Knihovny

Obecní knihovna Polom

Nabídka knihovnických služeb.

Polom 15+

Veřejná knihovna Radenín

Nabídka knihovnických služeb a připojení k internetu.

Radenín 61+

Místní knihovna Popelín

Provozujeme knihovnu s nabídkou knih, časopisů a možností připojení na internet.

Popelín 93+

Místní knihovna Kozojídky

Provozujeme knihovnu s nabídkou knih, časopisů a připojením k internetu.

Knihovna Centra Franze kafky

Provoz knihovny poskytující encyklopedie, slovníky a příručky Franze Kafky.

Knihovna Biologického centra AV ČR

Poskytujeme knihovnické a informační služby ústavům AV ČR a Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.

Knihovna Cisterciáckého opatství Vyšší Brod

Nabídka knihovních služeb. K dispozici jsou vzácné knihy, rukopisy i prvotisky.

Knihovna klášter dominikánů Plzeň

Nabídka knihovnických služeb. K dispozici jsou svazky z oblasti duchovní literatury, morálky, teologie či beletrie.

Knihovna Řeholního domu T. J. Centrum Aletti Velehrad - Roma

Nabídka knihovních služeb se zaměřením na teologii, lingvistiku a filozofii.

Knihovna Židovské obce Brno

Nabídka knihovnických služeb se specializací na židovskou tématiku. Zajišťujeme dokumenty se zaměřením na hebraistiku, judaistiku, historii a další.

Knihovna Vysokoškolského katolického hnutí Praha

Nabídka zapůjčení literatury či audiovizuálních děl z oblasti náboženství a společenských věd.

Obecní knihovna Moravany

Provoz obecní lidové knihovny. Poskytování knihovnických služeb.

Národní lékařská knihovna

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih.

Místní knihovna Markvartice

Nabídka služeb obecní knihovny. Možnost přístupu na internet.

Místní lidová knihovna Svinošice

Půjčování knih a časopisů. Nabídka bezplatného přístupu na internet.

Svinošice 1+

Knihovna Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Nabízíme knihovnické služby v oboru správy ochrany přírody a krajiny. Vedeme dokumentaci ÚSOP a zabýváme se znaleckou či posudkovou činností.

Městská knihovna

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. K dispozici je veřejný internet a on-line katalog knih.

Obecní knihovna Cep

Poskytování knihovnických služeb.

Cep 66+

Místní knihovna Častolovice

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. K dispozici je on-line katalog knih.

Obecní knihovna Květov

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet.

Květov 7+

Obecní knihovna Lejšovka

Nabídka knihovnických služeb s možností připojení na internet.

Lejšovka 52+

Obecní knihovna Letonice

Nabídka knihovnických služeb. Možnost zapůjčení časopisů, beletrie, naučné, odborné i dětské literatury, hobby publikací, slovníků a další literatury.

Městská knihovna v Hustopečích

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. K dispozici je veřejný internet a on-line katalog knih.

Obecní knihovna Pertoltice

Nabídka knihovnických služeb a internetu. K dispozici je internet. Možnost kopírování.

Obecní knihovna Jinačovice

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.

Obecní knihovna Nýrov

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet.

Nýrov 56+

Obecní knihovna Přísnotice

Nabídka knihovnických služeb a připojení k internetu. K dispozici jsou časopisy, knihy a počítač. Poskytujeme možnost kopírování a tisku.

Místní knihovna Radomyšl

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.

Místní knihovna Úsobrno

Nabídka knihovnických a kopírovacích služeb, možnost využití internetu.

Úsobrno 33+

Obecní knihovna Žárovná

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.

Žárovná 5+

Obecní knihovna Řípec

Nabídka knihovnických služeb pro děti i dospělé s možností využití veřejného internetu.

Řípec 39+

Obecní knihovna Šošůvka

Půjčování knih a časopisů. Nabídka bezplatného přístupu na internet.

Obecní knihovna Stošíkovice na Louce

Poskytování knihovnických služeb, možnost využití internetu.

Obecní knihovna Husinec

Půjčování knih a časopisů, přístup k internetu.

Obecní knihovna Krasová

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.

Krasová 43+

Obecní knihovna Prušánky

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.