Pobočky Žďár nad Sázavou - městský úřad

Žďár nad Sázavou - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1253. Město se nachází v nadmořské výšce 580 metrů. Na území žije 24 030 obyvatel. Ve městě je možno navštívit poutní kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře, který je zapsán v seznamu světového dědictví Unesco.

MÚ Žďár nad Sázavou - Odbor sociální

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

MÚ Žďár nad Sázavou - Odbor dopravy

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků.

Živnostenský úřad Žďár nad Sázavou

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.

Městská policie Žďár nad Sázavou

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Informační a turistické centrum Žďár nad Sázavou

Poskytování informací. Zajištění prohlídek areálu bývalého cisterciáckého kláštera. Průvodcovské služby. Prodej vstupenek a upomínkových předmětů.

Provozovna

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)