobu součástí OÚNZ Liberec. V ...

Neurologická klinika VFN a 1. LF UK

Provozujeme neurologickou kliniku. Naleznete u nás ambulantní i lůžkové oddělení dospělé i dětské neurologie s diagnostickým komplementem neurofyziologických, neuroradiologických a neuroimunologických laboratoří. Zabýváme se elektroencefalografií, ...

Neurochirurgická klinika - Fakultní nemocnice Brno

Zajišťujeme komplexní péči o pacienty s nemocemi a úrazy nervového systému. Provádíme radiochirurgické zákroky a spolupracujeme s Oddělením radiační onkologie. Pořádáme vzdělávací akce a odborné přednášky.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. - Neurologie

Zabýváme se diagnózou, léčbou a prevencí nemocí a poruch centrální nervové soustavy, periferní nervové soustavy a kosterních svalů.

Vojenská nemocnice Brno

Provoz neurologického oddělení. Zajišťujeme předoperační a pooperační péči.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje regionální diagnosticky-léčebnou péči ambulantní i lůžkovou v celém rozsahu neurologického oboru, zejména v oblasti vaskulárních a vertebrogenních onemocnění. Poskytují péči pacientům s epilepsií, pacientům s onkologickými, ...

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ošetřování a operace kompletního spektra neurochirurgických onemocnění. Zabýváme se mozkovými nádory, cévním postižením mozku či postižením páteře.

Neurologické oddělení

Provozujeme neurologické oddělení. Poskytuje základní léčebnou a preventivní péči. Léčíme také dispenzarizace záchvatových onemocnění.

Neurologické oddělení

Provozujeme neurologické oddělení. Zajišťujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči širokého spektra onemocnění nervového systému.

Neurologické oddělení

Provoz neurologického oddělení zaměřené na diagnostiku a nechirurgickou léčbu nemocí centrálního nervového systému, páteře a periferních nervů a svalů.

Neurologická klinika

Neurologická klinika poskytuje komplexní péči o neurologicky nemocné jedince a specializuje se na akutní stavy a cévní mozkové příhody.

Neurologické oddělení

Poskytování odborné neurologické péče ve všech oblastech onemocnění centrálního a periferního nervového systému. Disponujeme 44 lůžky.