Psychologické poradny

PhDr. Michaela Cyprichová

Služby soukromého psychologa. Nabízím: jednorázové či krátkodobé psychologické poradenství dětem, dospívajícím a dospělým (jednotlivci, páry i rodiny), dlouhodobou individuální psychodynamickou psychoterapii pro dospělé, krizovou intervenci pro ...

Poradna SANTEA - psychoterapie, rozvoj osobnosti

Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti. Nabídka individuální a skupinové psychoterapie, skype konzultace. Pravidelné pořádání seminářů.

Bc. Alexandr Dresler

Poskytuji psychologické poradenství. Nabízím jednorázovou psychologickou pomoc i dlouhodobou terapeutickou práci.

Bc. Daniela Dostálová

Nabízíme alternativní psychologické poradenství.

Střítež 106 +

Lucie Scholl

Nabídka služeb psychologa a psychoterapeuta. Poskytování psychologického poradenství a psychoterapie pro dospělé a děti.

PhDr. Miroslava Němečková

Nabízíme psychologické poradenství, diagnostiku dospělých a mladistvých, grafologii, dopravně psychologické posouzení profesních řidičů.

MUDr. Markéta Pastorková

Nabízím psychoterapii, poradenství v oblasti osobního rozvoje, mezilidských vztahů a duševního zdraví, ambulantní psychiatrickou péči.

MUDr. Petra Fürstová

Poradenství v krizi a v obtížných životních situacích, krizová intervence, psychická podpora a provázení náročným obdobím či obtížnou životní situací.

Andrea Hadrava Anderlová

Psychologické konzultace a poradenství pro děti i dospělé.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 16:00)

Jana Tošovská

Poskytuji psychologickou pomoc v náročných životních situacích, diagnostiku, psychoterapii a krizovou intervenci. Tyto služby nejsou hrazeny z fondu zdravotního pojištění. Konzultace trvá maximálně hodinu a půl nebo dle potřeb klienta.

Mgr. Karel Flaška

Dětský psycholog a psychoterapeut. Individuální vztahová psychoterapie dětí i dospělých, poradenství pro rodiče, krizová intervence. Platba bankovním převodem. Služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Mgr. Jana Přibylová

Nabízím osobnostní poradenství se zaměřením na individuální i skupinové terapie. Provádím krizové intervence, focusing, koučink, lektorskou činnost či laktační poradenství.

Ego-test, s.r.o.

Nabízím služby v oblasti psychologického poradenství a psychodiagnostiky pro firmy i pro jednotlivce.

Ondřej Fafejta

Poskytuji psychoterapii, poradenství a pomoc v oblasti rozvoje osobnosti a také konzultace při přijímacích zkouškách na psychologii. Pracuji zejména metodou krátké terapie zaměřené na řešení. Zaměřuji se především na cenově dostupnou psychoterapii ...

OTEVŘENO (nonstop)

RECOVIA psychologické centrum Jeseník, s.r.o.

Nabízíme odbornou psychologickou péči pro děti a dospělé. Zaměřujeme se na individuální, skupinové, párové a rodinné psychoterapie, psychodiagnostiku (vyšetření dětí i dospělých), poradenství, mediace, koučink, supervize, vzdělávání a kurzy na míru.

Mgr. Jana Žmolíková

Poskytuji psychologické konzultace. Zabývám se koučováním a vzděláváním.

Poradna "Klíč"

Alternativní cesty řešení problémů a svízelných životních situací alternativní cesty léčení duše a těla.

Mgr. Andrea Hnízdová

Brain-based koučink, psychoterapie, poradenství. Svou podporou a správnými otázkami pomáhám lidem v produktivním věku se zájmem o rozvoj ke změnám ve vnímání, a tím k dosažení vytouženého života tak, jako jsem ho dosáhla já.

Leoš Vítek

Klinická psychologie pro děti a dospělé - psychodiagnostika, psychoterapie.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Mgr. Václav Petráš - Sportovní psycholog

Jsem sportovní psycholog s bohatými sportovními zkušenostmi. Poskytuji moderní psychologické poradenství, zaměřené na zlepšení sportovního výkonu. Ať už máte obtíže s emoční stránkou sportu, s nízkým sebevědomím, nekonzistentními výkony či prostě hledáte ...

Erika Vlasáková

Nabízím služby v oblasti psychoterapie a krizové intervence. První setkání je zdarma. Více informací o nabízených službách a jejich průběhu můžete nalézt na stránkách.

Mgr. Jiří Vlček

Koučování a terapeutické konzultace zaměřené na hledání řešení. Důvěrně, efektivně a s ohledem na Vaše potřeby.

OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Eva Jungová

Nabízím služby v oblasti diagnostiky zdravotních, pracovních a partnerských problémů, psychoterapie, práce s emoční pamětí, odblokovací techniky, komunikační dovednosti a nácvik, psychotroniky, využití automatické kresby a psychometrie, psychosomatiky, ...

Kateřina Drahotová Divecká

Nabízím individuální psychoterapie, terapeutické práce s dotekem.

Mgr. Lucie Doležalová

Zaměřuji se na práci s dětmi a dospívajícími. Pracuji v modalitě Gestalt přístupu, s dětmi terapeuticky, s rodiči výchovně poradensky.

Mgr. Anna Tumlířová

Pracuji jako psycholožka, dětský psycholog, diagnostik. Prostřednictvím terapie můžete získat úlevu od nepříjemných emocí, větší radost ze života, lepší schopnost sebe prosazení, větší sebedůvěru, porozumění sobě, osobnostní růst a zlepšení vztahů. Respekt k …

ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)

Luděk Vrba s.r.o.

Provozování ordinace psychoterapie a klinické psychologie.

Lucie Peschiková

Nabízíme poradenství a terapii lidem, kteří chtějí více porozumět sami sobě, mají zájem se rozvíjet, chtějí zlepšit své fungování v životě, procházejí složitým životním obdobím, řeší obtíže v rodinných a partnerských vztazích nebo mají opakované vážné ...

Restart Life s.r.o. - zacitzit.cz

Zabýváme se problémy se závislostí na alkoholu, psychickými poruchami - úzkostmi, depresemi, vyhořením. Terapie je založená na terapeutickém vztahu a účinných kognitivně behaviorálních metodách. Patronem programu je herec Pavel Nový. Garantujeme diskrétnost a …

Psychosomatické centrum Praha s.r.o.

Léčíme klienty s psychosomatickými, psychickými a vztahovými potížemi. Náš tým - praktický lékař - psychosomatik, psychiatr - psychoterapeut a psycholog je připraven se vám věnovat. Máme krátké objednací termíny, můžete si domluvit úvodní konzultaci.

Mgr. Jakub Nemček

Jsem psycholog a poskytuji individuální psychoterapii vedenou analytickým způsobem Jsem členem společnosti pro analytickou psychologii a Junovskou psychoterapii. Vzdělávám se v International Assiciation for Analytical Psychology Zurich. Věnuji se vztahové ...

OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

Mgr. René Pastrňák

Psychoterapeut, lektor, supervizor a poradce působící nejen v oblasti sociálních služeb, veřejné správy, ale také v širokém spektru komerčního sektoru. Na základě profesních kompetencí poskytuji: Psychoterapii v integrativním přístupu, kterou chápu jako ...

Mgr. Tomáš Holcner

Poskytuji odbornou pomoc formou psychologického poradenství a psychoterapie. Zaměřuji se na řešení psychických potíží, které se rozvinuly v reakci na náročné životní události, osobní či vztahové krize. Ve svém přístupu uplatňuji principy analytické ...

Jakub Kuchař - psycholog a psychoterapeu

Psycholog a psychoanalytický psychoterapeut působící v Praze. Léčba deprese a úzkostí, rozvoj osobnosti, sebepoznání, vztahové problémy, psychoanalýza.

Petr Nešpor - Poradenství - Terapie - Osobní rozvoj

Mohu vám pomoci s užitím prostředků psychologie psychoterapie: v situacích osobních těžkostí v období osobního rozhodování, v oblasti narušeného sebe-vědomí, v těžkostech krize středního věku, v složitostech rodinné komunikace, v průřezových …

Poradna Říčany

Terapie a poradenství v oblasti osobního rozvoje - kineziologie, arteterapie, SRT, homeopatie (Bachovy květové esence), grafoterapie. Nabízíme kurzy, přednášky, meditace.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Mgr. Iva Červenková

Provádím individuální psychoterapii dospělých, párovou a rodinnou psychoterapii.

Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov - PhDr. Kamila Mejstříková a Mgr. Karolina Homolová

Poskytujeme péči v oblasti krizové intervence, poradenství individuální, párové, rodinné i skupinové a diagnostiky.

Mgr. Martin Bayer

Nabízím psychologické a psychoterapeutické služby. Na společných sezeních se zabývám spolu s klienty jejich životní situací ať je příjemná, či nepříjemná. Cílem pravidelných setkávání je hlubší pochopení vašeho prožívání, myšlenkových vzorců, které Vás mohou …

PhDr. Karel Ottl

Nabídka psychoterapie, krizové intervence a psychologického poradenství a diagnostiky.

KTP

Nabízíme koučování, psychologicko – pedagogické poradenství a psychoterapii.

Psychologické poradenství a terapie - Mgr. Denisa Novotná Kubínková

Soukromá psychologické praxe, ve které nabízím své služby zaměřené převážně na rodinnou terapii. Rodinná terapie je formou psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy, snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny. Pracuji s …

OTEVŘENO (Zavírá 20:00)

PhDr. Dušan Bartůněk Ph.D.

Psychologické služby na téma partnerských vztahů - individuální i párová terapie. Partnerské poradenství - pomoc při řešení manželské či partnerské krize, nesouladu, společném zvládání obtížných situací. Individuální poradenství - zaměřené na pomoc se …

PhDr. Mgr. Pavel Kozelka

Nabízím své služby jako psycholog a psychoterapeut. Zabývám se psychoterapií a psychologickým poradenstvím pro lidi, kteří mají potíže typu deprese, úzkosti, vztahové, rodinné, partnerské problémy či duševní onemocnění a poruchy. Pracuji také s lidmi, kteří …

Energetická terapie – Ing. Jana Čechráková

V mojí terapeutické praxi se zabývám technikou EFT, která je založena na teorii, že příčinou všech negativních emocí je porucha v našem energetickém systému těla. Cílem EFT je osvobození se od všech strachů, fobií, hněvu, žalu, pocitů bezmoci. Možnost ...

Psychoterapie lidsky a logicky

Jsem psycholog a psychoterapeut. Specializuji se na individuální a párovou psychoterapii a koučink. Využívám metod kognitivně-behaviorální psychoterapie. Zabývám se léčbou úzkosti, deprese, vztahovými problémy, psychosomatikou, budováním kariéry…

Břetislav Passinger - psychologické poradenství a psychoterapie

Pomáhám v obtížné životní situaci - psychologické poradenství a psychoterapie, úzkosti, smutek, osamělost, nesmělost, vztahové potíže. Pro páry v obtížné situaci poskytuji párové poradenství - komunikační potíže, hranice, odpovědnost a spolupráce, hádky, ...