Lékařské knihovny • Česká republika a okolí

Lékařská knihovna Nemocnice Nové Město na Moravě

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Je zde možnost využití počítače s přístupem na internet a možnost využití tohoto bezdrátového připojení k mobilnímu telefonu, notebooku, tabletu, PDA a další.

Lékařská knihovna Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Poskytujeme knihovnické a informační i rešeršní služby. Nabízíme možnost kopírování a tisku. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci či zpřístupnění české národní lékařské databáze.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Lékařská knihovna Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice

Knihovna zajišťuje meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci, zpřístupňuje českou národní lékařskou databázi.

Lékařská knihovna Nemocnice Třebíč

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na zdravotnickou literaturu.

Lékařská knihovna - Orlickoústecká nemocnice

Knihovna poskytuje základní knihovnické a informační služby zaměstnancům nemocnice a ostatním zdravotnickým pracovníkům, studentům a zájemcům o zdravotnickou literaturu v regionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

Lékařská knihovna nemocnice Jindřichův Hradec

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na lékařskou literaturu. Poskytujeme prezenční i absenční výpůjčky knih a časopisů či meziknihovní služby.

Odborná knihovna Oblastní nemocnice Náchod

Poskytování knihovnických služeb se zaměřením na lékařskou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:15)

Lékařská knihovna Oblastní nemocnice Trutnov

Provozujeme knihovnu se zaměřením na lékařskou literaturu, sloužící zaměstnancům Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Lékařská knihovna Nemocnice Boskovice

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá v Ne 08:00)

Lékařská knihovna Nemocnice s poliklinikou Semily

Lékařská knihovna Nemocnice s poliklinikou Semily

Nabídka služeb odborné knihovny se zaměřením na lékařství.

Knihovna Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Půjčujeme knihy a periodiky. Poskytujeme přístup do informačních databází.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Odborná knihovna Masarykova onkologického ústavu

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice U sv. Anny

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou pro zaměstnance, pracovníky organizací, studenty a veřejnost. Poskytujeme možnost kopírování.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:30)

Lékařská knihovna - Fakultní nemocnice Brno

Provoz knihovny poskytující vědecko-informační služby zaměstnancům nemocnice či studentů, medicíny. Zajišťuje výpůjčky odborných časopisů z jiných knihoven a vytváří kopie článků z vědecko-informačních materiálů.

Knihovna Psychiatrické nemocnice Brno

Knihovna Psychiatrické nemocnice Brno

Je knihovnou specializovanou ve smyslu Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. V souladu s dikcí tohoto zákona získala osvědčení Ministerstva kultury ČR v rámci celostátní evidence knihoven. Člení se na Lékařskou knihovnu a Pacientskou knihovnu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

Lékařská knihovna Psychiatrické léčebny Kosmonosy

Provoz knihovny s lékařskou literaturou zaměřenou na obor psychiatrie, psychologie a psychoterapie. Možnost připojení k internetu. Knihovna eviduje přibližně 5000 knihovních jednotek a průběžně sem dochází 32 titulů časopisů z toho 29 tuzemských. Odebíráme …

Lékařská knihovna Nemocnice Břeclav

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Knihovna Státního zdravotního ústavu

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Knihovna je v Nemocnici Liberec informační oporou pro lékaře, sestry, ošetřující personál i management již přes 50 let. Ke klasické tištěné formě absenčních či prezenčních výpůjček přibyly v posledních dvou dekádách české i zahraniční online zdroje, …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna Nemocnice Písek

Provozujeme knihovnu se zaměřením na odbornou lékařskou literaturu, sloužící zaměstnancům Nemocnice Písek.

Národní lékařská knihovna

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih.

Knihovna Revmatologického ústavu

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Knihovna Spolku mediků českých

Nabídka zahraniční lékařské literatury. Provoz internetové studovny.

Lékařská knihovna Mělnické zdravotní, a.s.

Lékařská knihovna Mělnické zdravotní, a.s.

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou lékařskou literaturu.

Lékařská knihovna - Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Nabízíme služby vědecké knihovny se zaměřením na obor lékařství. Nabízíme knihy, časopisy a videokazety. Zhotovujeme kopie. Zajišťujeme publikace a časopise prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. K dispozici je přístup k síti internet.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Lékařská knihovna Psychiatrické léčebny Šternberk

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. V knihovně máme též beletrii pro klienty.

Lékařská knihovna Nemocnice Vsetín

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na lékařskou literaturu. Organizace sanitářských kurzů, které pořádá nemocnice zpravidla dvakrát ročně.