Muzea

Muzeum Tvrz Hanička

Muzeum nabízí prohlídku opevnění z 2. světové války.

Muzeum Horní Slavkov

V expozici jsou prezentovány hlavní historické mezníky a významné obory lidské činnosti, které ovlivnily dějiny města.

Muzeum výroby železa

Muzeum se stálou expozicí výrobků vyrobených firmou J. Porkert.

Muzeum techniky Sokolov

Provoz prodejního muzea s expozicí historických motocyklů, automobilů, zemědělské a vojenské techniky, starožitností a modelové železnice.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Diecézní muzeum Petrov

Provozujeme muzeum. Nabízíme prohlídky brněnských kostelů s průvodci a vzdělávací programy pro děti a mládež.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Historické rudné doly Mědník, z.s.

Starý důl pro veřejnost, k vidění jsou chodby, které jsou ve valné většině v původním stavu a jen minimálně narušeny uranovým průzkumem z 50-tých let minulého století. K prohlédnutí jsou pozůstatky ruční těžby na několika místech, figurína dítěte ve ...

Muzeum Bitvy u Slavkova

Muzeum v historickém areálu Staré Pošty nabízí výstavu relikvií a výklad událostí z období Bitvy tří císařů.

PVO, s.r.o.

Provozujeme expozici historie výroby masopustního a karnevalového zboží.

Milan Wolf

Provozujeme filmové muzeum. Promítáme filmy. Pořádáme výstavy k výročí narození a úmrtí slavných herců z doby první republiky.

Městské muzeum Blatná

Provozujeme městské muzeum zaměřené na vlastivědu a historii města. Vystavujeme expozice na téma historie města, restaurování knih a další.

Muzeum Tupeské keramiky

Provoz muzea Tupeské keramiky v památkově chráněném obydlí lidového hrnčíře. Expozice zachycuje historii a technologii výroby majolíkové keramiky.

Tupesy 118+

Muzeum generálporučíka Františka Peřiny

Provozujeme muzeum legendárního pilota druhé světové války generálporučíka Františka Peřiny.

Morkůvky 224+

Trmalova vila

Provozujeme národní kulturní památku navrženou Janem Kotěrou, zakladatelem české moderní architektury.

Město Police nad Metují

Muzeum papírových modelů. Stálá expozice modelového světa z papíru. Stálá expozice modelového světa z papíru. Modely jsou inspirované mnoha tématy.

Muzeum Horní Smržov

Expozice zachycující život lidí na venkově v období první poloviny minulého století. Vystaveny jsou především zemědělské stroje a nářadí.

Hasičské muzeum města Ostravy

Provozujeme hasičské muzeum s expozicemi věnovanými pracovišti integrovaného bezpečnostního centra a spolupráci integrovaného záchranného systému.

Muzeum Dřevák

Provozujeme muzeum specializované na dřevo a dřevařskou výrobu. V interaktivní expozici můžete vidět a prozkoumat různé druhy dřeva. Pro děti i dospělé je zde také zážitková dílna, kde si sami můžete vyrobit upomínkový předmět. Součástí dílny je dětský ...

Modrava 12+

Muzeum města Modřice

Nabídka prohlídky muzea, stálých expozic a výstav.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Muzeum místní historie a výstavní síň Smržovka

Provoz muzea. Pořádání výstav fotografií, obrazů, tapiserií, plastik.

ZAVŘENO (Otevírá So 13:00)

Muzeum Frymburk

Provozujeme muzeum se zaměřením na historické předměty a artefakty z oblasti.

Frymburk 5+

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Muzeum místní historie Josefův Důl

Muzeum specializované na historii obce.

ZAVŘENO (Otevírá So 10:00)

Automuzeum Terezín

Provoz muzea osobních automobilů a motocyklů z dob socialistické éry převážně z období 1960-1990.

Terezín 400+

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Speculum Alchemiae Prague

Provozujeme muzeum alchymie s originální alchymistickou dílnou Rudolfa II. Prohlídky podzemí a prodej bylinných elixírů.

LA CANDELA, s.r.o.

Provozujeme muzeum mechanických erotických zařízení. Na ploše tří pater je vystaveno přes 200 objektů a mechanických zařízení, galerie umění s erotickou tematikou, kino se starými erotickými filmy a erotické oblečení.

OTEVŘENO (Zavírá 23:00)

Depozitář historických vozidel

Provozování expozice historických vozidel ostravské hromadné dopravy. Možnost prohlídky jen pro skupiny po předchozí dohodě.

Muzeum Čertů

Nabízíme čertovská představení a výstavu řezbářských exponátů. Muzeum je v prostorách gotického podzemí, v místech prokázaného výskytu skutečných čertů.

Museum tortury

Provoz expozice útrpného práva a mučících nástrojů. Vystavujeme okolo 100 exponátů a desítky dobových rytin.

OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Společnost Otokara Březiny

Muzeum nabízí – v bývalém básníkově bytě – expozici uměleckých děl a osobních předmětů z Březinova majetku. Zahrnuje studijní knihovnu. Vydáváme bulletin a pořádáme kulturní akce a besedy.

ŠKODA AUTO a.s.

Muzeum automobilů od počátku jejich výroby, které je propojeno také se současným výrobním závodem. Výstavy, řady akcí, koncertů a v neposlední řadě obměna exponátů nabízejí celoročně inspiraci a rozmanitost. Kromě prohlídek v mnoha jazycích jsou nabízeny …

Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku

Provozujeme muzeum zaměřující se na historii okolí Nýrska a Strážova. Prezentujeme expozici hradů Plzeňska či expozici Profesora Antonína rytíře Randy. Zabýváme se historií města od 12. století do současnosti a lidovými příběhy kraje.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Muzeum medoviny

Expozice o historii a výrobě medovin spojená s jejich degustací v salónku nebo v prostorách čajovny. Sortiment průběžně obměňujeme. Všechny jsou nedolihované, nedoslazované a podávané chlazené. Nabízíme také nákup a prodej medoviny.

Muzeum v podstávkovém domě Raspenava

V hospodářských částech podstávkového domu z 18. století provozuje občanské sdružení muzeum tradičního života na venkově, řemesel a zemědělství. Usilujeme o péči o historické a kulturní dědictví v Liberckém kraji a zejména na Frýdlantsku. V muzeu je dochovaná …

Muzeum Lega

Provozujeme muzeum stavebnice LEGO. Expozice je rozdělena do několika tématických okruhů. Mezi nejstarší modely patří Větrný mlýn z roku 1964 či Rodinný dům z roku 1969. Vystavujeme modely Sochy Svobody a Tower Bridge, Eiffelovu věž či indický Taj Mahal. ...

Muzeum hudby Tábor, o.s.

Provozujeme muzeum hudby vystavující více než milión titulů ze všech odvětví světové hudby bez žánrového omezení. Hudba je převážně uložena na gramofonových deskách rozdílných velikostí, materiálů a rychlostí otáček. Pro muzeum vykupujeme dokumentární zvukové …

Železnice Plná Páry

K vidění je úzkorozchodná železnice o rozchodu 600mm se dvěmi motorovými a jednou parní lokomotivou vlastní konstrukce. V naší expozici jsou železniční předměty, modelové železnice o rozchodu 45mm i modely jiných velikostí, stabilních motorů a koutek věnovaný …

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s.

Provozujeme muzeum s expozicí historie tkalcovství a gobelínů. Pořádáme kurzy a workshopy. Provádíme také restaurování historických gobelínů.

Městys Černý Důl

Muzeuzm je zaměřené na historii dolování po celých Krkonoších, nabízí fotografie a exponáty z lokality Berghaus v Černém Dole, důlního díla Kovárna v Obřím Dole, dále z krkonošských jeskyní, zlatých či uhelných dolů, lomů a štol.

Pohádková kovárna

Provozujeme muzeum české pohádky pro žáky mateřských škol a prvního stupně základních škol. Nabízíme expozice pohádkových bytostí, výstavu kovářského řemesla a děl akademického malíře Karla Franty. Náš program zahrnuje prohlídku muzea s průvodcem, tvořivou ...

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s.

Kromě interaktivních expozic se zemědělskou tématikou u nás naleznete minifarmu s možností krmení a řemeslnou dílnu, kde probíhají ukázky řemesel. Dále nabízíme vzdělávací programy pro školy, prodej zemědělských produktů a zážitkové aktivity pro celou rodinu.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)