Investiční riziko: co to je a jak vás ovlivňuje?

Bez ohledu na to, jaké investice si do svého portfolia vyberete, budete muset počítat s určitými riziky. Jde však o to, že ne všechna rizika jsou stejná. Pochopení úrovně rizika, které je spojeno s různými třídami aktiv, je klíčem k tomu, abyste se mohli rozhodnout, které produkty jsou nejvhodnější pro vaši aktuální ochotu riskovat a vaše aspirace.

Co je investiční riziko?

Investiční riziko je jednoduše pravděpodobnost vzniku ztrát v porovnání s očekávaným výnosem z kapitálu, který jste vložili do svých investic. Různé typy investičních produktů s sebou nesou různá rizika, takže když se rozhodujete, do čeho investovat, musíte nejprve zvážit, jaká je vaše ochota riskovat.

Pomyslete na riziko, které podstupujete, když visíte holýma rukama z lezecké stěny na Lví skále stovky metrů nad zemí. A pak to porovnejte s rizikem, které podstupujete při lezení na vnitřní stěně s polstrovanými podložkami.

Připadá vám visení ze skály jako nejlepší den na světě? Nebo dáváte přednost jistotě v horolezecké tělocvičně? Nebo máte strach z výšek a cokoli vyššího než jedno patro vás děsí?

Jde o to, že každý má jinou toleranci k riziku a stejný princip platí i pro investiční riziko. Pokud existuje nějaké tajemství investování, pak je to to, že se musíte smířit s riziky – a také s potenciálními výnosy -, která jsou s tím spojena.

Pak budete moci zjistit, jaké riziko jste ochotni podstoupit, a podle toho zvolit investice, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

Různé typy investičních rizik

Zde je několik základních typů rizik, se kterými se můžete při investování setkat:

Tržní riziko 

Tržní riziko je možnost vzniku ztrát v důsledku faktorů ovlivňujících celkovou výkonnost investic na finančním trhu. Patří mezi ně změna úrokových a měnových sazeb, výše inflace, politická nestabilita nebo globální pandemie, které jsme byli svědky v podobě COVID-19. Tyto věci ovlivňují většinu společností a výkonnost jejich akcií.

Zajistit se proti tržním rizikům je nakonec poměrně náročné a ani diverzifikace investic nemusí zabránit plnému dopadu těchto zastřešujících makroekonomických faktorů. 

Finanční riziko a obchodní riziko 

Finanční riziko se týká schopnosti společnosti řídit své dluhy, zatímco obchodní riziko zahrnuje otázku, zda bude společnost schopna generovat dostatečné příjmy ze své činnosti, aby pokryla všechny své výdaje. Obě tato investiční rizika můžete pomoci zmírnit diverzifikací svého portfolia. 

Při investování nelze dosáhnout výnosů bez rizika. Často platí, že čím nižší je potenciální riziko investice, tím nižší jsou její možné výnosy, a čím vyšší je riziko, tím vyšší jsou možné výnosy. Nalezení vhodné rovnováhy mezi nejvyšším možným výnosem a nejnižším možným rizikem závisí na vaší toleranci k riziku a na tom, jak dlouho můžete investici držet. 

4 základní investiční nástroje a rizika, která s sebou nesou

Nyní se podíváme na 4 typy tříd aktiv, abychom zjistili, které investiční nástroje jsou vhodnější pro vaši ochotu riskovat a finanční cíle. 

1. Podílové fondy 

V podílovém fondu jsou vaše peníze investovány do diverzifikovaného portfolia spolu s dalšími investory profesionálním správcem fondu. 

Míra rizika se u jednotlivých podílových fondů liší, ale obecně platí, že váš kapitál (a vaše expozice) je rozložen mezi všechny různé investice v portfoliu, nikoli pouze mezi jednu. Můžete si také vybrat, zda chcete investovat do několika sektorů, témat, jako je zdravotnictví nebo technologie, nebo dokonce do určité země/regionu či skupiny zemí/regionů. 

2. Devizové kurzy (FX)

Devizové investice v podstatě zahrnují transakce v různých měnách, kde vaše výnosy závisí na pohybu směnných kurzů. Jedná se o největší světový trh, který se vyznačuje obrovskou likviditou a na kterém se denně zobchoduje v průměru výrazně více než 6 bilionů USD. 

Směnné kurzy jsou ovlivňovány neustále se měnícími makroekonomickými a globálními sociopolitickými faktory. Je měna, do které investujete, vázána na jinou měnu, například na americký dolar? Pak by ji mohlo ovlivnit dění v této zemi, takže budete muset sledovat dopady voleb, kvantitativního uvolňování a dalších událostí, které se tam odehrají.

Pokud byste chtěli obchodovat na forexových trzích, doporučujeme vybrat si důvěryhodného makléře, který nabízí účty s nulovými spready; některé z nich najdete na této stránce. 

3. Cenné papíry 

Cenné papíry jsou obchodovatelné finanční investice, které mají peněžní hodnotu, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy a fondy obchodované na burze (ETF). Obecně existují 2 typy cenných papírů – akcie a dluhové cenné papíry – a hybridní cenné papíry, které jsou směsí obou. 

Investování do cenných papírů s sebou nese tržní riziko – vezměme si například ceny akcií, které se mohou pohybovat nahoru a dolů. Se společnostmi, které za těmito cennými papíry stojí, jsou spojena také podnikatelská rizika – oznámení o odstoupení generálního ředitele může tlačit ceny akcií dolů, zatímco potvrzené převzetí renomovaným kupcem může vést k růstu cen. 

4. Dluhopisy 

Dluhopisy jsou investice, při nichž půjčujete peníze emitentovi podnikových nebo státních dluhopisů, který pak kapitál získaný z nabídky dluhopisů použije na financování svých operací nebo na nákup majetku. Dluhopisy jsou druhem „dluhového nástroje“, protože emitenti jsou povinni splatit vámi investovanou částku plus určité procento navíc.

Riziko selhání a úvěrové riziko jsou u dluhopisů vždy přítomny. Pokud emitent dluhopisu nezpůsobí selhání, obdržíte jistinu dluhopisu při splatnosti nebo ve stanovených intervalech. A pokud svou investici stáhnete dříve, než je datum splatnosti dluhopisu, existuje také riziko, že o část své investice přijdete.

Top 5 SEO Analytics Systems

Search engine optimisation (SEO) is a process to improve the quantity and quality of visitors to your website through organic search engines. You attract prospective and existing customers to your website by improving your page visibility on the search engines results page.

Cestování s domácím mazlíčkem - odpočinek ve Casinia kasino pro vás, pohodlí pro něj

Cestování s domácím mazlíčkem může být dvakrát tak náročné.

Hnědé nebo béžové kozačky? Jaká barva bude nejmódnější pro sezónu 2023/24?

Jestliže chcete být v letošní sezóně trendy, můžete vsadit na obuv v zemitých barevných odstínech.