Basketbal jako prostředek tělesné výchovy

Basketbal jako sportovní hra přitahuje především svou jasnou podívanou, přítomností velkého množství technických a taktických technik. Basketbal, který má vysokou dynamiku, emocionalitu a zároveň individualismus a kolektivismus, je podle mnoha odborníků v oblasti sportu jedním z nejúčinnějších faktorů komplexního tělesného rozvoje.

Mimochodem, dá se říci, že basketbal je pravděpodobně jediným z nejpopulárnějších sportů, jehož datum a místo vzniku jsou s jistotou známy. O historii této populární hry toho bylo napsáno mnoho. Četné články a knihy obsahují pravdivé i smyšlené podrobnosti o vzniku budoucí vášně milionů hráčů a fanoušků. V poměrně krátké době prošel basketbal fází formování a dalšího rychlého rozvoje. Tato hra si za několik desetiletí získala srdce mnoha fanoušků na všech kontinentech planety, což je samo o sobě nevysvětlitel­ný jev.

Hra spočívá v tom, že se hráči obou týmů pohybují po hřišti s míčem nebo bez něj a snaží se překonat odpor soupeře a hodit míč do jeho koše, přičemž mu nedovolí, aby se míče zmocnil a hodil ho do svého koše. Vítězem se stává tým, který po uplynutí hrací doby vhodil do soupeřova koše nejvíce míčů. Konečné skóre nebo počet vstřelených gólů si můžete zkusit tipnout na online casino czk.

V systému tělesné výchovy si basketbal získal takovou popularitu díky ekonomické dostupnosti hry, vysoké emocionalitě, velkému efektnímu účinku a hlavně má tato hra blahodárný vliv na lidský organismus.

Basketbal je založen na jednoduchých přirozených pohybech – skákání, běhání, přihrávání a házení. Tyto techniky si snadno osvojí dospělí i děti. Proto byl basketbal zařazen do programu systému vzdělávání a tělesné výchovy dětí, který začíná v mateřských školách.

Během hry se každý hráč snaží překonat svého soupeře rychlostí svých akcí, jejichž cílem je dosáhnout vítězství. Hra učí hráče maximálně mobilizovat své síly a schopnosti, překonávat obtíže, které se během hry objevují, jednat s maximální fyzickou a morální silou. Všechny tyto faktory přispívají k výchově mladých lidí k odhodlání, vytrvalosti a rozhodnosti.

Během hry se pohyby a činnosti neustále střídají, neustále se mění jejich intenzita a trvání a v konečném důsledku mají komplexní vliv na tělo sportovce. Basketbal podporuje rozvoj mnoha fyzických vlastností, formování motorických dovedností a posiluje vnitřní orgány.

Situace během hry se neustále mění a vznikají stále nové herní situace. Takové podmínky nutí hráče neustále sledovat hru, rozvíjet schopnost okamžitě vyhodnotit situaci, jednat rychle, vynalézavě a aktivně v každé situaci. Pozorováním průběhu hry si hráči rozvíjejí schopnost koncentrace, časové a prostorové orientace.

Neustálá změna herního prostředí, štěstí nebo porážka vyvolávají u hráčů různé pocity a zážitky, které ovlivňují jejich činnost. Vysoká úroveň emocí neustále udržuje aktivitu a zájem o hru. Díky těmto vlastnostem vytváří basketbal řadu příznivých podmínek pro výchovu sportovců, aby dokázali zvládat své emoce a neztratili schopnost ovládat své jednání.

Během hry každý hráč s ohledem na změnu herní situace samostatně určuje, jaké akce je třeba provést, a rozhoduje, kdy a jak jednat. Tyto akce přispívají k výchově tvůrčí iniciativy hráčů. Je také třeba mít na paměti, že na rozdíl od všech kolektivních sportů dává basketbal příležitost ukázat individuální schopnosti každého hráče a někdy dává možnost samostatně rozhodnout o výsledku hry.

Pravidla hry také stanovují etické chování sportovců ve vztahu k soupeřům a rozhodčím. Pro úpravu vztahů na hřišti mezi účastníky jsou stanoveny osobní a technické tresty. Tato vlastnost vytváří podmínky pro výchovu k přátelství a kamarádství a rozvíjí u sportovců návyk podřizovat své jednání zájmům týmu.

Basketbal se jako hra rozšířil a rozvinul a zdá se, že na světě není kout, kde by se basketbal nehrál. Zájem o tuto hru neustále roste, konkurence na mezinárodní scéně se zvyšuje. Tato situace nutí ke zlepšení tréninkových metod s ohledem na trendy vývoje basketbalu. Sledujte všechny nové basketbalové trendy a zapojte se do života týmu zde free spins za registraci.

Během hry sportovci provádějí velké množství různých pohybových akcí, což značně komplikuje kvantitativní popis jejich složek. Moderní tréninkové techniky nutí vytvářet nové způsoby integrativního kvalitativního a kvantitativního popisu hráčova těla jako rozsáhlého systému, aby bylo možné jej racionálně modelovat.

Takové herní situace je poměrně obtížné modelovat. Přesto je možné vyčlenit takové složky pohybu, které lze podrobně studovat a popsat. Taková složka je jednou z odrůd házení míče do koše.