Pobočky Kutná hora - městský úřad

Kutná hora - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 990. Město se nachází v nadmořské výšce 254 metrů. Na území žije 21 109 obyvatel.

MÚ Kutná Hora - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

MÚ Kutná Hora - Odbor investic

Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace.

MÚ Kutná Hora - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků.

Živnostenský úřad Kutná Hora

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese či o pozastavení provozování živnosti a vede živnostenský rejstřík.

Městská policie Kutná Hora

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.