Hospice

Charita Zlín

Charita Zlín

Poskytujeme sociální a zdravotní služby na Zlínsku a pomáháme potřebným u nás i v zahraničí. Jsme nestátní nezisková organizace, která se zabývá charitativní, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu, kterou zřídil olomoucký arcibiskup Mons. Jan …

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

MUDr. Eva Richterová

Provoz ambulance paliativní medicíny. Nabídka domácí hospicové péče.

Brzy otevírá (v 08:00)

Oblastní charita Uherské Hradiště

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, ...

Charita Šternberk

Domácí hospicová péče. Domácí zdravotní péče. Charitní pečovatelská služba. Sociální rehabilitace Rozkvět Nízkoprahové denní centrum Uzel Charitní poradna nedlužím. Klub Želva. Půjčovna kompenzačních pomůcek. Charitní šatník.

Charita Konice

Podpora charitních služeb. Domácí zdravotní a hospicová péče. Charitní pečovatelská služba Konice.

Charita Kyjov

Domácí zdravotní péče. Domácí hospic David. Charitní pečovatelská služba Kyjov. Občanská poradna. K-centrum, víceúčelová drogová služba. Půjčovna kompenzačních pomůcek. C-klub. Humanitární pomoc.

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem

Charitní pečovatelská služba. Osobní asistenční služba. Charitní domácí zdravotní péče.

Charita Valašské Klobouky

Charitní pečovatelská služba Valašské Klobouky. Charitní pečovatelská služba Brumov-Bylnice. Osobní asistence. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Charitní šatník.

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov

Charitní pečovatelská služba. Osobní asistence. Domácí zdravotní péče. Sociální rehabilitace. Úklidová firma.

Charita Valašské Meziříčí

Denní stacionář Radost pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Charitní pečovatelská služba. Domácí zdravotní a paliativní péče. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Oblastní charita Vyškov

Centrum denních služeb. Centrum duševního zdraví.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

doma nejlíp, z.ú.

Domácí hospic pomáhá s péčí o nevyléčitelně nemocné. Podporuje jejich blízké, kteří se o ně chtějí starat v domácím prostředí a v rodinném kruhu i v posledním období jejich života.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Poskytování sociálních služeb nevyléčitelně nemocným, umírajícím lidem a jejich blízkým. Nabídka domácí a lůžkové hospicové péče.

Diecézní charita Brno - Dům léčby s hospicem sv. Josefa

Poskytování péče nevyléčitelně nemocným, podpora jejich potřeb v době nemoci či v období umírání.

Charita Ostrava - Hospic sv. Lukáše

Nabídka specializované zdravotnické péče osobám nevyléčitelně nemocným včetně léčby bolesti, kterou s sebou postupující nemoc přináší.

Hospic svatého Lazara

Zajištění zdravotnické a ošetřovatelské péče s duchovní a sociální pomoci.

Oblastní charita Červený Kostelec

Zajištění pomoci terminálně nemocným pacientům s převážně onkologickým onemocněním a jejich rodinám s ohledem na kvalitu života nemocného.

Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj

Zajištění kvalifikované pomoci lidem s nevyléčitelným onkologickým onemocněním a umírajícím.

Gabriela o.s.

Poskytování pomoci a podpory nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Půjčování pomůcek. Zajištění domácího hospicu.

Hospic Štrasburk

Poskytování lůžkové a domácí hospicové péče.

OTEVŘENO (nonstop)

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

Nabídka komplexní ošetřovatelské a lékařské péče. K dispozici je 22 jednolůžkových a 2 dvoulůžkové pokoje s přistýlkou pro rodinného příslušníka.

Hospic v Mostě, o.p.s.

Hospic v Mostě, o.p.s.

Nabídka lůžkové a domácí hospicové péče a sociální odlehčovací služby.

HVĚZDA - občanské sdružení

Poskytování sociálních služeb a zdravotní péče sociálně znevýhodněným občanům.

Hospicové hnutí - Vysočina

Nabídka péče o nemocné a osamělé lidi. Poskytování poradenství v péči o nemocné. Domácí, terénní hospicová péče.

Občanské sdružení Tři

Poskytování domácí hospicové a lůžkové péče, asistenčních služeb. Půjčování zdravotnických pomůcek. Provozování centra denních služeb.

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Poskytování specializované paliativní péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Hospic sv. Jiří v Chebu, o.s.

Provoz sdružení usilující o založení hospice na Chebsku.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Komplexní domácí hospicová péče poskytována terminálně nemocným pacientům. Zdravotní, sociální, psychologická a duchovní péče v domácím prostředí.

Hospic Frýdek - Místek, p.o.

Poskytujeme komplexní paliativní péči a pobytové odlehčovací a sociálně zdravotní služby.

Hospic knížete Václava, o.p.s.

Provoz hospicu. Poskytujeme sociální služby, hospicovou péči určenou nevyléčitelně nemocným a umírajícím občanům. Zajišťujeme péči formou domácí i lůžkové.

Domácí hospic Athelas

Domácí hospic je církevní nezisková organizace poskytující péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním stádiu onemocnění) a kteří si přejí péči v domácím prostředí.