Hiporehabilitace

Centrum hiporehabilitace Mirákl o.p.s.

Centrum hiporehabilitace Mirákl o.p.s.

Centrum vzniklo za účelem rozvoje znalostí a provádění praktické aplikace hiporehabilitace jako léčebné rehabilitace na koni. Naším cílem je zkvalitňovat životy rodin s dětmi (s postižením) a to pomocí metod jako je hiporehabilitace, ale i canisterapie, ...

Vital-Park Drahotín

Nabízíme jezdecké zážitky pro děti, začátečníky, pokročilé a i pro náročné. Možnost vyjížděk i na vlastním koni. Možnost ustájení koní či pronájmu boxů. Hipoterapie. Po domluvě možnosti kurzu němčiny, příprava k pohovorům, Lebenslauf, Bewerbung, rozšíření …

HYJÉ - koně, z.s.

Zabýváme se chovem a výcvikem koní dále pořádáme letní tábory pro děti na koních a hiporehabilitace a hipoterapie.

Arkadie, o.p.s.

Vzdělávání, sociální služby a zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby s cílem jejich začlenění do společnosti. Chráněné dílny – keramika, sociálně-terapeutické dílny, sociální rehabilitace, hipoterapie.

Občanské sdružení Svítání Jablonec nad Nisou

Zajištění hiporehabilitací a rehabilitací zdravotně postižených osob prováděných prostřednictvím koní.

Jezdecká společnost Bohnice

Nabídka služeb hiporehabilitačního střediska. Mezi nejčastější diagnózy, kterým se věnujeme, patří skolióza, LMD a Morbus Down.

Občanské sdružení pro hiporehabilitaci Bydžovská Lhotka

Nabídka cvičení prostřednictvím koní, oslů a psů. Pořádání jízd na koních a oslech v sedle a ve vozíku.

Ledovec, o.s.

Zajišťujeme podporu lidem s duševním onemocněním. Poskytujeme sociální služby a rehabilitace. Pomáháme občanům začleňovat se do společnosti. Učíme je samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:30)

Česká hiporehabilitační společnost

Hiporehabilitační organizace sdružuje zájemce o tento obor a nabízí informace, kontakty a vzdělávání.

Dítě a kůň - Sdružení pro hipoterapii

Nabídka hipoterapie pro handicapované děti. Pořádání jezdeckých kurzů na letních táborech. Provoz nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Poskytování rehabilitační péče spojené s pohybem ve specifickém přírodním prostředí s možností kontaktu s živými zvířaty.

Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci

Poskytování kompletního servisu, jehož úkolem je zajistit pro hipoterapii zdravé a spokojené koně.

MgA. Ivana Zichová

Nabídka služeb hiporehabilitačního centra. Práce s postiženými i zdravými dětmi, výuka jízdy na koních.

Občanské sdružení Ryzáček

Poskytování služeb v oblasti hiporehabilitace. Integrace zdravotně postižených do společnosti a rozvoj jejich dovedností. Nabídka preventivního ježdění zdravých osob, naučného programu pro děti, aktivit s využitím koní. Možnost pronájmu kryté sportovní haly a …

Hipocentrum Jitřenka

Provozujeme hipoterapii pro děti s hendikepem a jezdecký kroužek pro děti bez hendikepu již od pěti let. Prostřednictvím volnočasových aktivit vzděláváme děti a mládež jak se zdravotními a sociálními problémy, tak i bez nich, v oblasti jezdectví, chovu ...

OTEVŘENO (Zavírá 19:00)

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta

Činnost tohoto sdružení je zaměřena především na pomoc zdravotně handicapovaným a na rozvíjení vztahu člověka s koněm. Provádění hipoterapie. Poskytování pomoci a léčby při degenerativním nervovém postižení, funkční ženské sterilitě, skolióze, centrální ...

Stáj Rozárka, o.s.

Provozování hiporehabilitace. Hiporehabilitace je provozována 4x týdně, na základě doporučení odborného lékaře a vždy je přítomen fyzioterapeut, který dohlíží na pacienty. Organizujeme také aktivity, které slouží ke zviditelnění a propagaci naší činnosti.

Sdružení AMBRA

Provozování organizace zabývající se hiporehabilitací.

VALDEK, o.p.s.

Provozujeme hiporehabilitační centrum a poskytujeme sociální zdravotní služby. Nalezneme zde prvky fyzioterapie, která využívá třídimenzionálního pohybu koňského hřbetu. Možnost dalšího vzdělávání v oblasti přírodovědy, ekologie a občanské výuky. Nabízíme ...

Jezdecký oddíl Stáj Václav Horní Suchá

Provozujeme jezdeckou stáj. Nabízíme hipoterapie pro duševně a tělesně postižené děti. Zajišťujeme výuku jízdy na koních, ustájení či posezení ve westernovém stylu. Poskytujeme možnost pronájmu areálu pro soukromé akce. Dále se zabýváme prodejem koní z ...

Duhová cesta, z.s.

Propagace holistického přístupu, se zaměřením na zooterapii, v péči o hypersenzitivní a handicapované jedince. Podpora jejich adaptability na okolní prostředí.