Bez geologie a geodezie se dnes nelze obejít

Současný svět je nekonečně složitým a komplexním prostředím. K zajištění fungování společnosti je zapotřebí obrovské spousty informací a vědomostí na obecné i individuální úrovni. Mnohé oblasti lidské činnosti se vyznačují velmi úzkou specializací. Oč více jsou tyto obory vědění specializované, o to více se bez nich často v praxi vůbec neobejdeme.

Příkladem takových oborů jsou například geodezie a geologie, respektive hydrogeologie. Ačkoliv bývají tato dvě odvětví zaměňována mezi sebou i s jinými obory, jedná se o naprosto různé činnosti, přestože vzdáleně spřízněné. Ani bez jedné z nich se však neobejde žádná výstavba.

Pokud jde o geodezii neboli zeměměřičství, zabývá se nejčastěji zaměřováním objektů, například za účelem kolaudace nebo poskytnutí hypotéky, nebo naopak výškovým a polohovým vytyčením stavby v terénu. V praxi se geodetické práce dále využívají k vypracování podkladů pro projekční činnost, k vytváření digitálních modelů terénu (DMT) nebo k digitálnímu zaměření inženýrských sítí či k sledování a výpočtu kubatur skládek aj.

Inženýrská geologie, potažmo hydrogeologie se naproti tomu zabývá průzkumem daného území či pozemku při zakládání staveb. Činnost inženýrských geologů vede zejména k zajištění bezpečnosti dané stavby, a tím k ochraně lidí i majetku. Geologické práce zahrnují kromě průzkumů i řadu dalších aktivit, jako je realizace vrtů, sond a studní, návrhy pásem hygienické ochrany, měření radonu, důlní měření nebo projektování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

S geodezií i geologií úzce souvisí i kartografie, respektive kartografické a reprografické práce. Bez digitálního zpracování nákresů, nebo naopak bez vykreslení elektronických dat do „hmatatelné“ podoby, si lze oba tyto obory jen stěží představit. S tím je spojeno rovněž velkoformátové skenování a vytváření geografických informačních systémů (GIS).

Bez specializovaných oborů geologie a geodezie se nelze v moderním světě obejít. Je však nutné, aby tyto práce vždy prováděli renomovaní odborníci s dlouholetými zkušenostmi.

Co je to gól ve fotbale

Podle pravidel fotbalové hry je hlavním úkolem hrajících týmů trefit branku, tedy vstřelit míč do soupeřovy branky.

Průvodce začátečníka sázením na motoristický sport

Prvním krokem ke zvládnutí sázení na motoristický sport je pochopení různých typů dostupných možností.

Střecha je korunou každého domu

Svěřte stavbu Vaší střechy do rukou profesionálů.