Skládky odpadů

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Služby a řemesla Ekologie Odpady Skládky odpadů


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"EKOR, s.r.o. - www.ekor.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Zajišťujeme svoz a odstraňování veškerých odpadů, provozujeme skládku odpadů, dotřiďovací linku plastů a papíru, sběrné dvory a kompostárnu. Nabízíme nákladní přepravu kontejnery do 18 m³ a nosností 7 t, zemní práce, strojní očistu a zimní údržbu ...

Kyjov, Havlíčkova 1398/49a + pobočky (7) - +420 518 611 688, +420 518 611 689

Josef Flechtner

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady zejména materiály s obsahem azbestu. Odvoz suti a komunálního odpadu. Převoz písku, betonu vozem Daewoo s kontejnerem nosnost 5 t.

Náchod - Bražec, Luční 119 - +420 732 158 152

M E V A P A C K, s.r.o. - www.mevapack.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Firma se zabývá odpadovým hospodářstvím. Výroba vlákniny, papíru, lepenky a zboží z těchto surovin. Drcení a zpracování plastových obalů. Skladování zboží a manipulace s nákladem. Pronájem skladových prostor.

Suchonice 25 (bývalý areál JZD) - +420 605 247 762

DEPOZ, spol.s r.o. - www.depoz.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Naše společnost provozuje skládku komunálních odpadů, recyklační plochu stavebních odpadů a také kompostárnu.

Zdounky 27 - +420 573 365 421

BALKAP, s.r.o. - ulozistezemin.wz.cz/ - balkap.cz/

Naše společnost se dlouhodobě zabývá problematikou ukládky, odvozem a rekultivací zemin včetně likvidací havárií (kontaminovaných zemin ropnými látkami) pro developerské a stavební společnosti z ČR i zahraničí. Prvořadým záměrem je vyhovět požadavkům našich …

Praha 4 - Lhotka, Jílovská 426/27 + pobočky (3) - +420 777 708 034

Autodoprava lynx, s.r.o. - www.autodopravarys.cz - www.facebook.com/pg/Autodoprava-Karel-Rys-254675775265064 ZAVŘENO (Otevírá Ne 07:00)

Zabýváme se odvozem odpadu, nákladní dopravou a zemními pracemi v oboru stavebnictví. Dále se zabýváme ukládkami interního odpadu na naší deponii. Firma pracuje v Praze a Středočeském kraji.

Praha 9 - Malešice, Pod Táborem 661/2a - +420 602 305 168, +420 606 689 461

Jan Melichar - BATERIE - www.janmelichar.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

U nás můžete BEZPLATNĚ odložit vysloužilé autobaterie, motobaterie a jiné startovací akumulátory. Dále záložní i trakční olověné akumulátory, baterie do ručního akumulátorového nářadí a elektrokol. Na přání vystavíme potvrzení o převzetí k ekologické ...

Praha 10 - Strašnice, Pod strašnickou vinicí 158/3a (jednosměrná ulice s vjezdem z ulice Na Palouku) - +420 222 767 640

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - www.ave.cz

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

Praha 10 - Hostivař, Pražská 1321/38a + pobočky (53) - +420 296 339 999, +420 800 118 800

Ing. Vlastimil Ladýř – LADEO - www.ladeo.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Komplexní služby v odpadovém hospodářství: odvoz a odstranění ostatních a nebezpečných odpadů, sanace ekologických zátěží, čištění lapolů a jímek. V současné době stabilně působíme zejména v severních, středních a východních Čechách V oblasti nakládání s …

Provodín - Srní u České Lípy, Srní u České Lípy 10 + pobočky (3) - +420 604 225 224 , +420 487 520 174

MAD Recycling Česká Republika, a.s. - www.mad-recycling.com ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s komunálními odpady. Významnou složkou činnosti je výkup, zpracování a prodej druhotných surovin, zejména papíru a folií.

Olomouc - Černovír, Na Sezníku 309/4 + pobočka - +420 585 246 074

GEOTRADING ČR & SK s. r. o. - www.geotradingprojekty.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Projektování, zastupování, zajištění povolení, odborný dozor pro lomy, pískovny, cihelny a skládky v České a Slovenské republice, geodetické práce, odborné posudky. Poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady – projektování a zaměřování skládek, ...

Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec 85 + pobočky (2) - +420 727 854 062 , +420 224 282 545

BIODEGRADACE s.r.o. - www.biodegradace.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Odstranění odpadů (biodegradace, spalovna průmyslových odpadů, skládka nebezpečných odpadů), dekontaminace a sanace lokalit (sanace kontaminovaných zemin in situ, sanace kontaminovaných zemin on situ, sanace kontaminovaných vod), ekologická havarijní služba, …

Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 944/23 + pobočky (7) - +420 596 139 073

Velké Dářko s.r.o. - www.velkedarkosro.cz/

Správa vodovodů a kanalizací, svoz komunálních odpadů, nabídka zámečnických a svářečských prací, čištění studní a prací s kolovým nakladačem JCB3CX. Uložení odpadu na skládku. Dále zajišťujeme: dodávky stavebních materiálů dle požadavků ...

Škrdlovice 240 - +420 724 315 178 , +420 566 659 186

PROSTOR a.s. - www.prostor.as/ ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

V současné době se společnost zabývá především službami v těchto oblastech: Komunální činnost: venkovní úklidy komunikací a ostatních ploch včetně zimních zásahů, kropení komunikací, čištění kanálových vpustí atd. Odvoz odpadů: komunální ...

Praha 8 - Bohnice, Čimická 317/90 + pobočky (4) - +420 724 550 400 , +420 284 680 169

Skládka Pod Haldou, s.r.o. - wwwskladkartyne.cz

Nabídka služeb v oblasti skladování odpadu.

Rtyně v Podkrkonoší, Na Rovni 849 - +420 499 787 106

Obec Dvorce ZAVŘENO (Otevírá St 15:00)

Obecní sběrný dvůr nabízí skladovací služby včetně likvidace nebezpečného odpadu. Odběr elektrických přístrojů a zařízení.

Dvorce, Partyzánská 168 + pobočky (4) - +420 554 745 272

AVE sběrné suroviny a.s. - www.ave.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Výkup surovin: papír, plasty, sklo, železný šrot a barevné kovy. Zahrnuje separovaný sběr pro obce a firmy, sběrové soutěže škol, dopravu a svoz, recyklace odpadů a skartaci, skládku a likvidaci nebezpečného odpadu či zpětný odběr elektrospotřebičů.

Štětí, Cihelná 775 + pobočky (3) - +420 377 532 019

Berimex, s.r.o. - www.berimex.cz

Provoz skládky odpadů.

Pěčín 237 - +420 603 498 624

EKO Volfartice, a.s. - www.ekovolfartice.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Provoz skládky odpadů S-OO3. Skládka je určena pro ukládání odpadů kategorie „Ostatní odpady“ a v největší míře je na skládce ukládán směsný komunální odpad, v menší míře pak směsné obaly, demoliční a inertní odpady.

Volfartice 150 - +420 774 785 943

Sono plus, s.r.o. - www.skladkasono.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Skládka komunálních odpadů.

Čížkovice, U skládky 104 - +420 602 106 972 , +420 416 532 483

SKLÁDKA VRBIČKA, s.r.o. - www.skladkavrbicka.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Provozování regionální skládky odpadů.

Podbořany, Cyrila a Metoděje 266 - +420 415 214 517

AWT Rekultivace a.s. - www.awt-rekultivace.cz/

Rekultivace a stavební práce, likvidace ekologických zátěží, skládky, odpady, projekční činnost, doprava, těžká mechanizace.

Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 884/41 - +420 596 580 111

Správa úložišť radioaktivních odpadů - www.rawra.cz

Nabídka ukládání radioaktivních odpadů.

Litoměřice - Předměstí, Na Bídnici 1544/2 + pobočka - +420 416 724 450

Ekos Řevnice, spol. s r.o. - www.ekos-revnice.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

Nabídka služeb skládky odpadů a separačního dvora s meziskladem nebezpečných odpadů.

Řevnice, Na Bořích 1077 - +420 257 720 090

OZO Ostrava s.r.o. - VÍME CO S ODPADY - www.ozoostrava.cz

Poskytuje komplexní služby v oblasti s nakládání s odpady - sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování všech typů odpadu z měst, obcí a podnikatelských subjektů. Svozovou oblast Ostravsko tvoří 34 okolních měst a obcí.

Ostrava - Kunčice, Frýdecká 680/444 + pobočky (3) - +420 596 251 111, +420 800 020 020

BŘEMUS, spol. s r.o. - www.kovosrot-bremus.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Sběrný dvůr, který nabízí služby likvidace odpadů a veškeré s ní související činnosti, mezi něž patří např. výkup kovů a elektrošrotu a ekologická likvidace autovraků.

Nový Bydžov, Na Staré Cidlině 638 + pobočka - +420 777 996 644 , +420 495 490 708

Miroslav Šťastný - ELTRO - www.stastny-eltro.cz

Truhlářství. Elektromontáže. Práce s jeřábem a plošinou.

Mnichovo Hradiště, Nákladní 326 - +420 326 771 189

První RS Czech Republic, s.r.o. - www.spbohemia.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

Zpracování a ukládka inertních odpadů (zeminy, sutě, betony,…), ukládka inertních materiálů, zpracování a ukládka certifikovaných materiálů doprava, odpadové poradenství, provádění analytických rozborů odpadů, zpracování výkazů a přehledů o ...

Soběsuky, Pískovna Soběsuky + pobočky (9) - +420 602 165 085, +420 602 383 426

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. - www.vhsjavor.cz

Výstavba vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, vodojemů, komunikací a vodohospodářských staveb a úprava vodních toků. Půjčovna nářadí, mechanizace a hutnící techniky nabízí bourací a vrtací kladiva, sekačky, křovinořezy, elektrocentrály, čerpadla, ...

Veselí nad Moravou, Benátky 17 + pobočky (2) - +420 731 454 531 , +420 518 322 685

Město Klobouky u Brna - www.kloboukyubrna.eu

Provoz skládky komunálního odpadu.

Klobouky u Brna, Martinice + pobočky (3) - +420 519 419 626

KRAUN, spol. s r.o. - www.skladkakraun.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Provoz skládky inertního materiálu.

Litoměřice - město, Mostecká 223/1 + pobočka - +420 602 434 644 , +420 416 782 782

Ing. Robert Chutic pobočka Zdechovice - www.chutic-isi.cz

Provoz skládky stavební suti a zemin.

Zdechovice 101 + pobočka - +420 739 780 836 , +420 466 936 173

Společnost Horní Labe, a.s. - www.mariuspedersen.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Zajištění likvidace odpadů.

Vrchlabí - Podhůří, Podhůří + pobočky (30) - +420 499 841 660

Vladislav Durczok - www.piskovnapetrovice.wz.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

Prodej písku, štěrku a jílu. Provoz nákladní dopravy stavebních materiálů. Provádění ukládání odpadů, zemních, výkopových a demoličních prací.

Petrovice u Karviné 59 + pobočka - +420 603 399 031, +420 736 626 582

KODE Autodoprava s.r.o. - www.kodeautodoprava.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Vnitrostátní i mezinárodní přeprava bitumenů a minerálních olejů. Zajišťujeme dopravu v režimu MKD i ADR cisternovými návěsy (asfalty, veškeré chemické produkty včetně olejů, sypké materiály a multiprach), plachtovými návěsy, sklápěcími návěsy včetně dopravy …

Sýkořice 243 - +420 602 284 140 , +420 313 554 816

KOVODEMONT CZECH, a.s. - www.kovodemont.cz ZAVŘENO (Otevírá Ne 08:00)

Zabýváme se výkupem a ekologickým zpracováním kovového odpadu. Zahrnuje kovošrot, barevné kovy, nerez, kabely, speciální slitiny, elektromotory. Likvidace technologických celků a likvidace autovraků s odvozem zdarma. Realizace zemních prací. Přistavení ...

Teplice + pobočky (6) - +420 777 777 281

Imrich Danihel OTEVŘENO (nonstop)

Mezinárodní přeprava materiálu a skladování nebezpečných látek. Zahrnuje logistické a skladové služby a optimalizace materiálových toků.

Chomutov, Karla Buriana 4645 - +420 605 751 888, +420 734 695 527

STAVOS Brno, a.s. - www.stavos.cz

Provoz skládky odpadu. V areálu se nachází i bioplynová stanice.

Bratčice + pobočky (2) - +420 602 791 930 , +420 547 233 895

ATRIUM REALITY a.s. ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

Realizace rodinných a bytových domů včetně rekonstrukcí. Zahrnuje inženýrské sítě, zateplování objektů a rekultivace skládek.

Klimkovice, U zahrádek 94 - +420 724 345 042

Autovrakoviště Hořice ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Ekologická likvidace vozidel s maximální možnou recyklací. Výkup sběrných surovin včetně železných i neželezných kovů. Sběr papíru, lepenky a vybraných plastů. Nabídka náhradních dílů, které prodlouží život Vašeho vozu.

Hořice - Libonice, Táboritská 1466 + pobočka - +420 602 201 090 , +420 493 623 156

LAZCE-GIS, spol. s r. o. - www.lazce-gis.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 06:45)

Ekologická likvidace odpadů na vlastní skládce v Lazcích, mobilní sběr nebezpečných odpadů, likvidace nebezpečných odpadů, doprava odpadů vozidly AVIA (5 tun) a SCANIA (9 tun), kompostování bioodpadů na vlastní zabezpečené kompostovací ...

Horšovský Týn - Lazce, Lazce 15 (P. O. Box 10) - +420 379 422 392, +420 379 428 636

Skládka Příbram Bytíz - www.bytiz.cz

Skládka TKO Bytíz – skládkování odpadů a likvidace odpadů.

Příbram - Příbram IV, Aloise Jiráska 264 - +420 775 192 700 , +420 312 312 762

Ondřej Antol ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Zabýváme se výkupem nebezpečného odpadu, autobaterií a katalyzátorů, barevných kovů.

Vlachovo Březí, Bezručova 133 - +420 731 881 430

Jaroslav Němec - Kovekoplast

Sběr a zpracování odpadů.

Bělotín 59 + pobočka - +420 581 612 312

Depos Horní Suchá, a.s. - www.depos.cz

Nakládání s odpady, vážení zboží přepravovaného nákladními vozidly a kamióny, výroba a prodej elektrické energie. Držitel certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001 a ISO 14001.

Horní Suchá, Solecká 1321/1 - +420 596 425 522

Lenka Nováková

Nakládání s odpady vyjma nebezpečných. Provádění demoličních prací.

Kladno - Kročehlavy, Litevská 2614 - +420 774 050 041, +420 777 050 403

ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. - www.ecoservis.eu ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Společnost ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o. Už několik let zabezpečujeme svým zákazníkům kompletní nakládání s odpady. Od A po Z se staráme jak o likvidaci nebezpečných i jiných odpadů, tak …

Liberec - Jeřáb, 1. máje 112/6a - +420 775 118 480 , +420 775 118 480

Technické služby Kaplice, spol. s r.o. - www.tskaplice.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

Provoz skládky pevných odpadů.

Malonty - Bukovsko, Bukovsko + pobočky (2) - +420 380 311 085

NÁCHODSKÁ STAVEBNÍ A OBSLUŽNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. - www.stavebniodpady.cz

Provozování skládky stavebního odpadu.

Náchod, Kamenice 113 + pobočka - +420 773 614 335, +420 777 217 709

Skládka odpadů Chotíkov - www.plzenskateplarenska.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

Provoz skládky odpadů se zaměřením na komunální odpad, stavební suť a odpadní zeminy.

Chotíkov + pobočka - +420 377 821 545

Strana:  | 1 | 2 | | »»