Knihovny

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Kultura a společnost Knihovny

Lékařské knihovny

Městské a obecní knihovny

Muzejní knihovny

Studijní a vědecké knihovny

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"Goethe-Institut Praha - www.goethe.de/praha - www.goethe.de/cesko

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Goethe-Institut v Praze je regionálním institutem pro střední a ...

Praha 1 - Nové Město, Masarykovo nábř. 224/32 - +420 221 962 111

Africké muzeum Dr. Emila Holuba - www.holubovomuzeum.cz - www.facebook.com/pg/holubovomuzeum

Muzeum zaměřené na dokumentace a fotografie z výprav Dr. Emila Holuba. Bohatá expozice seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními předměty, dále je doplněna exponáty z různých zápůjček. V neposlední řadě …

Holice, Holubova 768 + pobočka - +420 731 658 023 , +420 466 682 154

Francouzský institut v Praze - www.ifp.cz - www.facebook.com/InstitutFrancaisdePrague OTEVŘENO (Zavírá 19:00)

Nabízíme kurzy francouzského jazyka a kulturní akce po celý školní rok. Navštivte frankofonní knihovnu a knihkupectví, filmové projekce v Kině 35, výstavní galerii, kavárnu a informační středisko o studijních pobytech ve Francii!

Praha - Nové Město, Štěpánská 644/35 - +420 221 401 011

Městská knihovna v Praze - www.mlp.cz OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Městská knihovna v Praze je veřejná univerzální knihovna. Jejím posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Poskytuje služby široké veřejnosti v přiměřeném rozsahu, kvalitně, levně, rychle a ...

Praha 1 - Staré Město, Mariánské nám. 1 + pobočky (42) - +420 222 113 555

Státní technická knihovna - www.techlib.cz OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

knihovna

Praha 1 - Staré Město, technická 6 - +420 221 663 496, +420 222 221 818

České vysoké učení technické v Praze - knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/fs OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Ústřední fakultní knihovna specializující se především na publikace z oblasti působnosti jednotlivých kateder.

Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 293/13 + pobočky (43) - +420 224 357 308

EBSCO Information Services, s.r.o. - www.ebsco.cz OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Nabídka předplatného zahraničních periodik a online služeb pro knihovny.

Praha - Nové Město, Klimentská 1746/52 - +420 234 700 600

Evropské dokumentační středisko VŠE v Praze pobočka Praha-Žižkov OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Středisko shromažďuje a zpřístupňuje materiály Evropské unie. Zaměřuje se na hospodářskou a měnovou politiku, legislativu a regionální a sociální politiku.

Praha, nám. Winstona Churchilla 1938/4 + pobočky (71) - +420 224 095 185

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Fakultní knihovna s čítárnou zaměřená na publikace z fakulty stavební a architektury.

Praha - Dejvice, Technická 2710/6 + pobočky (28) - +420 224 354 464

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Malá Strana, Vlašská 355/9 + pobočky (5) - +420 257 286 345, +420 257 286 361

Knihovna Fakulty dopravní OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Provoz fakultní knihovny se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace.

Praha - Nové Město, Horská 2040/3 + pobočky (15) - +420 224 359 191

Knihovna Fakulty elektrotechnické ČVUT - www.knihovny.cvut.cz OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou.

Praha - Dejvice, Technická 2710/6 + pobočky (21) - +420 224 359 802, +420 224 359 980

Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT - www.knihovny.cvut.cz ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

Praha - Staré Město, Břehová 78/7 + pobočky (12) - +420 224 358 305, +420 224 358 340

Knihovna Výzkumného centra průmyslového dědictví OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Příruční knihovna pracoviště zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a na problematiku památkové péče.

Praha - Dejvice, Pod Juliskou 1805/4 + pobočka - +420 224 351 858

Knihovna Kloknerova ústavu ČVUT ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Provozujeme knihovnu se zaměřením na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství, stavební konstrukce, matematiku a statistiku.

Praha - Dejvice, Šolínova 1903/7 + pobočka - +420 224 359 800

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Brzy zavírá (13:00)

Knihovna se zaměřením na management, ekonomii, marketing, informační systémy, právo, slovníky, encyklopedie a pedagogiku.

Praha - Nové Město, Horská 2040/3 - +420 224 359 153

Knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

Knihovna s nabídkou literatury z oborů výpočetní technika, počítače, počítačové sítě a informatika.

Praha - Dejvice, Zikova 1905/4 + pobočka - +420 224 352 965

Knihovna Archivu ČVUT ZAVŘENO (Otevírá St 08:30)

Knihovna nabízí literaturu o vysokých školách, literaturu obecně historickou k dějinám věd a techniky, odbornou archvivní literaturu a periodika.

Praha - Dejvice, Zikova 1905/4 + pobočky (7) - +420 224 353 558

Knihovna dějin architektury Fakulty architektury - dejinystaveb.cvut.cz/knihovna Brzy otevírá (13:00)

Prezenční knihovna zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a památkovou péči.

Praha - Dejvice, Thákurova 2077/7 + pobočky (18) - +420 224 355 535

Knihovna ekologické a přírodovědné literatury - www.toulcuvdvur.cz OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

Nabídka knihovnických služeb v oblasti ekologie a přírodovědy.

Praha - Hostivař, Kubatova 32/1 - +420 271 750 548

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze - www.cuni.cz/UK-320.html

Knihovna zajišťuje koordinaci nákupu a zpřístupnění komerčních bibliografických, faktografických a fulltextových informačních zdrojů.

Praha - Staré Město, Ovocný trh 560/5 + pobočky (17) - +420 222 322 627, +420 224 811 417

Knihovna Husitské teologické fakulty

Zajišťování knihovnicko-informačních služeb pro studenty fakulty.

Praha - Krč, Pacovská 350/4 + pobočky (12) - +420 222 539 222

Knihovna Akademie výtvarných umění - www.avu.cz OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Nabídka presenční a meziknihovní výpůjční služby, rešeršních a reprografických služeb, poskytování přístupu na internet.

Praha - Bubeneč, U akademie 172/4 (Číslo dveří 21) + pobočky (33) - +420 220 408 246

Knihovna Náprstkova muzea ZAVŘENO (Otevírá St 13:00)

Provoz knihovny specializované na všeobecný národopis, historii, lingvistiku, dějiny umění, encyklopedie a mimoevropské etnografie.

Praha - Staré Město, Betlémské náměstí 269/1 + pobočky (2) - +420 224 497 513, +420 224 497 514

Ústřední tělovýchovná knihovna Fakulty tělesné výchovy a sportu OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Knihovna zajišťuje základní knihovnické a informační služby pro fakultu.

Praha - Veleslavín, José Martího 269/31 + pobočky (17) - +420 220 172 158, +420 220 172 327

Evangelická teologická fakulta - web.etf.cuni.cz/ETFLIB-1.html OTEVŘENO (Zavírá 19:00)

Knihovna nabízí meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty, zaměstnance fakulty i pro veřejnost, rešeršní služby.

Praha 1 - Nové Město, Černá 646/9 + pobočky (12) - +420 221 988 601, +420 221 988 603

Knihovna Židovského muzea v Praze OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Knihovna se specializuje na judaistiku, historii, dějiny umění a muzeologii.

Praha - Josefov, U staré školy 141/1 + pobočky (9) - +420 222 749 211

Univerzita Karlova v Praze - Knihovna Augusta Seydlera - astro.troja.mff.cuni.cz/library ZAVŘENO (Otevírá Čt 13:00)

Knihovna je určena posluchačům oboru fyzika se zaměřením na astronomii a astrofyziku, dále studentům doktorandského studia a vědeckým pracovníkům.

Praha - Libeň, V Holešovičkách 747/2 + pobočky (30) - +420 221 912 575

Knihovna a středisko vědeckých informací Právnické fakulty - knihovna.prf.cuni.cz OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Poskytování knihovnicko-informačních služeb učitelům, studentům a veřejnosti. Přístup k internetu i dalším elektronickým informačním zdrojům.

Praha - Staré Město, náměstí Curieových 901/7 + pobočky (21) - +420 221 005 219, +420 221 005 270

Knihovna Filozofické fakulty - ff.cuni.cz/FF-23.html Brzy otevírá (13:00)

Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby.

Praha - Josefov, náměstí Jana Palacha 1/2 + pobočky (45) - +420 221 619 284

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích Fakulta sociálních věd - knihovna.jinonice.cuni.cz

Knihovna zajišťuje základní informační služby, meziknihovní výpůjční a další doplňkové služby.

Praha - Jinonice, U kříže 661/8 + pobočky (20) - +420 251 080 347

Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty - www.ktf.cuni.cz/KTF-36.html OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Nabídka služeb katolické knihovny. Knihovna je přístupná široké veřejnosti.

Praha - Dejvice, Thákurova 676/3 + pobočky (8) - +420 220 181 304, +420 220 181 512

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty

Knihovna zajišťuje pro fakultu základní informační a knihovnické služby.

Praha - Nové Město, Magdalény Rettigové 47/4 + pobočky (23) - +420 221 900 223

Knihovna Ústavu fyziky plazmatu AV ČR - www.ipp.cas.cz ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Libeň, Za Slovankou 1782/3 - +420 266 052 587, +420 266 052 884

Místní knihovna Praha - Štěrboholy ZAVŘENO (Otevírá Po 16:00)

Poskytování knihovnických služeb.

Praha - Štěrboholy, Ústřední 135/15 + pobočka - +420 272 705 846

Místní knihovna Praha - Nedvězí

Nabídka služeb knihovny.

Praha - Nedvězí, Únorová 15/3 + pobočka - +420 267 710 613

Místní knihovna Benice ZAVŘENO (Otevírá Po 18:30)

Nabídka knihovnických služeb.

Praha - Benice, Květnového povstání 21 (1. patro) + pobočka - +420 267 710 009

Místní knihovna Praha - Satalice - www.naseknihovna.cz/satalice ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Nabídka služeb knihovny.

Praha - Satalice, U obory 385 + pobočka - +420 286 853 250

Místní knihovna Vinoř - www.praha-vinor.cz/knihovna.htm Brzy otevírá (13:00)

Poskytování knihovnických služeb.

Praha - Vinoř, Opočínská 364 + pobočka - +420 286 851 181

Místní knihovna Praha - Koloděje - www.praha-kolodeje.cz/cz/knihovna ZAVŘENO (Otevírá St 10:00)

Nabídka služeb knihovny.

Praha - Koloděje, K jízdárně 9/20 + pobočka - +420 281 970 050

Místní knihovna Praha - Běchovice - www.praha-bechovice.cz/knihovna ZAVŘENO (Otevírá 15:00)

Nabídka knihovnických služeb.

Praha - Běchovice, Za poštovskou zahradou 479 + pobočky (4) - +420 281 930 914

Místní knihovna Praha - Březiněves ZAVŘENO (Otevírá Čt 15:00)

Nabídka knihovnických služeb a možnost připojení k internetu.

Praha - Březiněves, U parku 140/3 (2. patro) + pobočka - +420 283 910 263, +420 283 910 264

Místní knihovna Petrovice - www.prahapetrovice.cz OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Nabídka knihovnických služeb.

Praha - Petrovice, Edisonova 429 + pobočky (4) - +420 267 900 946

Místní knihovna Zličín - www.zlicinska-knihovna.cz ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

Nabídka knihovnických a informačních služeb, půjčování knih i časopisů, možnost využití počítačů s připojením k internetu.

Praha - Zličín, Křivatcová 244/1 + pobočky (3) - +420 257 951 001

Místní knihovna Praha - Klánovice - www.praha-klanovice.cz Brzy zavírá (13:00)

Poskytování knihovnických a informačních služeb. Možnost využití čítárny a počítačů s připojením k internetu. Pořádání výstav a kulturních pořadů.

Praha - Klánovice, Smržovská 1 + pobočky (4) - +420 281 963 496

Místní knihovna Praha - Letňany - knihovna.letnany.cz ZAVŘENO (Otevírá 14:00)

Nabídka výpůjčních služeb. Pořádání autorských čtení a exkurzí a soutěží pro děti. Možnost využití počítačů s připojením k internetu.

Praha - Letňany, Rychnovská 651 (Šumperka, 1. patro) + pobočky (11) - +420 286 921 066

Místní knihovna Újezd nad Lesy - www.mlkpraha21.knihovna.info ZAVŘENO (Otevírá St 10:00)

Nabídka knihovnických služeb.

Praha - Újezd nad Lesy, Staroújezdská 2300 + pobočky (9) - +420 281 866 828

Místní knihovna Praha - Kolovraty - www.kolovraty.cz Brzy otevírá (13:00)

Poskytování knihovnických služeb.

Praha - Kolovraty, Mírová 20/54 + pobočky (5) - +420 267 710 613

Místní knihovna Kbely ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

Poskytování knihovnických služeb.

Praha - Kbely, Semilská 43/1 (budova Úřadu městské části, přízemí) + pobočky (8) - +420 734 681 683 , +420 284 080 878

Místní knihovna Praha 20 - www.knihovnapocernice.cz OTEVŘENO (Zavírá 19:00)

Nabídka knihovnických služeb.

Praha - Horní Počernice, Náchodská 754/94 + pobočky (16) - +420 605 700 774 , +420 281 921 587

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | | »»