Pobočky Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav, celá univerzita sídlí v Brně, jedinou výjimku představuje ...

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti ekonomiky, sociálního a regionálního rozvoje, statistiky, jazykových a kulturních studií.

Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně

Knihovna shromažďuje fond odborných publikací, periodik, skript a disertačních prací. Nabídka tisku, kopírování, skenování a kroužkové vazby. Rešeršní služby jsou určeny všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům MENDELU a studentům postgraduálního studia a ...

Knihovna

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Mendelova univerzita v Brně – Zámek Křtiny

Nabízíme ubytování s kapacitou 50 osob ve 23 dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj má sprchový kout, umyvadlo, WC a připojení k internetu. V pracovní dny je možnost obědů. Zámek je ideálním místem pro pořádání konferencí, seminářů, workshopů, školení, ale i ...

Zámek

Mendelova univerzita v Brně – Koleje Petra Bezruče

Koleje Petra Bezruče jsou umístěny v areálu Zahradnické fakulty a tvoří je dvě budovy vzájemně propojené společným vstupem a recepcí. Celková kapacita KPB je 298 lůžek na jedno, dvou a třílůžkových pokojích se společným sociálním zařízením tvořeným sprchovým …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. V prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí posluchačům studijních …

Školní lesní podnik

Mendelova univerzita v Brně – Tauferovy koleje

Vysokoškolské koleje Josefa Taufera jsou vzdáleny 3 km od sídla univerzity a nabízí ubytování ve třech vzájemně propojených budovách, tvořících jeden celek s celkovou kapacitou 681 studentských lůžek. K dispozici jsou jedno, dvou a třílůžkové pokoje buňkového …

Ubytování

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Koleje Jana Amose Komenského

Vysokoškolské koleje Jana Amose Komenského (dále jen „JAK“) zajišťují ubytování cca 1600 studentům. Areál tvoří 4 samostatné budovy (bloky A, B, C, D) a samostatná budova menzy. Na blocích B, C jsou dvoulůžkové pokoje s umyvadlem a na každém patře je umístěna …

Ubytování

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Institut celoživotního vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU) se zaměřuje na výuku akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a věnuje se vědecko-výzkumné činnosti spojené s výukou. V rámci ...

Mendelova univerzita v Brně – Koleje Akademie

Vysokoškolské koleje Akademie se nacházejí za Arboretem. Součástí budovy je výdejna jídel s bufetem, informační centrum, knihovna, studovna a sauna. Koleje nabízí ubytování 283 studentům. Pro ubytování hostů školy a veřejnost je vyčleněno jedno hotelové patro …

Ubytování

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mendelova univerzita v Brně – Botanická zahrada a arboretum

Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové zařízení Mendelovy Univerzity v Brně, které bylo založeno Prof. ing. A. Bayerem v roce 1938. Areál je rozčleněn do pěti tématických částí. Sbírky arboreta zahrnují na 4000 taxonů orchidejí, 300 taxonů ...

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků při Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně je součástí Mendelovy univerzity v Brně a organizačně je začleněna jako pracoviště Lesnické a dřevařské fakulty. Pro výkon státního zkušebnictví je nezbytný průkaz odborností, nezávislosti, mlčenlivosti atp., …

Agronomická fakulta

Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného v roce 1919 při vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium zemědělského inženýrství. Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále ...

Lesnická a dřevařská fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití …

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí ekonomické a informatické vzdělání na všech třech typech vysokoškolského studia v českém i anglickém …

Zahradnická fakulta

Uskutečňujeme strukturované bakalářské, magisterské a doktorské studium v denní i kombinované formě. Přímo v našem fakultním kampusu najdete ukázkové zahrady, rozsáhlou oborovou knihovnu, skleníky subtropických a tropických rostlin, specializované laboratoře, …