Psychologické poradny

Mgr. Naďa Skyvová

Zaměřujeme se na spojení psychologického poradenství a traumaterapie. Poradna je určena všem zájemcům, kterým vyhovuje komplexní přístup a kteří potřebují nadstandardní, privátní a diskrétní podmínky. Práce s traumaty, hypnóza, individuální a rodinná ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Jana Tošovská

Poskytuji psychologickou pomoc v náročných životních situacích, diagnostiku, psychoterapii a krizovou intervenci. Tyto služby nejsou hrazeny z fondu zdravotního pojištění. Konzultace trvá maximálně hodinu a půl nebo dle potřeb klienta.

Mgr. Karel Flaška

Dětský psycholog a psychoterapeut. Individuální vztahová psychoterapie dětí i dospělých, poradenství pro rodiče, krizová intervence. Platba bankovním převodem. Služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Mgr. Jana Přibylová

Nabízím osobnostní poradenství se zaměřením na individuální i skupinové terapie. Provádím krizové intervence, focusing, koučink, lektorskou činnost či laktační poradenství.

Lukáš Hoďák - terapeut

Pomáhám lidem vyřešit jakékoliv fyzické a psychické problémy, které jim způsobují nepříjemné pocity - rodinné a vztahové problémy, pracovní a finanční problémy, různé strachy, fóbie, nepříjemné vzpomínky, deprese, závislosti apod.

Brzy zavírá (20:00)

Michaela Kalistová – životní kouč a nutriční terapeut

Životní koučink, výživové poradenství, psychologické poradenství, psychoterapie NLP, vztahový koučink.

Psychická podpora - Mgr. Kamila Kudlvasrová

Individuální, párová i rodinná psychoterapie, práce s dětmi i dospělými. Podpořím Vás při řešení osobních i rodinných problémů, provedu Vás bezpečně krizovým obdobím.

ZAVŘENO (Otevírá So 09:00)

PhDr. Zuzana Michálková, Ph.D.

Odborné služby pro dospělé a dospívající v oblasti klinické psychologie (psychodiagnostika a psychoterapie) a neuropsychologie.

Psychoterapie MgA. Martin Heřman Frys

Nabízím individuální i skupinovou terapii, pro lidi kteří: se nachází v životní krizi (osobní, vztahové, pracovní), mají pocit, že život nemá smysl, mívají špatné nálady, prožívají problémy ve vztazích (problémy v partnerství, s rodiči, dětmi), mají …

Psycholog - Mgr. Michaela Parma

Soukromá psychologická praxe, individuální psychologické poradenství (krize, napětí, stres, nedostatek sebedůvěry, psychosomatické potíže), párové psychologické poradenství (partnerská krize, časté neshody a hádky, narušená komunikace, žárlivost, nevěra ...

Mgr. Petra Věra Janatová

Psychosomatika, biorezonance BICOM Optima, EFT metoda, vztahové poradenství, numerologie, Bachovy květové esence. Celostní přístup.

Re:life

Poskytujeme psychologické poradenství a psychodiagnostiku, párové a rodinné poradenství, focusové poradenské skupiny a další.

Mgr. Ing. Jana Hoke

Nabízím psychologické poradenství při řešení problémů, překonávání náročných životních situací a zvyšování životní spokojenosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Petra Popová - Psycholog Brno

Jsem psycholožka působící v centru města. V krátkých objednacích lhůtách nabízím komplexní psychologickou péči pro dospělé a dospívající klienty.

Martina Salamonová

Nabízím individuální, párové, rodinné psychologické poradenství a psychoterapii. Zaměřuji se především na problematiku mezilidských vztahů, komunikace a na náročné životní situace v rodinách, včetně rozvodové/rozchodové problematiky.

Privátní psychiatrická praxe, MUDr. Michal Pořický s.r.o.

Nabídka komplexní ambulantní psychiatrické péče pro dospělé. Obrátit se na nás můžete ohledně poruchy nálady, neurotické poruchy, akutní stresové poruchy, psychosomatické poruchy, organické poruchy či psychózy. Léčba probíhá v příjemném neformálním a ...

PSYCHOSANO - Mgr. Miroslava Lívancová

Nabízím terapii a psychologickou diagnostiku, pracuji s dospělými, s dětmi a s celými rodinami. Vedu semináře pro rodiče, pedagogy a pomáhající profese.

Ambulance Roubal s.r.o.

Nová ordinace. Stále přijímáme nové pacienty ZP Škoda (209). Poskytujeme profesionální pomoc v těchto oblastech: úzkosti, deprese, psychosomatické potíže, životní krize, trauma a jeho následky. Vyšetření a terapie jsou hrazené ze zdravotního pojištění ZP 209.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Helena Vontorčíková

Psychologické poradenství zaměřené na pomoc lidem vyrovnat se s psychickými problémy (např. s depresí, stresem, úzkostí, chronickými bolestmi) pomocí změn v jejich chování a myšlení využitím technik Kognitivní Behaviorální terapie a Mindfulness (všímavosti).

Restart Life s.r.o. - zacitzit.cz

Zabýváme se problémy se závislostí na alkoholu, psychickými poruchami - úzkostmi, depresemi, vyhořením. Terapie je založená na terapeutickém vztahu a účinných kognitivně behaviorálních metodách. Patronem programu je herec Pavel Nový. Garantujeme diskrétnost a …

Psychosomatické centrum Praha s.r.o.

Léčíme klienty s psychosomatickými, psychickými a vztahovými potížemi. Náš tým - praktický lékař - psychosomatik, psychiatr - psychoterapeut a psycholog je připraven se vám věnovat. Máme krátké objednací termíny, můžete si domluvit úvodní konzultaci.

Mgr. Jakub Nemček

Jsem psycholog a poskytuji individuální psychoterapii vedenou analytickým způsobem Jsem členem společnosti pro analytickou psychologii a Junovskou psychoterapii. Vzdělávám se v International Assiciation for Analytical Psychology Zurich. Věnuji se vztahové ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Markéta Řeřichová

Pomoc v obtížných životních situacích, při osobních či rodinných problémech, hledání sebe sama a pocitu vnitřní svobody. Psychoanalytická psychoterapie, poradenství, supervize.

Katarína Vančová - psychoterapie, koučink, osobní rozvoj

Nabízím pomoc v obtížných životních situacích, při odbourávání stresu, úzkosti, strachu a dalších negativních emocí. Za pomocí technik pro psychickou pohodu klienty vedu k budování nových návyků s cílem vést spokojený, plnohodnotný a šťastný život.

AS Psycholog

AS Psycholog

Mým cílem je vytvářet příjemné, bezpečné prostředí, kde spolu můžeme pracovat na dosahování společných cílů. Poskytuji soukromé psychologické konzultace jednotlivcům i párům. Působím v centru Brna. Nabízím flexibilní časovou dostupnost s krátkou objednací ...

Psychologie Plzeň – Mgr. Petra Štefflová

Psychoterapii se věnuji již 26 let. Kromě dosaženého vzdělání, výcvikových programů a kurzů mám za sebou bohatou praxi, která je v tomto oboru nenahraditelná. Nebojte se vložit péči o vaše duševní zdraví do rukou profesionála.

Psychoanalytická psychoterapie Mladá Boleslav

Psychoterapie, psychologické poradenství, řešení osobních a partnerských problémů, krizová intervence.

Iva Dvořáková

Nabízím psychologickou diagnostiku osobnosti, poradenství, krátkodobou i dlouhodobou terapii dospělých i dětí. Diskrétně, bez nutnosti sdělovat osobní údaje. Jsem plně kvalifikovaná poskytovat služby na vysoké úrovni, jsem členem Asociace klinických ...

Institut psychologických služeb, s.r.o.

Týmy našich specialistů poskytují psychologické služby založené na bohatých zkušenostech z praxe i aktuálních poznatcích oboru. Poskytujeme služby v oblasti klinické psychologie, dopravní psychologie, poradenské psychologie, psychologie práce, metodologie a …

Gestalt s.r.o.

Společnost na podzim 2015 otevírá pro budoucí terapeuty psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii. Výcvik poskytuje prostor pro učení ze vzájemného setkávání a pro rozvoj tvořivosti. Vytváří bezpečné prostředí pro osvojování teoretických znalostí a nácvik …

Therapy Kyjov s.r.o. - Ambulance klinické psychologie

Poskytujeme diagnostické a terapeutické služby pro děti i dospělé.

PhDr. Miroslava Čapková

Psychologická, psychoterapeutická a psychosomatická poradna pro děti, mládež i dospělé se zaměřením na rodinné, rodičovské a vztahové problémy. Poskytuji i psychologické online poradenství. Zaměřujeme se na problematiku dětí a mládeže, mladých dospělých, ...

Mgr. Hana Kobělková

Jsme ambulance klinické psychologie, nestátní zdravotnické zařízení, akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR. Provádíme psychodiagnostiku a psychoterapii dětí a dospělých. Mimo jiné také dopravně psychologická vyšetření.

Bc. Petra Adamcová

Nabízím odborné psychologické poradenství v oblasti sociálních vztahů, duševní hygieny a zdraví. Poskytuji individuální a skupinovou psychoterapii, doplněnou zejména o techniky arteterapie a imaginativní techniky. Pomáhám při zpracovávání náročných témat, ...

PhDr. Blanka Hilbertová

Nabízíme poradenské, terapeutické i diagnostické služby pro děti a dospělé. Zaměřujeme se na psychosomatické potíže a poruchy příjmu potravy - anorexie, bulimie či obezita. Dále se zaměřuji na posouzení kognitivních schopností a školní zralosti.

Osobní a interiérový kouč - Renata Dvořáková

Nabízím konzultace na základě psychologie a Feng Shui pro odstranění bloků, přesvědčení a schémat, které jsou skrytou příčinou naší nespokojenosti, problémů a následně i nemoci.

Lucie Peschiková

Nabízíme poradenství a terapii lidem, kteří chtějí více porozumět sami sobě, mají zájem se rozvíjet, chtějí zlepšit své fungování v životě, procházejí složitým životním obdobím, řeší obtíže v rodinných a partnerských vztazích nebo mají opakované vážné ...

Mgr. Helena Hujslová

Individuální a párová terapie. Konzultace s certifikovaným gestalt terapeutem v oblasti mezilidských vztahů a rozvoje osobnosti, terapie úzkostných a depresivních stavů.

Ego-test, s.r.o.

Nabízím služby v oblasti psychologického poradenství a psychodiagnostiky pro firmy i pro jednotlivce.

Ondřej Fafejta

Poskytuji psychoterapii, poradenství a pomoc v oblasti rozvoje osobnosti a také konzultace při přijímacích zkouškách na psychologii. Pracuji zejména metodou krátké terapie zaměřené na řešení. Zaměřuji se především na cenově dostupnou psychoterapii ...

OTEVŘENO (nonstop)

RECOVIA psychologické centrum Jeseník, s.r.o.

Nabízíme odbornou psychologickou péči pro děti a dospělé. Zaměřujeme se na individuální, skupinové, párové a rodinné psychoterapie, psychodiagnostiku (vyšetření dětí i dospělých), poradenství, mediace, koučink, supervize, vzdělávání a kurzy na míru.