Studijní a vědecké knihovny

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Kultura a společnost Knihovny Studijní a vědecké knihovny


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR - www.ucl.cas.cz ZAVŘENO (Otevírá Pá 10:00)

Nabídka služeb knihovny a studovny s odbornou literaturou.

Praha - Nové Město, Na Florenci 1420/3 + pobočky (2) - +420 234 612 147

Ústřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze - knihovna.vscht.cz ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Dejvice, Technická 1905/5 + pobočky (6) - +420 220 443 826

Technická knihovna Plynostavu Pardubice holding

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Pardubice - Svítkov, Motoristů 24 - +420 467 001 622

Knihovna Synpo

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Pardubice - Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 1316 + pobočka - +420 466 067 259

Technická knihovna BorsodChem Mchz

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Ostrava - Mariánské hory, Chemická 2039/1 + pobočka - +420 596 643 201, +420 596 643 205

Ústřední knihovna Slezské univerzity - knihovna.fpf.slu.cz ZAVŘENO (Otevírá Pá 09:00)

Nabídka knihovnických a informačních služeb.

Opava - město, Masarykova třída 343/37 + pobočky (44) - +420 553 684 408

Knihovna TTC Telekomunikace

Poskytování knihovnických služeb.

Praha - Strašnice, Třebohostická 987/5 + pobočka - +420 234 052 362

Univerzitní Knihovna Univerzity Hradec Králové - www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/rektorat/univerzitni-knihovna/zakladni-informace/Strank ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:45)

Nabídka výpůjčních, meziknihovních a rešeršních služeb a přístupu k síti internet a kopírce.

Hradec Králové, náměstí Svobody 301/1 + pobočky (10) - +420 493 331 333

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci - www.knihovna.upol.cz OTEVŘENO (Zavírá 22:00)

Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby. Její fond je zaměřen na humanitní, společenské a přírodní vědy, medicínu, náboženství a sport.

Olomouc, Biskupské nám. 842/1 + pobočky (16) - +420 585 631 702, +420 585 631 750

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni - www.knihovna.zcu.cz Brzy zavírá (20:00)

Knihovna buduje knihovní fond a poskytuje knihovnicko-informační služby v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry univerzity.

Plzeň - Jižní Předměstí, Univerzitní 2763/18 + pobočky (20) - +420 377 637 701, +420 377 667 707

Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové - www.vsup.cz ZAVŘENO (Otevírá Pá 09:00)

Školní knihovna shromažďující publikace z oblasti umění.

Praha - Staré Město, náměstí Jana Palacha 80/3 + pobočky (10) - +420 251 098 205, +420 251 098 228

Knihovna Psychiatrické léčebny Dobřany

Půjčování vědecké lékařské literatury.

Dobřany, Ústavní 2 + pobočka - +420 377 813 154

Knihovna Janáčkovy akademie múzických umění v Brně - www.jamu.cz/organizacni-struktura/knihovna ZAVŘENO (Otevírá Pá 10:00)

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Možnost kopírování textů.

Brno - Brno-město, Novobranská 691/3 + pobočky (3) - +420 542 592 204, +420 542 592 205

Knihovna Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Ostrava ZAVŘENO (Otevírá Po 09:30)

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Ostrava - Moravská Ostrava, Kratochvílova 1490/7 + pobočky (2) - +420 728 153 301 , +420 596 127 364

Knihovna Střední zdravotnické školy Karviná - www.sszdra-karvina.cz

Půjčování odborné, polské a žákovské literatury.

Karviná - Mizerov, Borovského 2315/1 + pobočka - +420 596 311 774, +420 596 314 896

Odborná knihovna Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí - www.knihovna.ssup.cz

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu z oblasti pedagogiky, psychologie a filosofie.

Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 + pobočky (2) - +420 465 517 212

Vědecká knihovna Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně - knihovna.ujep.cz Brzy zavírá (20:00)

Provozujeme knihovnu. Půjčujeme knihy, kopírujeme a skenujeme dokumenty. Umožňujeme přístup k elektronickým bibliografickým a plnotextovým databázím.

Ústí nad Labem, Pasteurova 5 + pobočky (9) - +420 475 286 024, +420 475 286 025

Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - web.knihovna.utb.cz Brzy zavírá (20:00)

Nabídka knihovnických služeb pro pedagogy, studenty i odbornou veřejnost.

Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555 + pobočky (9) - +420 576 034 923, +420 576 038 130

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - www.svkhk.cz ZAVŘENO (Otevírá Pá 09:00)

Provozujeme veřejnou univerzální knihovnu. K dispozici máme půjčovny, studovny, regionální badatelny, galerie a literární kavárny.

Hradec Králové, Hradecká 1250/2 + pobočka - +420 733 539 751 , +420 494 946 200

FARMAK, a.s.

Provoz knihovny specializované na odbornou literaturu.

Olomouc - Klášterní Hradisko, Na vlčinci 16/3 + pobočka - +420 585 547 252

Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - www.lib.jcu.cz

Knihovna zajišťuje prostřednictvím svých fondů a služeb nezbytné informační zázemí pro výuku, studium a vědecko-výzkumnou práci. Možnost kopírování.

České Budějovice - České Budějovice 2, Branišovská 1646/31b + pobočky (35) - +420 389 036 655, +420 389 036 666

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - www.cbvk.cz

Půjčování knih i zvukových záznamů. K dispozici je veřejný internet.

České Budějovice - České Budějovice 3, Na Sadech 1856/27 + pobočky (6) - +420 386 111 211, +420 386 111 254

Knihovna AV ČR, v.v.i. - www.lib.cas.cz

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih.

Praha - Staré Město, Národní 1009/3 - +420 221 403 111, +420 221 403 208

Krajská vědecká knihovna v Liberci - www.kvkli.cz

Provozujeme vědeckou knihovnu se specializací na literaturu o sklářství a textilním průmyslu, germaniku v českých zemích a regionální literaturu.

Liberec - Staré Město, Rumjancevova 1362/1 + pobočky (6) - +420 482 412 111, +420 482 412 125

Knihovna Státního okresního archivu Benešov - www.soapraha.cz/benesov

Prezenční půjčování historicko-vlastivědné, statistické a právní literatury a periodik.

Benešov, Pod Lihovarem 2145 + pobočky (14) - +420 317 728 471

Asociace knihoven vysokých škol ČR - www.akvs.cz

Zastupování, hájení a prosazování zájmů vysokoškolských knihoven a vytváření základny pro spolupráci.

Praha - Dejvice, Zikova 1903/4 - +420 224 359 801, +420 466 036 546

Ústřední knihovna Filozofické fakulty - knihovna.phil.muni.cz

Ústřední fakultní knihovna se studovnou s možností přístupu na internet, kopírování, tisku a skenování.

Brno - Veveří, Arne Nováka 1/1 (budova F) - +420 549 496 303

Knihovna multikulturního centra Praha - www.mkc.cz

Provozujeme knihovnu. Shromažďujeme soudobou světovou a českou literaturu týkající se multikulturního vzdělávání.

Praha - Nové Město, Vodičkova 704/36 + pobočka - +420 296 325 345

Knihovna Historického ústavu AV ČR, v.v.i. - www.hiu.cas.cz

Provoz knihovny a studovny s odbornou literaturou.

Praha - Prosek, Prosecká 809/76 + pobočky (4) - +420 286 882 121

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně - www.knihovna.sci.muni.cz

Nabídka knihovnických a informačních služeb. Poskytujeme možnost kopírování a přístupu k internetu.

Brno - Veveří, Kotlářská 267/2 - +420 549 492 478, +420 549 496 085

Ústřední knihovna Právnické fakulty - www.law.muni.cz/knihovna

Ústřední fakultní knihovna shromažďuje pro studijní účely fond vycházející ze studijních oborů zajišťovaných fakultou.

Brno - Veveří, Veveří 158/70 - +420 549 491 208, +420 549 494 221

Knihovna Fakulty informatiky - www.fi.muni.cz/about/library

Fakultní knihovna disponuje až patnácti tisíci svazky knih a padesáti tituly časopisů. V knihovně jsou k dispozici studijní místa.

Brno - Ponava, Botanická 554/68a - +420 549 491 808

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci - knihovna.tul.cz

Univerzitní knihovna shromažďuje knihovní fond zaměřený na vědu, techniku, architekturu, umění a stavitelství.

Liberec - Staré Město, Voroněžská 1329/13 + pobočky (11) - +420 485 352 549, +420 485 352 553

Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně - www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

Knihovna shromažďuje fond odborných publikací, periodik, skript a disertačních prací. Nabídka tisku, kopírování, skenování a kroužkové vazby. Rešeršní služby jsou určeny všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům MENDELU a studentům postgraduálního studia a ...

Brno - Černá Pole, Zemědělská 1665/1 + pobočky (15) - +420 545 135 035

Knihovna - www.oakv.cz

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. Zaměřujeme se na oblasti ekonomie a obchodu.

Karlovy Vary, Bezručova 1312/17 + pobočky (3) - +420 354 224 150, +420 354 224 166

Knihovna 6. základní školy Cheb

Nabídka knihovnických služeb.

Cheb, Obětí nacismu 1127/16 + pobočka - +420 605 787 913

Knihovna Národního památkového ústavu - www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/uop-v-plzni/cinnost-a-poskytovane-sluzby/knihovna

Nabídka knihovnických služeb. K prezenčnímu studiu ji mohou využívat i zájemci z řad veřejnosti.

Plzeň - Vnitřní Město, Prešovská 171/7 + pobočky (116) - +420 377 360 926

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR - www.arup.cas.cz

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu. Výpůjčky jsou pouze prezenční.

Praha - Malá Strana, Letenská 123/4 + pobočky (2) - +420 257 014 318, +420 257 014 344

Knihovna Etnologického ústavu AV ČR - www.eu.avcr.cz

Shromažďování etnologických, etnografických a folkloristických publikací i literatury příbuzných oborů.

Brno - Veveří, Veveří 967/97 + pobočky (4) - +420 532 290 266, +420 532 290 277

Knihovna Fyzikálního ústavu AV ČR Cukrovarnická - www.fzu.cz

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Střešovice, Cukrovarnická 112/10 + pobočky (3) - +420 220 318 415, +420 220 318 579

Knihovna Fyziologického ústavu AV ČR - www.biomed.cas.cz/fgu

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Krč, Vídeňská 1083 - +420 241 062 414

Knihovna Geologického ústavu AV ČR - www.gli.cas.cz

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Praha - Lysolaje, Rozvojová 269 + pobočky (3) - +420 226 800 272, +420 233 087 272

Knihovna Matematického ústavu AV ČR - www.cz.math.cas.cz/library

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Praha - Nové Město, Žitná 609/25 + pobočky (2) - +420 222 090 748, +420 222 090 757

Knihovna Psychologického ústavu AV ČR - www.psu.cas.cz

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Praha - Staré Město, Husova 352/4 + pobočky (2) - +420 221 183 547, +420 222 222 096

Strana:  «« | | 1 | 2 | 3 | 4 | | »»