Bez geologie a geodezie se dnes nelze obejít

Současný svět je nekonečně složitým a komplexním prostředím. K zajištění fungování společnosti je zapotřebí obrovské spousty informací a vědomostí na obecné i individuální úrovni. Mnohé oblasti lidské činnosti se vyznačují velmi úzkou specializací. Oč více jsou tyto obory vědění specializované, o to více se bez nich často v praxi vůbec neobejdeme.

Příkladem takových oborů jsou například geodezie a geologie, respektive hydrogeologie. Ačkoliv bývají tato dvě odvětví zaměňována mezi sebou i s jinými obory, jedná se o naprosto různé činnosti, přestože vzdáleně spřízněné. Ani bez jedné z nich se však neobejde žádná výstavba.

Pokud jde o geodezii neboli zeměměřičství, zabývá se nejčastěji zaměřováním objektů, například za účelem kolaudace nebo poskytnutí hypotéky, nebo naopak výškovým a polohovým vytyčením stavby v terénu. V praxi se geodetické práce dále využívají k vypracování podkladů pro projekční činnost, k vytváření digitálních modelů terénu (DMT) nebo k digitálnímu zaměření inženýrských sítí či k sledování a výpočtu kubatur skládek aj.

Inženýrská geologie, potažmo hydrogeologie se naproti tomu zabývá průzkumem daného území či pozemku při zakládání staveb. Činnost inženýrských geologů vede zejména k zajištění bezpečnosti dané stavby, a tím k ochraně lidí i majetku. Geologické práce zahrnují kromě průzkumů i řadu dalších aktivit, jako je realizace vrtů, sond a studní, návrhy pásem hygienické ochrany, měření radonu, důlní měření nebo projektování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

S geodezií i geologií úzce souvisí i kartografie, respektive kartografické a reprografické práce. Bez digitálního zpracování nákresů, nebo naopak bez vykreslení elektronických dat do „hmatatelné“ podoby, si lze oba tyto obory jen stěží představit. S tím je spojeno rovněž velkoformátové skenování a vytváření geografických informačních systémů (GIS).

Bez specializovaných oborů geologie a geodezie se nelze v moderním světě obejít. Je však nutné, aby tyto práce vždy prováděli renomovaní odborníci s dlouholetými zkušenostmi.

Krátký návod: Jak najít nejbezpečnější online kasina v České republice

Vsázení peněz na automaty, stolní hry a různé sporty je oblíbenou zábavou více než jedné pětiny Čechů.

7 tipů, jak se dobře vyspat nejen na cestách

Přespávání na nových místech je vždycky sázkou do loterie.

Pročištění organismu zajistí pevné zdraví

Každý z nás je neustále vystaven působení mnoha škodlivých vlivů a látek. Jednak nás ovlivňuje znečištěné životní prostředí, ve kterém žijeme a jehož jsme součástí, jednak přijímáme do svých těl spoustu chemikálií obsažených v nekvalitních potravinách, které jíme.