Likvidace odpadů

Pragonet trade, s.r.o.

Nabízíme sběr a zpracování kovového odpadu.

ecorec Česko, s.r.o.

Nabídka komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na energetické zhodnocování odpadů.

Pavel Kolomazník

Provádíme ruční i strojní zemní práce včetně inženýrských sítí. Zabýváme se odpadovým hospodářstvím i odstraňováním nebezpečných látek.

ZAVŘENO (Otevírá 07:00)

Green Metal Czech, s.r.o.

Provádíme objemovou úpravou odpadového kovového materiálu.

SITA CZ a.s.

SITA CZ a.s.

Nabízíme širokou komplexní nabídku služeb v odpadovém hospodářství. Provádíme odvoz průmyslových a komunálních odpadů, sanace a odstraňování ekologických zátěží a azbestu, čištění průmyslových objektů, sběr a separace druhotných surovin.

Fulvia steel, s.r.o.

Provádíme odstraňování ekologických zátěží, odpadů i nebezpečných odpadů.

Hrdina, s.r.o.

Hrdina, s.r.o.

Kovošrot, sběrna. Vykupujeme železný šrot, kovový odpad, železo a barevné kovy (měď, hliník, mosaz, bronz), kabely, vyřazená elektrická a elektronická zařízení. Ceník výkupu najdete na našich webových stránkách. Prodáváme i hutní materiál - překlady, dráty, …

ZAVŘENO (Otevírá 07:00)

DOV, s.r.o.

DOV, s.r.o.

Nabídka přepravy a likvidace nebezpečných odpadů se zaměřením na kapaliny.

Marie Prušinovská

Poskytování služeb v oblasti sběru a zpracování odpadů.

ZAVŘENO (Otevírá 08:30)

SKOLIT, s.r.o.

Zajišťujeme likvidaci kovových odpadů, konstrukcí a technologií. Nakládáme s odpady vyjma nebezpečných. Prodáváme použité zboží.

Ing. Josef Varhulík

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sběr a nakládání odpadů vyjma nebezbečných.

SHZ, spol. s r.o.

SHZ, spol. s r.o.

Likvidace technologických celků, odvoz šrotu a odpadů. Výkup a nákup železa i barevných kovů. Provoz autodopravy nákladními vozidly.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Lukas trade, s.r.o.

Nabídka likvidace autovraků, výkupu železa, papíru a barevných kovů.

ZAVŘENO (Otevírá 07:00)

EKODENT RYBKA - ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ

EKODENT RYBKA - ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ

Zajišťujeme komplexní odvoz veškerých odpadů, čištění a dezinfekce studní. Pro nebezpečný odpad zajišťujeme odbornou likvidaci. Dále poskytujeme chemické poradenství. Stěhování a vyklízení bytů, prořezy sadů, dřevo na otop.

Marek Křesťan

Prodej, svoz a ekologická likvidace potravinářských olejů z restauračních zařízení.

Ondřej Pavel

Nabízíme odstraňování a silniční přepravu tekutých odpadů.

Pavel Peklák

Demontáže a likvidace starých strojních technologií, dopravní a zemědělské techniky. Demolice kovostaveb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Zdeněk Amler

Nabízíme odvoz a odstraňování odpadů.

MS - EKOFLORA, s.r.o.

Nabízíme odstraňování odpadů a sanační činnosti.

Václav Raboch

Zabýváme se nakládáním s odpady a odvozem fekálií.

OTEVŘENO (nonstop)

TRAFIN OIL, a.s.

Nabízíme služby v oblasti likvidace použitých potravinářských olejů z restaurací, podnikových či školních jídelen, pekáren a gastronomických provozů.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Ing. Jiří Kamenec

Zabýváme se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky REACH a CLP. Zajišťujeme chemickou bezpečnost.

Ing. Zdeněk Valečko

Nabídka služeb v oblasti nakládání s odpady a jejich využívání.

HAPO - diggers, s.r.o.

Nabídka odvozu odpadů. Pronájem strojů a kontejnerů.

SH Drtiče, s.r.o.

Zabýváme se zpracováváním odpadů drtičem včetně likvidace odpadů.

PENTA STEEL GROUP CZ, s.r.o.

Výkup a zpracování kovového odpadu či barevných kovů.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Obec Písečná

Sběrný dvůr pro skládku, třídění a likvidaci komunálního a stavebního odpadu včetně nebezpečných odpadů.

Písečná+

ZAVŘENO (Otevírá So 09:00)

EkoMotol CZ, s.r.o.

Provádíme rekultivace bývalých skládek odpadů.

TVF - Lobbe Industrieservice, s.r.o.

Nabídka průmyslového čištění, likvidace nebezpečných odpadů, sanace a demontáže průmyslových zařízení a výškových staveb.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Ing. Martin Novák

Nabídka kompletního ekologického servisu pro firmy.

Milan Vrána

Nabídka čištění skladovacích nádrží na LTO, TTO a PHM, jímek či lapolů, těstnostních zkoušek a defektoskopie nádrží, odvozu i likvidace kalů.

U skladu, s.r.o.

U skladu, s.r.o.

Poskytování technických služeb včetně úklidu nebezpečných odpadů, čištění jímek a nádrží.

Petr Jiroušek

Nakládání se zpracovatelnými odpady a jejich svoz.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Ondřej Kovačka

Prodej bioenzymatických přípravků. Nabídka čištění a dezinfekce odpadních řadů, lapolů a septiků.

EKO-PRO

EKO-PRO

Zabýváme se kompletní likvidaci bioodpadů systémem Ekopro včetně jeho odvozu, výkupu a následného zpracování. Specializujeme se též na výkup potravinářských olejů.

EKO MB, s.r.o.

EKO MB, s.r.o.

Výkup plastů, zpracování plastů, recyklace plastů, využití plastů, drcení plastů PE, PP, PET, PA6, PBT, PVC, ABS. Výkup PET lahví, fólie. Likvidace odpadů.

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Zajišťujeme likvidaci či nakládání s odpady.

ZAVŘENO (Otevírá 07:00)

TOMBA, s.r.o.

Odvoz a likvidace odpadů, vyklízení prostor. Prodej a doprava písku, štěrku a zahradnického materiálu.

Jaroslav Míka

Nabídka vyvážení odpadních vod ze septiků, čističek a jímek fekálním vozem.

Jaromír Svoboda - Alcumetal

Nabízíme sběr a zpracování kovových odpadů.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Václav Šafránek

Odvoz a likvidace odpadů. Vývoz septiků, jímek i žump, odbahňování koryt řek a rybníků.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Jiří Kovář

Nabídka odvozu odpadů, sutí a zeminy kontejnery 3 - 9 m3. Dovoz písků, štěrků, zeminy, kůry, recyklátů a betonu.