Diakonie

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu sociální služby (terénní a ambulantní) a principy komunitní práce. Služby pro lidi s postižením, pro seniory i pro rodiny s dětmi. ...

Ubytování v Hrádku

Poskytujeme nabídku ubytování v apartmánech při sociálním bydlení v Hrádku. K dispozici je 40 lůžek.

Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie

Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie

Naším posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči. Poskytujeme ...

Diakonie Církve bratrské

Nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Zaregistrovali jsme dvě veřejné sbírky, které podporují jak činnost v ČR, tak i zahraničí.

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně

Psychoterapeutická poradna – individuální a skupinová terapie, materiální pomoc, klub seniorů, tvořivý kroužek.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:30)

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb …

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

Provoz domova pro seniory, poskytování domácí péče. Zajištění volnočasových aktivit a pomoci pro děti a mládež.

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Poskytovaní služeb pro děti od tří let a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou

Organizování, zajišťování a poskytování sociální, zdravotní a pastorační péče potřebným.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Poskytujeme sociální, zdravotní, vzdělávací i pastorační služby určené seniorům, lidem s postižením či v obtížné životní situaci a umírajícím.

Diakonie ČCE - středisko v Čáslavi

Provoz denního a týdenního stacionáře, speciální dílny pro lidi se zdravotním postižením a poskytování sociálního poradenství.

Klub Malého Bobše

Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízíme pomoc či radu v obtížných situacích, možnost účastnit se kroužků nebo jen poslouchat hudbu.

Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách

Poskytování rané péče a odlehčovacích služeb pro rodiny dětí s pohybovým, mentálním a kombinovaným postižením nebo ohroženým vývojem.

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb

Pomoc zrakově postiženým spoluobčanům, nabídka pastorační a sociální péče, pořádání setkání a pobytových akcí.

Diakonie ČCE - středisko Zvonek v Praze 4

Provoz domovu a chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením. Nabídka ambulantních služeb.

Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10

Provoz denního stacionáře pro děti se zdravotním postižením a rané péče pro jejich rodiny.

Diakonie ČCE - středisko Blanka

Poskytujeme domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a terénní pečovatelskou službu. Dále nabízíme zdravotnickou službu.

Diakonie ČCE - středisko v Brně

Provozujeme centrum denních služeb, chráněné bydlení a pečovatelskou služby. Pomáháme lidem v nouzi, dětem, seniorům, umírajícím a dalším.

Domov Betlém

Provozování denního stacionáře a nabídka odlehčovacích služeb.

Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem

Provoz domova pro seniory a se zvláštním režimem, denního stacionáře a nabídka pečovatelské služby pro seniory a lidem se zdravotním postižením.

Kanaan

Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízíme různé volnočasové aktivity a poskytujeme sociální poradenství.

Eunika

Poskytování pravidelné pomoci a podpory dětem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra.

Hosana

Podpora a zvyšování soběstačnosti lidí s mentálním postižením a vytváření podmínek pro jejich plnohodnotný život.

Eden

Provoz denního stacionáře určeného pro zvýšení soběstačnosti spoluobčanů s mentálním a kombinovaným postižením.

Dorea

Provoz střediska pro děti s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a jejich rodiny. Provoz poradny a asistenční služby.

Intervenční centrum

Zajištění pomoci ohroženým osobám v případech domácího násilí a provoz poradny pro oběti násilí, trestných činů, týrání a zneužívání.

Klub On line

Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízíme různé volnočasové aktivity a poskytujeme sociální poradenství.

Jordán

Nabízíme sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby duševním onemocněním. Poskytujeme duchovní péči a společné akce mimo prostory střediska.

Lydie

Zlepšování kvality života dětí s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Zabýváme se rozvíjením fyzických, psychických a sociálních dovedností.

Salome

Podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením. Provoz denního stacionáře pro děti.

Benjamín

Výuka lidí s mentálním a kombinovaným postižením činnostem, které jsou spojeny s chodem domácnosti. Poskytování sociálního poradenství a rehabilitací.

Eden

Provoz denního stacionáře určeného pro zvýšení soběstačnosti spoluobčanů s mentálním a kombinovaným postižením.

Sociální asistence

Staráme se o rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Služba je poskytována terénní formou.

Sociální asistence

Staráme se o rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Služba je poskytována terénní formou.

Sociální asistence

Staráme se o rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích. Služba je poskytována terénní formou.

Elim

Provoz denního centra pro seniory a osoby se sníženou soběstačností. Poradenství a podpora jejich rodinným pečovatelům.

Diakonie ČCE - středisko v Příboře

Nabídka pečovatelské služby pro seniory. Poskytujeme zdravotní péči v domácím prostředí, pomoc při podávání přípravě jídla, hygieně, chodu domácnosti. Půjčujeme kompenzační pomůcky.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Poskytujeme humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizujeme rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.