Hasiči

Luboš Pultar HASIČ – SERVIS

Specializujeme se na komplexní technicko-inženýrské zajištění PO a BOZP. Služby: servis, prodej a pravidelné kontroly PHP (hasicích přístrojů), požární dozor, poradenství PO, kontroly požárních vodovodů (hydranty, suchovody) – opravy a instalace, školení a …

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

SDH Boršov nad Vltavou

SDH Boršov nad Vltavou. Na těchto stránkách by jsme Vám chtěli ukázat, jaká jsme skvělá parta a jaké činnosti provádíme.

Boršov nad Vltavou

SDH Střížovice

Jedná se o stránky sboru dobrovolných hasičů ze Střížovic, zde najdete historii sboru, plánované akce, vybavení a další informace o našem sboru.

Střížovice

SH ČMS - Ústřední hasičská škola Bílé Poličany

Školící středisko se zabývá odbornou teoretickou i praktickou přípravou velitelů, strojníků a i techniků a řadových hasičů jednotek SDH.

Bílé Poličany 1 +

Sbor dobrovolných hasičů Javorník

Nabízíme silniční nákladní autodopravu a práce s vysokozdvižnou plošinou A 31 MP 13. Zabezpečujeme vývoz fekálií, čištění a uvolňování odpadních potrubí tlakovou vodou. Provozujeme jednotku sboru dobrovolných hasičů.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 06:00)

Bábík spol. s r.o. - eshop

On-line prodáváme hasicí přístroje, hydrantové systémy, bezpečnostní tabulky, zásahové obleky, přilby, rukavice, obuv, hadice, dýchací přístroje, svítilny, protichemické oděvy, havarijní soupravy, sorbenty, lékárničky, požární deky, dveře, čerpadla, ...

Vacenovice 130 +

ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Hradec Králové

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení hasičů Libereckého kraje

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska,okres Jablonec nad Nisou

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Litoměřice

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska hlavní město Praha

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Stanice Karlovy Vary

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Územní odbor Žďár nad Sázavou

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Adamov

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Územní odbor Brno

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Územní odbor Mělník

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

ÚO Český Krumlov

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Územní odbor Přerov

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Územní odbor Jičín

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka Sbor dobrovolných hasičů Kunratice

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Územní odbor Teplice

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Územní odbor Liberec

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Územní odbor Kroměříž

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Slatina nad Zdobnicí

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Velký Dřevíč

Výjezdová jednotka sboru působí jako družstvo JSDH Hronov. Sbor pořádá Dětský den, Čarodejnický rej, Dřevíčskou lávku a ples.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Satalice

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Při schůzkách se děti intenzivně připravují na soutěže v požárním sportu.

Sbor dobrovolných hasičů Křenovice

Zajištění požární ochrany obce, organizace kulturních akcí.

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Děčín 4

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.