Muzejní knihovny

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina jsou místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904) po dobu více než dvaceti let jeho tvůrčího života. Provoz muzea ...

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Muzeum zaměřené na dokumentace a fotografie z výprav Dr. Emila Holuba. Bohatá expozice seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními předměty, dále je doplněna exponáty z různých zápůjček. V neposlední řadě …

Knihovna Muzea T. G. M. Rakovník

Knihovna poskytuje prezenční výpůjčky odborné i regionální literatury, starých tisků, archivních materiálů, knih a časopisů. Vyhledává informace pro badatele, informuje o akcích muzea a zajišťuje propagaci všech muzejních aktivit. Rovněž dokumentuje a ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum Mikulov spravuje a provozuje zámek a synagogu v Mikulově, památník bratří Mrštíků v Divákách, muzeum v Dolních Věstonicích a také Archeopark v Pavlově. Každý z těchto objektů je unikátní, každý může návštěvníkům nabídnout bohatý program, ...

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

Provoz muzea s výstavy a kulturními programy. Smyslem muzea je stimulace veřejnosti k zájmu o historii regionu a osobnostech.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Knihovna Muzea Komenského v Přerově

Provozujeme knihovnu s trvalým zájmem věnovaným primárním i sekundárním fondům z oblasti archeologie, dějin, etnografie, památkové péče, umění (film, fotografie, hudba, knižní kultura, literatura, výtvarnictví). Zvláštní pozornost je orientována k ...

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Muzeum cestopisné literatury

Na cesty do dalekých krajů se můžete vydat v pohodlí našeho muzea při šálku dobré kávy. Průvodci Vám budou vyhlášení autoři i méně známí, ale neméně odvážní dobrodruzi. Nabízíme prohlídku muzea, prezenční zapůjčení knih, cestopisy k zakoupení, občerstvení a …

Knihovna a archiv Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech

Nabízíme služby knihovny se zaměřením na odbornou literaturu. Ve fondu knihovny jsou staré tisky a prvotisky, rukopisy z 18. a 19. století, rukopisné památky nadregionálního významu, regionální literatura společenských oborů, jarmareční kramářské tisky, ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Stálé expozice v kladenském zámku, slovanské hradiště Budeč s rotundou sv. Petra a Pavla, muzejní knihovna.

Knihovna Náprstkova muzea

Provoz knihovny specializované na všeobecný národopis, historii, lingvistiku, dějiny umění, encyklopedie a mimoevropské etnografie.

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Muzeum Beskyd - Studijní knihovna

Poskytování výpůjčních, vzdělávacích a informačních služeb.

OTEVŘENO (Zavírá 14:30)

Knihovna muzea Novojičínska

Půjčování knih se specializací na historii, regionálie a výtvarné umění.

Slezské zemské muzeum

Veřejná vědecká knihovna se specializací na přírodovědné a umělecko-historické spisy. Knihovní fond obsahuje cca 290 000 svazků, část fondu tvoří sbírkový fond Silesiak a starých tisků. Nabídka knih z oblasti historie, etnografie, filozofie, sociologie, ...

ZAVŘENO (Otevírá St 12:00)

Knihovna Polabského muzea

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Knihovna Východočeského muzea v Pardubicích

Knihovna se specializuje na sbírky a studijní fondy.

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Knihovna Židovského muzea v Praze

Knihovna se specializuje na judaistiku, historii, dějiny umění a muzeologii.

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Knihovna Muzea Šumavy Sušice

Knihovnické služby zaměřené na odbornou společenskovědní či přírodovědnou literaturu či současná nebo historická regionální periodika. K dispozici nad 23 tisíc titulů.

Knihovna Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci

Poskytování služeb knihovny s odbornou literaturou.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Knihovna Milevského muzea

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Knihovna Českého muzea stříbra

Provoz knihovny s odbornou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Knihovna Muzea Mladoboleslavska

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou regionální literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Knihovna Masarykova muzea v Hodoníně

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Knihovna Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Knihovna Muzea Kroměřížska

Půjčování knih a odborných časopisů se zaměřením na historii, archeologii, dějiny umění, bibliografii a přehledy.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Knihovna Muzea Těšínska

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Knihovna Vojenského historického ústavu Praha

Knihovna soustřeďuje více než 250 000 svazků knih a časopisů, starých tisků a map odborně vojenského charakteru.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Knihovna Blatského muzea v Soběslavi

Půjčování knih a periodik se zaměřením na regionální, historickou a společensko-vědní literaturu.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Knihovna Národního technického muzea

Shromažďování a uchovávání domácí i zahraniční literatury se zaměřením na technické a přírodní vědy a ekonomii.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Regionální knihovna Muzea Podkrkonoší

Provozujeme knihovnu, která se specializuje na regionální literaturu, společenské a přírodní vědy.

Muzeum Boskovicka

Nabízíme služby muzejní knihovny v Boskovicích.

Brzy zavírá (14:00)

Knihovna Regionálního muzea Mělník

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na regionální odbornou literaturu.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Knihovna Umělecko průmyslového muzea v Praze

Provozujeme knihovnu. Nabízíme knihy z oblasti výtvarného umění, architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky a užité grafiky.

Knihovna Prachatického muzea

Nabídka služeb knihovny s literaturou z oborů historie, umění a náboženství.

Muzejní knihovna pedagogického muzea

Provozujeme knihovnu zaměřenou na odbornou literaturu. Shromažďujeme knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd.

Knihovna Jihomoravského muzea ve Znojmě

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu. Možnost studování sbírek a knihovního fondu muzea v badatelně.

Knihovna Centra Franze kafky

Provoz knihovny poskytující encyklopedie, slovníky a příručky Franze Kafky.

Knihovna Oblastního muzea v Mostě

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)

Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu. K dispozici máme on-line katalog knih a připojení k internetu. Poskytujeme výpůjční, rešeršní, meziknihovní výpůjční i kopírovací služby.

Knihovna Vlastivědného muzea v Šumperku

Provozujeme městskou knihovnu zaměřenou na odbornou literaturu. Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. Půjčujeme naučnou literaturu, odbornou literaturu a další. Pořádáme besedy a knihovnické akce pro …