Muzea

Kulturní dům Peklo

Kulturní dům Peklo

V historických prostorách kulturního domu Peklo se pořádají různorodé kulturní akce, najdete zde také Café Nebe a Muzeum vojenské techniky.

Muzeum strašidel

Muzeum strašidel najdete na západní straně náměstí Republiky, v samém centru města Plzně. Ve sklepení dnes již zbořeného domu, který už od 16. století býval domem hostinským; teď zde stojí hotel Central. Dům, jako celá Plzeň, je protkán pověstmi, pohádkami, …

Rosenauerův mlýn

Kulturně technická památka na řece Otavě. Uvnitř se nachází muzeum mlynářství a využití vodní energie. Zároveň je objekt provozován jako malá vodní elektrárna.

Areál Fojtství v Kozlovicích a Obecná škola

Historické stavby kozlovického fojtství, objevíte nejen svět valašských vojvodů – vrchních správců salaší – kteří zde, v domě č.p. 1, přebývali a úřadovali. Součástí areálu je i „živý skanzen“ Obecné školy a drobná expozice věnovaná historii malebné obce ...

Muzeum Josefa Dobrovského

Stálá expozice Josefa Dobrovského, historie obce Chudenice a pamětní síň Jaroslava Kvapila.

Zámek Hrádek, s.r.o.

Muzeum s expozicí liturgických předmětů a ornátů, které mají vztah k zámecké kapli, archeologické vykopávky z nejstaršího období historie Hrádku a dobové fotografie zámku.

Hrádek 1+

Rodinné muzeum hraček

Provozujeme 9 místností historických hraček, panenek, medvídků, kočárků a dalších dobových předmětů.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Patton Memorial Pilsen

Provoz muzea s expozicí věnovanou osvobození města a jihozápadních Čech americkou armádou v roce 1945 a ukončení 2. světové války.

Atom muzeum Javor 51

Muzeum se zabývá jadernou atomovou válkou a je pravidelně otevřeno od dubna do konce listopadu.

Zelenohorská pošta

Zelenohorská pošta

Expozice veteránů, kde najdete předválečné i poválečné motocykly české i zahraniční výroby, ale i mnoho dalších exponátů. Dozvíte se něco o historii místních motocyklových závodů, nasajete vůni staré zámečnické dílny a shlédnete další starožitnosti.

Nepomuk

Karel Tarantík - letecký lunapark AIRPARK

Toto nevšední muzeum techniky je soukromá sbírka rodiny Tarantíků. Otec Karel se synem Milošem založili Air Park v roce 1993 a stále jej vylepšují. Svým rozsahem a kvalitou exponátů se jejich Air Park zařadil mezi nejatraktivnější muzea techniky v České ...

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Muzeum Šumavy Sušice

Muzeum nabízí stálé expozice a výstavy se zaměřením na dějiny města a nejbližšího okolí. Expozice z oblasti výroby sirek v Sušici, skla ze sbírky Bruno Schreibera a sušického mechanického betlému.

Brzy otevírá (12:45)

Muzeum a galerie severního Plzeňska

Expozice muzea dokumentuje historický vývoj oblasti Plzeň-sever, prezentuje umělecké litiny a dílo sochařky Marie Uchytilové.

Zdeněk Bálek - Muzeum historických motocyklů

Muzemu historických motocyklů a jízdních kol.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Muzeum ukazující historii regionu od pravěku až po současnost. Expozice historie města a lidové architektury.

Městské muzeum Kožlany

Provoz muzea s expozicí na téma hrnčířství, život a dílo prezidenta Edvarda Beneše a slavných kožlanských rodáků.

Městské muzeum a muzeum J. V. Sládka

Expozice na téma život a dílo básníka Josefa Václava Sládka. Pořádání kratkodobých výstav.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Muzeum pořádá výstavy archeologického, etnografického a výtvarného charakteru. Zahrnuje stálé expozice z regionální historie i koncerty. Sídlí v památkově chráněném objektu pseudogotického zámku Hradiště.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Muzeum Horní Bříza

Výstava dlažeb a obkladů od minulého století až po současnost. Expozice těžby kaolinu na Plzeňsku.

Dům historie Přešticka

Muzejní ukázka starých řemesel, v podkroví možnost pořádání komorních autorských výstav.

ZAVŘENO (Otevírá 14:00)

Muzeum Středních Brd

Muzeum nabízí expozici se zaměřením na historii regionu.

Strašice 405+

Brzy otevírá (13:00)

Obec Oselce pobočka Oselce

Provoz městského muzea.

Oselce 2+

ZAVŘENO (Otevírá St 14:00)

Městské muzeum Radnice

Výstava etnografických, historických a přírodovědných sbírek z Radnicka.

Muzeum Dřevák

Provozujeme muzeum specializované na dřevo a dřevařskou výrobu. V interaktivní expozici můžete vidět a prozkoumat různé druhy dřeva. Pro děti i dospělé je zde také zážitková dílna, kde si sami můžete vyrobit upomínkový předmět. Součástí dílny je dětský ...

Modrava 12+

Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku

Provozujeme muzeum zaměřující se na historii okolí Nýrska a Strážova. Prezentujeme expozici hradů Plzeňska či expozici Profesora Antonína rytíře Randy. Zabýváme se historií města od 12. století do současnosti a lidovými příběhy kraje.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)