Muzea

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s.

Pořádáme divadelní představení a pašijové hry. HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ: Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud …

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Regionální muzeum, založené v roce 1894, sídlí v prostorách nově zrekonstruovaného strakonického hradu a od roku 2008 spravuje také unikátní areál vodního mlýna v Hoslovicích. Udělejte si radost a navštivte to, co jinde nenajdete: mimořádnou expozici dud a …

Letecké muzeum Libořezy

První letecké muzeum na Třeboňsku. Můžete zde vidět dvě slavné stíhačky z výzbroje československého letectva. Jedná se o kompletní MiG-21MF a MiG-19PM. V našem muzeu můžete letadla fotit, natáčet z bezprostřední blízkosti a pod dohledem průvodce do stíhačky i …

Prácheňské muzeum v Písku

Muzeum dokumentuje historii a přírodu Písecka a bývalého Prácheňského kraje.

Národní zemědělské muzeum Praha

Muzeum nabízí expozice z oblasti lesnictví, myslivosti, rybářství, pěstování lesních porostů, těžby a dopravy dřeva. Zahrnuje historické zbraně, lovecké uniformy, trofeje i jiné krátkodobé výstavy. Organizování akcí pro veřejnost.

Mostecký Mlýn

Provozujeme muzeum mlynářského řemesla. V přízemí budovy se nachází strojovna a šalanda pro krajánky, v prvním patře jsou stroje na mletí obilí, ve druhém poschodí pak čisticí zařízení. Z bývalé sýpky se stala národopisná expozice o životě a práci ve mlýně. …

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Společnost Rožmberk o. p. s. – Vesnické muzeum a informační centrum Kojákovice

Nabídka prohlídky muzea, expozic a výstav. Stálá expozice muzea představuje návštěvníkům vesnický život našich předků a tradiční řemesla v jejich historické i současné podobě. Značná část výstavy je věnována nepříliš známému fenoménu, který vesnické ...

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ, o.p.s.

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, nabízí ukázku souboru fotografií současných českých autorů žijících v českých zemích i v zahraničí. Důležitou součástí muzea je špičkově vybavené digitalizační pracoviště, na kterém se retušují, tisknou, ...

Městské muzeum ve Volyni

Expozice Volyňska v pravěku, nejstarší osídlení, paleontologické nálezy a historie tvrze. Ukázka lidového malovaného nábytku Podlesí.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Stálá expozice se specializací na přírodu, pravěk a středověk, umělecko-historické sbírky 16. a 18. století, národopis a lidový malovaný nábytek.

Muzeum Marionet

Provoz muzea marionet.

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Milevské muzeum

Možnost návštěvy stálé expozice dějin premonstrátského kláštera a Milevska.

Sdružení historie hasičstva

Hasičské muzeum věnované technice a historii hasičských sborů z Pošumaví.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Jihočeské motocyklové museum

Motocyklové museum s téměř devadesáti vystavovanými motocyklovými exponáty, kolekcí historických jízdních kol a modelů letadel.

Minimuzeum Zlaté stezky

Muzeum poskytující informace o historii Zlaté stezky. Expozice je doplněna texty historických dokumentů a dvěma atraktivními modely.

Alšova jihočeská galerie

Nabídka stálých expozicí a výstav. Stála expozice ve dvou sálech zahrnuje díla od konce 13.století po současnost.

Antonín Manda

Provozujeme soukromé vojenské muzeum.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Muzeum míru

Provozování muzea na téma vesnice v pohraničí 40. až 50. let.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Městské muzeum Volary

Vystavování stálých expozic na téma Pochod smrti, Staré Volary ve fotografii a Zlatá stezka. Pořádání krátkodobých výstav.

Volary, Česká 71 +

Blatské muzeum

Expozice přírody Táborska, národopisu Blat a Kozácka. Pořádání výstav, přednášek a přírodovědných exkurzí.

David Navrátil pobočka Mirotice-Jarotice

Ukázky z historie - osídlování Ameriky. Program pro veřejnost i školy.

Městské muzeum a galerie Dačice

Městské muzeum nabízející kromě stálých expozic o historii Dačicka i krátkodobé výtvarné a muzejní výstavy.

KP Lety pobočka Čimelice

Památník obětí romského holocaustu a nově upravené pietní území s pomníkem. Stálá expozice a naučná stezka Lety. Parkoviště.

Čimelice 67 ce 67 +

Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého

Nabízíme možnost navštěvy domu Mikoláše Alše a expozice loutkáře Matěje Kopeckého.

Tkalcovna Kubák

Provoz muzea s expozicí z oboru tkalcovství.

Městské muzeum Blatná

Provozujeme městské muzeum zaměřené na vlastivědu a historii města. Vystavujeme expozice na téma historie města, restaurování knih a další.

Muzeum Frymburk

Provozujeme muzeum se zaměřením na historické předměty a artefakty z oblasti.

Frymburk 5 +

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Muzeum Lega

Provozujeme muzeum stavebnice LEGO. Expozice je rozdělena do několika tématických okruhů. Mezi nejstarší modely patří Větrný mlýn z roku 1964 či Rodinný dům z roku 1969. Vystavujeme modely Sochy Svobody a Tower Bridge, Eiffelovu věž či indický Taj Mahal. ...

Muzeum hudby Tábor, o.s.

Provozujeme muzeum hudby vystavující více než milión titulů ze všech odvětví světové hudby bez žánrového omezení. Hudba je převážně uložena na gramofonových deskách rozdílných velikostí, materiálů a rychlostí otáček. Pro muzeum vykupujeme dokumentární zvukové …

Železnice Plná Páry

K vidění je úzkorozchodná železnice o rozchodu 600mm se dvěmi motorovými a jednou parní lokomotivou vlastní konstrukce. V naší expozici jsou železniční předměty, modelové železnice o rozchodu 45mm i modely jiných velikostí, stabilních motorů a koutek věnovaný …

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s.

Provozujeme muzeum s expozicí historie tkalcovství a gobelínů. Pořádáme kurzy a workshopy. Provádíme také restaurování historických gobelínů.

Pohádková kovárna

Provozujeme muzeum české pohádky pro žáky mateřských škol a prvního stupně základních škol. Nabízíme expozice pohádkových bytostí, výstavu kovářského řemesla a děl akademického malíře Karla Franty. Náš program zahrnuje prohlídku muzea s průvodcem, tvořivou ...

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s.

Kromě interaktivních expozic se zemědělskou tématikou u nás naleznete minifarmu s možností krmení a řemeslnou dílnu, kde probíhají ukázky řemesel. Dále nabízíme vzdělávací programy pro školy, prodej zemědělských produktů a zážitkové aktivity pro celou rodinu.

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Muzeum cestopisné literatury

Na cesty do dalekých krajů se můžete vydat v pohodlí našeho muzea při šálku dobré kávy. Průvodci Vám budou vyhlášení autoři i méně známí, ale neméně odvážní dobrodruzi. Nabízíme prohlídku muzea, prezenční zapůjčení knih, cestopisy k zakoupení, občerstvení a …

Prachatické muzeum

Zlatá stezka, archelogie regionu, renesance-zlatý věk města, sakrární památky a sv. Jan Nepomuk Neumann, měšťanská kultura 19.století, sbírka střeleckých terčů, Prachaticko ve středověku.