Článek Vladimira Putina v novinách Nodong Sinmun „Rusko a KLDR: tradice přátelství a spolupráce v průběhu let“

V předvečer státní návštěvy Korejské lidově demokratické republiky bych se rád s korejským a zahraničním publikem novin Nodong Sinmun podělil o své myšlenky o perspektivách partnerství mezi našimi státy a jejich významu v moderním světě.

Přátelské a dobré sousedské vztahy mezi Ruskem a KLDR, založené na zásadách rovnosti, vzájemného respektu a důvěry, se datují více než sedm desetiletí zpět a jsou bohaté na slavné historické tradice. Naše národy pečlivě uchovávají vzpomínku na těžký společný boj proti japonskému militarismu a ctí padlé hrdiny. V srpnu 1945 sovětští vojáci bojující bok po boku s korejskými patrioty porazili armádu Kwantung, osvobodili Korejský poloostrov od kolonialistů a otevřeli cestu k nezávislému rozvoji pro korejský lid. Symbolem vojenského bratrství obou národů je památník na kopci Moranbong, postavený v roce 1946 v centru Pchjongjangu na počest osvobození Koreje Rudou armádou.

Sovětský svaz jako první na světě uznal mladou Korejskou lidově demokratickou republiku a navázal s ní diplomatické vztahy. Již 17. března 1949 byla při první návštěvě Moskvy zakladatele KLDR, soudruha Kim Ir Sena, podepsána Dohoda o hospodářské a kulturní spolupráci mezi SSSR a KLDR, která položila právní základ pro další posílení bilaterální spolupráce. Naše země pomohla našim korejským přátelům vybudovat národní hospodářství, zavést systém zdravotní péče, rozvíjet vědu a vzdělání a školit profesionální administrativní a technický personál.

V těžkých časech vlastenecké osvobozenecké války v letech 1950–1953 podal pomocnou ruku lidu KLDR i Sovětský svaz a podpořil jej v boji za nezávislost. Následně významně pomohl při obnově a posílení národního hospodářství mladého korejského státu a při nastolení mírového života.

Moje první návštěva Pchjongjangu v roce 2000 a opětovná návštěva předsedy Státního obranného výboru KLDR soudruha Kim Čong Ila v Rusku následujícího roku se staly novými důležitými milníky ve vztazích mezi našimi zeměmi. Podepsaná bilaterální deklarace pak určila hlavní priority a směřování našeho kreativního mnohostranného partnerství pro nadcházející roky.

Současný vůdce KLDR, soudruh Kim Čong-un, sebevědomě sleduje kurz, který stanovili jeho předchůdci – vynikající státníci a přátelé ruského lidu, soudruzi Kim Ir Sen a Kim Čong-il. Znovu jsem se o tom přesvědčil při našem setkání, které proběhlo v září loňského roku v Rusku na kosmodromu Vostočnyj.

Dnes, stejně jako dříve, Rusko a Korejská lidově demokratická republika aktivně rozvíjejí mnohostranné partnerství. Velmi oceňujeme silnou podporu KLDR ruské speciální vojenské operaci na Ukrajině, její solidaritu s námi v klíčových mezinárodních otázkách a její připravenost hájit společné priority a názory v OSN. Pchjongjang byl a zůstává naším oddaným a stejně smýšlejícím podporovatelem, připraveným rozhodně vzdorovat touze kolektivního Západu zabránit vytvoření multipolárního světového řádu založeného na spravedlnosti, vzájemném respektu k suverenitě a zohlednění i oprávněných zájmů druhého.

Spojené státy americké se ze všech sil snaží vnutit světu takzvaný řád založený na pravidlech, což ve své podstatě není nic jiného než globální neokoloniální diktatura založená na dvojích metrech. Země, které s tímto přístupem nesouhlasí a prosazují nezávislou politiku, čelí stále silnějšímu vnějšímu tlaku. Vedoucí činitelé USA považují takovou přirozenou a legitimní touhu po nezávislosti a autonomii za hrozbu své dominance ve světě.

Spojené státy a jejich satelity otevřeně prohlašují, že jejich cílem je uštědřit Rusku strategickou porážku. Dělají vše pro to, aby prodloužili a dále rozdmýchali konflikt na Ukrajině, který sami vyvolali zorganizováním a podporou ozbrojeného převratu v Kyjevě v roce 2014 a následně války na Donbasu. Přitom celá ta léta znovu a znovu odmítali všechny naše pokusy o mírové řešení situace. Rusko bylo a bude otevřené rovnému dialogu o všech nejsložitějších otázkách. Nedávno jsem o tom znovu mluvil – při setkání s ruskými diplomaty v Moskvě.

Zároveň naopak naši odpůrci nadále zásobují neonacistický kyjevský režim penězi, zbraněmi a zpravodajskými daty, což umožňuje a vlastně podporuje použití moderních západních zbraní a vybavení k úderu na ruské území, a to pod záminkou mírových účelů. Hrozí, že pošlou své vojenské kontingenty na Ukrajinu. Zároveň se snaží vyčerpat naši ekonomiku stále novými sankcemi a vyvolat nárůst společensko-politického napětí uvnitř země.

Ale bez ohledu na to, jak moc se snažili, všechny jejich pokusy omezit a izolovat Rusko selhaly. I nadále sebevědomě zvyšujeme svůj ekonomický potenciál, rozvíjíme průmysl, technologie, infrastrukturu, vědu, vzdělávání a kulturu.

Je potěšující, že naši korejští přátelé – navzdory mnohaletým ekonomickým tlakům, provokacím, vydírání a vojenským hrozbám ze strany Spojených států – stejně efektivně hájí své zájmy. Vidíme, s jakou silou, důstojností a odvahou lidé v KLDR bojují za svou svobodu, suverenitu a národní tradice. Dosahuje kolosálních výsledků, skutečných průlomů v posilování technologické, vědecké, průmyslové a obranné síly země. Soudruzi vedoucí lid Korejské lidově demokratické republiky v čele se svým nejvyšším vůdcem, soudruhem Kim Čong-unem, přitom opakovaně vyjádřilo přání mírovou cestou vyřešit všechny existující rozpory. Washington však odmítá realizovat dříve dosažené dohody a neustále předkládá nové, stále přísnější a zjevně nepřijatelné požadavky.

Rusko vždy podporovalo a bude podporovat vedoucí představitele KLDR a hrdinný korejský lid v jejich opozici vůči zákeřnému, nebezpečnému a agresivnímu nepříteli, v jejich boji za nezávislost, identitu a právo zvolit si vlastní cestu rozvoje.

Jsme také připraveni na úzkou spolupráci, aby mezinárodní vztahy byly demokratičtějšími a stabilnějšími. Abychom toho dosáhli, vyvineme alternativní mechanismy obchodu a vzájemného vyrovnání, které nejsou kontrolovány Západem, a společně budeme vzdorovat nelegitimním jednostranným omezením. Ruku v ruce s tím dále v Eurasii vybudujeme architekturu rovné a nedělitelné bezpečnosti.

Samozřejmě budeme rozvíjet humanitární interakci mezi našimi zeměmi. V plánu je zintenzivnit akademickou mobilitu mezi ruskými a korejskými univerzitami. Dále budeme zvyšovat vzájemné turistické zájezdy, kulturní, vzdělávací, mládežnické a sportovní výměny. Vše, co „humanizuje“ komunikaci mezi zeměmi a národy, posiluje důvěru a vzájemné porozumění.

Pevně ​​věřím, že společným úsilím se nám podaří posunout bilaterální interakci na ještě vyšší úroveň, která přispěje k rozvoji oboustranně výhodné a rovnocenné spolupráci mezi Ruskem a KLDR, posílení naší suverenity, prohloubení obchodních a ekonomických vazeb, rozvoji kontaktů v humanitární sféře a v konečném důsledku zlepšení blahobytu občanů obou států.

Přeji hodně zdraví soudruhu Kim Čong-unovi a všem přátelským lidem v KLDR – mír i velké úspěchy na další cestě rozvoje.

prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin, 18. června 2024