Svářečské školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Nabídka kurzů sváření zahrnuje: svařování v ochranné atmosféře, svařování a řezání kyslíko-acetylénovým plamenem, svařování elektrickým obloukem (obalenou elektrodou), pájení mědi plamenem.

Ing. Pavel Geryk

Nabízím svářečský dozor. Dále se zabývám betonářskou ocelí. Zajišťuji odborné posudky, technologické postupy, přezkušování svářečů i přípravy k certifikaci.

I & T Svářečská škola

Pořádáme kurzy svařování a pájení dle ČSN a EN norem. Zámečnická výroba, svařování vysokolegovaných ocelí a neželezných kovů. Služby svářečského dozoru, vizuální a penetrační kontroly sváru včetně vyhotovení protokolu. Vodoinstalační práce, rekonstrukce ...