Knihovny

Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace

Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace

Veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem – knihy, brožury, periodika, mapy, audiovizuální dokumenty (CD, LP, DVD, zvukové knihy), elektronické zdroje, filmy, společenské hry. Fond knihovny je dostupný prostřednictvím našich katalogů. Umožňuje ...

Město Česká Kamenice

Poskytuje knihovnické a informační služby obyvatelům města a přilehlých obcí. Vykonává bibliografickou informační službu dle daných požadavků. Zajišťuje lekce knihovnické gramotnosti pro všechny typy škol. Umožňuje občanům přístup na Internet a ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Knihovna charity Hrabyně

Nabídka knihovnických služeb. K dispozici je možnost přístupu na internet. Knihovní fond tvoří knihy zakoupené provozovatelem, darované, z dotací projektu Česká knihovna, ale převážnou část jsou knihy v rámci cirkulace knihovního fondu z Městské knihovny a IC …

Hrabyně 212+

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:30)

ENVIC, občanské sdružení

Odborná knihovna čítající přes tisíc publikací. Vybírat můžete například z těchto kategorií: Krajina, Zemědělství, Voda, Biologie a Ekologie, Stavitelství, Energie, Fondy a Financování, Ochrana přírody a další. Možnost zapůjčení odborných a tématických ...

Místní knihovna Radotín

Půjčujeme knihy, periodika, audioknihy, společenské hry a čtečky e-knih, poskytujeme přístup na internet a možnost kopírování. Wi-fi připojení zdarma.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Městská knihovna Bochov

Půjčování knih, půjčování periodik, MVS – meziknihovní výpujční služba, půjčování ozvučených románů pro nevidomé, informační služba, rezervační služba, informační lekce, literární besedy, exkurze, možnost práce na počítači, přístup k ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 10:00)

Obecní knihovna Kněžmost

Provoz knihovny, možnost zapůjčení knih. Pokud nenajdete knihu kterou hledáte objednáme Vám ji odjinud. Přístup k Internetu je zdarma.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Město Spálené Poříčí

Veřejné knihovnické služby, nabízíme vypůjčení knih a časopisů, přístup k internetu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 13:00)

Městská knihovna Žulová

Nabídka knihovnických služeb. Součástí knihovny je Informační centrum, které slouží nejen turistům ale i všem obyvatelům mikroregionu Žulovsko.

Město Kunštát

Oddělení pro děti a dospělé: půjčování naučné literatury a beletrie, půjčování novin a časopisů, půjčování zvukových nosičů, meziknihovní výpůjční služba, donášková služba z knihovny, rezervace dokumentů, vyhledávání v ON-LINE ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 10:00)

Místní knihovna Kladruby

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.

ZAVŘENO (Otevírá Út 17:00)

Obec Vidim

Knihovna nabízí půjčování knih různých žánrů a jiných tiskovin.

Vidim 4+

ZAVŘENO (Otevírá Po 17:00)

Město Rájec - Jestřebí

Knihovna nabízí půjčování knih a časopisů a pořádá různé výstavy a setkání. K dispozici je veřejný internet.

ZAVŘENO (Otevírá Po 16:00)

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace

Provoz městské knihovny s oddělením pro dospělé, mladistvé i dětské čtenáře. Půjčování knih a časopisů, možnost připojení k internetu.

Městská knihovna Česká Lípa

Poskytování veřejných knihovních a informačních služeb. Půjčování knih, časopisů, map, průvodců a audiokazet. Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Knihovna města Hradce Králové

Veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem a službami. Poskytování knihovnických, informačních a bibliografických služeb. Pořádá mnoho kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost: výstavy, cestopisné přednášky, autorská čtení, autogramiády, jazyková ...

Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně

Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně

Knihovna shromažďuje fond odborných publikací, periodik, skript a disertačních prací. Nabídka tisku, kopírování, skenování a kroužkové vazby. Rešeršní služby jsou určeny všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům MENDELU a studentům postgraduálního studia a ...

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Fond knihovny obsahuje přes 10 tisíc titulů knih především z oblasti kultury, neprofesionálních kulturních aktivit, neformálního vzdělávání, lidového umění, kulturních tradic a osvěty. K dispozici je Wi-Fi a možnost přehrání skladeb.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Knihovna se specializovaným knihovním fondem. Ten obsahuje vědecké a odborné publikace z domova a ze zahraničí z oborů: biochemie, biofyzika, biologie, fotosyntéza, fyziologie a biotechnologie řas.

Obecní knihovna Úsilné

Obecní knihovna v Úsilném je umístěna v budově Obecního úřadu. Má k dispozici přibližně tři tisíce svazků. Pro obměnu svého knižního fondu si každoročně zapůjčuje od Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích soubor knih v počtu kolem 400 titulů.

Úsilné 43+

ZAVŘENO (Otevírá Po 17:00)

Obecní knihovna Holštejn

Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu Holštejn a je majetkem obce, která také řídí její provoz. K dispozici je počítač s připojením na internet a tiskárna. Pro čtenáře je připraveno více jak tisíc svazků knih, v naší knihovně je registrováno 30 čtenářů.

Holštejn 59+

ZAVŘENO (Otevírá Po 14:00)

Obecní knihovna Vršce

Nabídka knihovnických služeb a přístupu na internet.

Vršce 91+

Knihovna Chelčice

Půjčování knih a časopisů. Nabídka přístupu k veřejnému internetu.

Chelčice 123+

Obecní knihovna Dolní Nivy

Půjčování knih a časopisů. Nabídka přístupu k veřejnému internetu.

Obecní knihovna Blešno

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu k internetu.

Blešno 73+

Obecní knihovna Hněvčeves

Půjčování knih a časopisů z obecního fondu knihovny a z okresního výměnného fondu, bezplatný veřejný přístup k internetu, tisk a kopírování.

Obecní knihovna Kostelní Vydří

Půjčování knih a časopisů. Nabídka připojení k internetu pro veřejnost.

Místní knihovna Nížkovice

Půjčování knih a časopisů. Možnost využití veřejného internetu.

Obecní knihovna Rudka

Půjčování knih a časopisů. Nabídka možnosti využití veřejného internetu.

Rudka 66+

Obecní knihovna Rozsíčka

Půjčování knih a časopisů. Nabídka přístupu k veřejnému internetu.

Rozsíčka 17+

Obecní knihovna Netřebice

Nabídka knihovnických služeb. Možnost využití veřejného internetu.

Netřebice 1+

Obecní knihovna Strážný

Nabídka knihovnických služeb. Možnost využití veřejného internetu.

Strážný 23+

Knihovna Stanislava Rudolfa

Zajišťujeme půjčování knih a časopisů od českých i zahraničních autorů. Nabídka využití veřejného internetu.

Obecní knihovna Velká Jesenice

Půjčování knih a časopisů. K dispozici je internet pro veřejnost. Možnost pořádání besed pro mateřské i základní školy.

Místní knihovna Radčice

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet.

Radčice 90+

Knihovna Vitiněves

Půjčování knih a časopisů. Nabídka přístupu k veřejnému internetu.

Obec Rostěnice - Zvonovice

Knihovna nabízí zapůjčení beletrie, literatury pro děti, poezie, klasické, naučné i jiné literatury a přístup na veřejný internet.

Místní knihovna Křetín

Provozujeme knihovnu s nabídkou půjčování knih a časopisů. Nabízíme možnost připojení k veřejnému internetu.

Křetín 100+

Knihovna BKI Praha

Provozujeme knihovnu s možností zapůjčení bulharské literatury, bulharských překladů světové klasiky, vědecké literatury, slovníků a učebnic bulharštiny. Tituly jsou rozdělené do seznamu krásná literatura, naučná literatura, katalogy a periodika, mapy a ...

Místní knihovna Milovice u Hořic

Nabídka informačních služeb, půjčování knih a časopisů či přístupu k internetu..

Místní knihovna Kostice

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.

Knihovna Blížkovice

Nabízíme knihovnické služby. Poskytujeme výběr z mnoha žánrů: pohádky, dobrodružná literatura, dívčí romány, beletrie, cestopisy, detektivky, válečná i naučná literatura a další.