https://www.atlasfirem.info/korektury-vladimira-krejcikova

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

KOREKTURY ČESKÝCH TEXTŮ, COPYWRITING – Ing. Vladimíra Krejčíková

Nabízím zpracování textů dle Vašeho zadání:
  • korektury — překlepy, gramatika, syntaxe, stylistika (Word aj. editory, PDF),
  • připomínkování (jazykové, logické; nestranné připomínkování smluv, zejména ekonomických a občanskoprávních),
  • přepisy (z ručně psaných i tištěných podkladů, z audiozáznamů/videozáznamů).

Připravované knihy, originály i překlady do češtiny, odborné texty, diplomové práce, bakalářské práce, webové stránky, návody, propagační materiály, letáky, to vše podléhá potřebě vícenásobné kontroly před zadáním do tisku. A kontrola textové části je spíše samozřejmostí, nikoli luxusem.

Práce korektorky/korektora je velkou zodpovědností, protože může dílo povznést i tzv. "utopit". Korektorská práce je náročná také v tom smyslu, že vlastně musí zůstat jaksi skryta v pozadí, tj. musí respektovat autora či překladatele, přestože jde často o zásahy prováděné v závěru realizace.

Korektor za Vás dílo nevytvoří, ale zbaví je "blech" (v podobě překlepů a drobných i hrubších gramatických či syntaktických omylů), zkontroluje správnost českých předložkových vazeb (to je často potřeba zejména u překladů) a podobně.

V případě stylistických zásahů či doporučení Vás korektor také může upozornit na nesrozumitelnost, křížení souvislostí, ztrátu logiky, nepřehlednost sdělení a jiné nedostatky, které by jinak výslednému dílu zbytečně ubíraly na jeho kvalitě.

Orientační doba zpracování je:
30 normostran/den u gramatických i stylistických úprav,
40 normostran/den u gramatických oprav.

Copywriting — tvorba textů pro webové stránky, propagační materiály, letáky.
Web:
http://www.texty-korektury.cz
Adresa:
Na Stírce 654/3
182 00 Praha 8 - Kobylisy
Hlavní město Praha / okres Hlavní město Praha
Mobil:
+420 601 556 869, +420 777 136 169
Telefon:
+420 233 371 957
E-mail:
Provozní doba:
Po − Ne:
nonstop

Fakturační údaje: Obory činnosti:

Ing. Vladimíra Krejčíková

Na Stírce 654/3
182 00 Praha

IČO: 40858677

Rok založení: 2000

Obory činnosti:

Poctivá firma
KOREKTURY ČESKÝCH TEXTŮ, COPYWRITING – Ing. Vladimíra Krejčíková