Studijní a vědecké knihovny

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Kultura a společnost Knihovny Studijní a vědecké knihovny


Vypnout filtrování výsledků pouze pro lokalitu "Česká republika"Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - knihovna.vsb.cz/cs - www.facebook.com/knihovnavsb

Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, poradenská služba, bibliograficko-informační služba, konzultační služba, možnosti kopírování, přístup k internetu.

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 324 598 , +420 597 321 334

Britské centrum Knihovny UP - www.bc.upol.cz/ OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Knihovna a multimediální studovna Britského centra jsou otevřené pro nejširší veřejnost. V široké nabídce naší knihovny si každý najde materiály pro svoji jazykovou úroveň. Při výběru vhodné studijní literatury rádi každému poradíme. Po předchozí ...

Olomouc, Křížkovského 8 + pobočky (7) - +420 585 631 874

Vysoké učení technické v Brně - www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna/informace.html OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Knihovna a informační centrum nabízí půjčování českých i zahraničních knih, časopisů i jiných publikací. Poradenská a konzultační činnost.

Brno - Medlánky, Purkyňova 464/118 + pobočky (34) - +420 541 149 462, +420 541 149 467

České vysoké učení technické v Praze - knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/fs OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Ústřední fakultní knihovna specializující se především na publikace z oblasti působnosti jednotlivých kateder.

Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 293/13 + pobočky (43) - +420 224 357 308

Knihovna Fakulty managementu VŠE v Praze

Knihovna nabízející publikace zejména z oblastí ekonomických teorií, managementu, marketingu a financí.

Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II, Jarošovská 1117 + pobočky (71) - +420 384 417 200

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Fakultní knihovna s čítárnou zaměřená na publikace z fakulty stavební a architektury.

Praha - Dejvice, Technická 2710/6 + pobočky (28) - +420 224 354 464

Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Malá Strana, Vlašská 355/9 + pobočky (5) - +420 257 286 345, +420 257 286 361

Knihovna Fakulty dopravní OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Provoz fakultní knihovny se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace.

Praha - Nové Město, Horská 2040/3 + pobočky (15) - +420 224 359 191

Knihovna Fakulty elektrotechnické ČVUT - www.knihovny.cvut.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou.

Praha - Dejvice, Technická 2710/6 + pobočky (21) - +420 224 359 802, +420 224 359 980

Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT - www.knihovny.cvut.cz OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

Praha - Staré Město, Břehová 78/7 + pobočky (12) - +420 224 358 305, +420 224 358 340

Knihovna Juta

Provozujeme knihovnu s odbornou literaturou.

Dvůr Králové nad Labem, Dukelská 417 + pobočky (11) - +420 499 211 499

Knihovna Výzkumného centra průmyslového dědictví OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Příruční knihovna pracoviště zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a na problematiku památkové péče.

Praha - Dejvice, Pod Juliskou 1805/4 + pobočka - +420 224 351 858

Knihovna Kloknerova ústavu ČVUT ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Provozujeme knihovnu se zaměřením na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství, stavební konstrukce, matematiku a statistiku.

Praha - Dejvice, Šolínova 1903/7 + pobočka - +420 224 359 800

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Knihovna se zaměřením na management, ekonomii, marketing, informační systémy, právo, slovníky, encyklopedie a pedagogiku.

Praha - Nové Město, Horská 2040/3 - +420 224 359 153

Knihovna Výpočetního a informačního centra ČVUT ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Knihovna s nabídkou literatury z oborů výpočetní technika, počítače, počítačové sítě a informatika.

Praha - Dejvice, Zikova 1905/4 + pobočka - +420 224 352 965

Knihovna Archivu ČVUT OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Knihovna nabízí literaturu o vysokých školách, literaturu obecně historickou k dějinám věd a techniky, odbornou archvivní literaturu a periodika.

Praha - Dejvice, Zikova 1905/4 + pobočky (7) - +420 224 353 558

Knihovna dějin architektury Fakulty architektury - dejinystaveb.cvut.cz/knihovna OTEVŘENO (Zavírá 17:30)

Prezenční knihovna zaměřená na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a památkovou péči.

Praha - Dejvice, Thákurova 2077/7 + pobočky (18) - +420 224 355 535

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze - www.cuni.cz/UK-320.html

Knihovna zajišťuje koordinaci nákupu a zpřístupnění komerčních bibliografických, faktografických a fulltextových informačních zdrojů.

Praha - Staré Město, Ovocný trh 560/5 + pobočky (17) - +420 222 322 627, +420 224 811 417

Knihovna Husitské teologické fakulty

Zajišťování knihovnicko-informačních služeb pro studenty fakulty.

Praha - Krč, Pacovská 350/4 + pobočky (12) - +420 222 539 222

Knihovna Akademie výtvarných umění - www.avu.cz OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Nabídka presenční a meziknihovní výpůjční služby, rešeršních a reprografických služeb, poskytování přístupu na internet.

Praha - Bubeneč, U akademie 172/4 (Číslo dveří 21) + pobočky (33) - +420 220 408 246

Ústřední tělovýchovná knihovna Fakulty tělesné výchovy a sportu OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Knihovna zajišťuje základní knihovnické a informační služby pro fakultu.

Praha - Veleslavín, José Martího 269/31 + pobočky (17) - +420 220 172 158, +420 220 172 327

Evangelická teologická fakulta - web.etf.cuni.cz/ETFLIB-1.html OTEVŘENO (Zavírá 19:00)

Knihovna nabízí meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty, zaměstnance fakulty i pro veřejnost, rešeršní služby.

Praha 1 - Nové Město, Černá 646/9 + pobočky (12) - +420 221 988 601, +420 221 988 603

Univerzita Karlova v Praze - Knihovna Augusta Seydlera - astro.troja.mff.cuni.cz/library ZAVŘENO (Otevírá Čt 13:00)

Knihovna je určena posluchačům oboru fyzika se zaměřením na astronomii a astrofyziku, dále studentům doktorandského studia a vědeckým pracovníkům.

Praha - Libeň, V Holešovičkách 747/2 + pobočky (30) - +420 221 912 575

Knihovna a středisko vědeckých informací Právnické fakulty - knihovna.prf.cuni.cz OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Poskytování knihovnicko-informačních služeb učitelům, studentům a veřejnosti. Přístup k internetu i dalším elektronickým informačním zdrojům.

Praha - Staré Město, náměstí Curieových 901/7 + pobočky (21) - +420 221 005 219, +420 221 005 270

Knihovna Filozofické fakulty - ff.cuni.cz/FF-23.html OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby.

Praha - Josefov, náměstí Jana Palacha 1/2 + pobočky (45) - +420 221 619 284

Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice - www.upce.cz/knihovna OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Univerzitní knihovna nabízí výpůjční služby, informační vzdělávání a pět specializovaných počítačových studoven.

Pardubice - Polabiny, Studentská 519 + pobočky (3) - +420 466 036 543

Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích Fakulta sociálních věd - knihovna.jinonice.cuni.cz

Knihovna zajišťuje základní informační služby, meziknihovní výpůjční a další doplňkové služby.

Praha - Jinonice, U kříže 661/8 + pobočky (20) - +420 251 080 347

Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty - www.ktf.cuni.cz/KTF-36.html OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Nabídka služeb katolické knihovny. Knihovna je přístupná široké veřejnosti.

Praha - Dejvice, Thákurova 676/3 + pobočky (8) - +420 220 181 304, +420 220 181 512

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty

Knihovna zajišťuje pro fakultu základní informační a knihovnické služby.

Praha - Nové Město, Magdalény Rettigové 47/4 + pobočky (23) - +420 221 900 223

Středisko vědeckých informací Lékařské fakulty v Plzni - www.lfp.cuni.cz/svi

Knihovna je odborné lékařské knihovnické pracoviště a zajišťuje knihovnické a informační služby pro fakultu.

Plzeň - Severní Předměstí, Lidická 517/1 + pobočky (24) - +420 377 593 141

Knihovna Okula Nýrsko

Poskytování služeb vědecké knihovny.

Nýrsko, Klostermannova 53 - +420 376 359 384

Knihovna Chmelařského institutu - www.chizatec.cz/knihovna_menu.htm

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Žatec, Kadaňská 2525 + pobočka - +420 415 732 105

Knihovna Astronomického ústavu AV ČR - istar.asu.cas.cz OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Nabídka literatury z oblasti astronomie, astrofyziky, matematiky, fyziky, optiky, výpočetní techniky a programování.

Ondřejov, Fričova 298 + pobočky (3) - +420 323 620 152, +420 323 620 326

Knihovna Ústavu fyziky plazmatu AV ČR - www.ipp.cas.cz ZAVŘENO (Otevírá Pá 09:00)

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Libeň, Za Slovankou 1782/3 - +420 266 052 587, +420 266 052 884

Knihovna Pragoprojekt

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Krč, K Ryšánce 1668/16 + pobočky (5) - +420 226 066 242

Knihovna VUC Praha - www.vucpraha.cz/inform.html OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Shromažďování, třídění a zpřístupňování informací z oblasti cukrovarnictví a pěstování cukrovky.

Praha - Písnice, U Jednoty 270/7 - +420 261 090 631

Knihovna Cement Hranice

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Hranice - město, Bělotínská 288 + pobočka - +420 581 829 497

Oborová knihovna biologie

Nabídka služeb oborové knihovny biologie.

Praha - Nové Město, Viničná 1594/7 + pobočky (5) - +420 221 951 625

Knihovna Společenstva českých knihařů - www.knihari.cz

Nabídka knihovnických služeb.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Martinovská 1679 + pobočka - +420 603 486 254 , +420 224 923 854

Zeměměřická knihovna VÚGTK - www.vugtk.cz

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Zdiby, Ústecká 98 - +420 284 890 375

Technická knihovna Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně - www.ukr.plzen.eu Brzy zavírá (14:30)

Nabídka služeb technické knihovny.

Plzeň - Jižní Předměstí, Kopeckého sady 97/11 + pobočka - +420 724 852 003 , +420 378 035 090

Knihovna Filozofického ústavu Akademie věd ČR - knihovna.flu.cas.cz OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Nabízíme služby knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Staré Město, Jilská 236/3 - +420 221 183 303, +420 221 183 304

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty - www.ped.muni.cz/wlib OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Ústřední fakultní knihovna nabízí výpůjční, referenční a rešeršní služby, zpřístupňuje elektronické informační zdroje.

Brno - Staré Brno, Poříčí 945/9 + pobočky (28) - +420 549 491 669

Informační centrum - Knihovna univerzitního kampusu Lékařké fakulty - www.ukb.muni.cz/kuk OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Knihovna se zaměřuje na oblast biomedicínských věd, lékařství a zdravotnictví.

Brno - Staré Brno, Tomešova 571/12 + pobočky (26) - +420 549 491 328

Středisko vědeckých informací - Knihovna Ekonomicko-správní fakulty - www.econ.muni.cz/svi OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Středisko působí jako vysokoškolská knihovna s přístupem ke knihovnímu fondu a s integrovanými elektronickými a multimediálními zdroji informací.

Brno - Pisárky, Lipová 507/41a + pobočky (12) - +420 549 494 029, +420 549 495 271

Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií - www.knihovna.fss.muni.cz

Ústřední fakultní knihovna shromažďující pro studijní účely fond vycházející ze studijních oborů zajišťovaných fakultou.

Brno - Brno-město, Joštova 218/10 + pobočky (14) - +420 549 491 571

Ústřední knihovna Veterinární a farmaceutické univerzity Brno - sis.vfu.cz OTEVŘENO (Zavírá 19:30)

Nabídka knihovnických a informačních služeb se zaměřením na zvěrolékařství.

Brno - Královo Pole, Palackého třída 1946/1 + pobočky (5) - +420 541 562 081

Knihovna Fakulty sportovních studií - www.fsps.muni.cz/~knihovna OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Fond knihovny se skládá z pěti tisíc svazků knih, ročníků časopisů a diplomových prací ve volném výběru.

Brno - Komárov, Sladkého 537/13 + pobočky (10) - +420 549 498 602

Knihovna Spolku pro chemickou a hutní výrobu

Provozování knihovny s odbornou literaturou.

Ústí nad Labem - centrum, Revoluční 1930/86 + pobočka - +420 477 163 017

Knihovna Ústavu experimentální botaniky AV ČR ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Praha - Lysolaje, Rozvojová 263 + pobočky (7) - +420 225 106 469

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | | »»