Lékařské knihovny

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Knihovna je v Nemocnici Liberec informační oporou pro lékaře, sestry, ošetřující personál i management již přes 50 let. Ke klasické tištěné formě absenčních či prezenčních výpůjček přibyly v posledních dvou dekádách české i zahraniční online zdroje, ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Knihovna Psychiatrické nemocnice Brno

Je knihovnou specializovanou ve smyslu Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. V souladu s dikcí tohoto zákona získala osvědčení Ministerstva kultury ČR v rámci celostátní evidence knihoven. Člení se na Lékařskou knihovnu a Pacientskou knihovnu.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

Lékařská knihovna Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Poskytujeme knihovnické a informační i rešeršní služby. Nabízíme možnost kopírování a tisku. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci či zpřístupnění české národní lékařské databáze.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Lékařská knihovna - Fakultní nemocnice Brno

Provoz knihovny poskytující vědecko-informační služby zaměstnancům nemocnice či studentů, medicíny. Zajišťuje výpůjčky odborných časopisů z jiných knihoven a vytváří kopie článků z vědecko-informačních materiálů.

Lékařská knihovna Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice

Lékařská knihovna Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice

Nabídka knihovnických služeb a literatury z oblasti psychiatrie, sexuologie a psychologie.

Lékařská knihovna Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice

Lékařská knihovna Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice

Nabídka knihovnických služeb a literatury z oblasti psychiatrie, sexuologie a psychologie.

Lékařská knihovna Pardubické nemocnice

Provozujeme knihovnu s odbornou lékařskou literaturou. Nabízíme české i zahraniční časopisy, reprografické i referenční služby.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 10:00)

Lékařská knihovna Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Možnost připojení k internetu.

Lékařská knihovna Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice

Knihovna zajišťuje meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci, zpřístupňuje českou národní lékařskou databázi.

Lékařská knihovna Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

Knihovna Klatovské nemocnice

Provoz knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu.

Lékařská knihovna Nemocnice Kadaň

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na literaturu z oblasti lékařství.

Lékařská knihovna Nemocnice s poliklinikou Semily

Nabídka služeb odborné knihovny se zaměřením na lékařství.

Odborná knihovna Oblastní nemocnice Náchod

Poskytování knihovnických služeb se zaměřením na lékařskou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:15)

Lékařská knihovna Nemocnice Třebíč

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na zdravotnickou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v 12:00)

Lékařská knihovna Nemocnice Boskovice

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

Odborná knihovna Masarykova onkologického ústavu

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Knihovna Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Půjčujeme knihy a periodiky. Poskytujeme přístup do informačních databází.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

Lékařská knihovna Nemocnice Břeclav

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Lékařská knihovna Psychiatrické léčebny Šternberk

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. V knihovně máme též beletrii pro klienty.

Lékařská knihovna Nemocnice Vsetín

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na lékařskou literaturu. Organizace sanitářských kurzů, které pořádá nemocnice zpravidla dvakrát ročně.

Lékařská knihovna Lázní Darkov

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

Lékařská knihovna Nemocnice Třinec

Poskytování knihovnických služeb se specializací na zdravotnictví.

Lékařská knihovna Mělnické zdravotní, a.s.

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou lékařskou literaturu.

Knihovna Spolku mediků českých

Nabídka zahraniční lékařské literatury. Provoz internetové studovny.

Lékařská knihovna nemocnice Jindřichův Hradec

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na lékařskou literaturu. Poskytujeme prezenční i absenční výpůjčky knih a časopisů či meziknihovní služby.

Lékařská knihovna Oblastní nemocnice Trutnov

Provozujeme knihovnu se zaměřením na lékařskou literaturu, sloužící zaměstnancům Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice U sv. Anny

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou pro zaměstnance, pracovníky organizací, studenty a veřejnost. Poskytujeme možnost kopírování.

Národní lékařská knihovna

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih.

Knihovna Nemocnice Písek

Provozujeme knihovnu se zaměřením na odbornou lékařskou literaturu, sloužící zaměstnancům Nemocnice Písek.

Lékařská knihovna Psychiatrické léčebny Kosmonosy

Provoz knihovny s lékařskou literaturou zaměřenou na obor psychiatrie, psychologie a psychoterapie. Možnost připojení k internetu. Knihovna eviduje přibližně 5000 knihovních jednotek a průběžně sem dochází 32 titulů časopisů z toho 29 tuzemských. Odebíráme ...