Oddělení následné péče

ADP - SANCO s.r.o.

ADP - SANCO s.r.o.

Poskytneme komplexní domácí ošetřovatelskou péči. Provozujeme lůžkové oddělení, ve kterých poskytujeme ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek za úhrady. Poskytuje lůžkovou následnou ošetřovatelskou péči 24 hodin denně …

Vysokomýtská nemocnice

Provoz nemocnice. Jednodenní chirurgie, oddělení následné péče, ambulance, rehabilitace, radiologie, doplňkové služby.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

SurGal Clinic - Oddělení JIP

Provozujeme oddělení jednotky intenzivní péče. Oddělení přímo navazuje na trakt operačních sálů, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a komfort pacientů po operaci. Oddělení je rozděleno na dva samostatné boxy a to pro chirurgickou a ortopedickou operativu.

Nemocnice Žatec, o.p.s. - Oddělení následné péče

Doléčení, rekonvalescence a rehabilitace pacientů, kteří nemohou být propuštěni do domácího ošetření.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov - nemocnice Středočeského kraje, a.s.

Oddělení poskytuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči nemocným, kteří již mají stanovenou diagnózu s léčebným postupem.

Česko - německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

Ošetřovatelská a rehabilitační péče o pacienty s chronickými chorobami, po cévních mozkových příhodách, zlomeninách a ortopedických výkonech.

Nemocnice Český Těšín, a.s.

Provoz oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením.

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Provoz oddělení pro pacienty, kteří potřebují pomoc jiné osoby a nevyžadují již ústavní zdravotní péči.

Nemocnice Třebotov, a.s.

Provoz oddělení následné péče, které poskytuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

CLINICUM a.s.

EEG vyšetření přispívá k diagnostice poruch centrálního nervového systému.

Oddělení následné péče

Provozujeme oddělení následné péče. Disponujeme 36 lůžky následné péče a 5 lůžky dlouhodobé intenzivní péče.

Oddělení následné ústavní péče

Poskytování léčebné a ošetřovatelské péče zaměřené především na doléčení a ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Oddělení následné péče

Poskytování zdravotní péče nemocným se stanovenou diagnózou po odeznění akutní fáze onemocnění a ve stabilizovaném stavu.

Oddělení následné péče

Poskytování ošetřovatelsko - rehabilitační péče v rámci doléčení a rekonvalescence pacientů po prodělaném akutním onemocnění.