Odborné překlady textů

Naše zaměření směřuje výhradně a především k překladům z oborů: medicína, technika, chemie, právo (soudně ověřené překlady) – tedy obory (a jmenování pro tlumočníky) v nichž mají překladatelé letitou praxi a zkušenosti z různých situací překladatelského života.

Tým akademických překladatelů sestává z několika desítek i nerodilých mluvčí jazyků sídlících v ČR, jako např. v Praze, v Brně nebo v dalších městech / a poté také v evropských lokalitách, zejména tam, kde klient poptává překlad erudovaného lékaře (Německo, Velká Británie, Itálie apod.).

Překládané obory

Konečný výčet všech oborů není úplně v jedné větě možný a tak doporučujeme našim klientům vždy vznést konkrétní dotaz, pokud např. poptávají nějaký mimořádný překlad, mimo standardnější či úplně standardní typologie. Pro danou objednávku, nás klienti pak kontaktují většinou standardní cestou, tj. E-mailem, a nebo telefonem. Některá limitovaná skupina, nás navštěvuje osobně s dokumenty pro daný překlad z/do jazyka.