Pobočky Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Univerzita, jež byla první českou vysokou školou na Moravě, zahrnuje celé spektrum technických věd i řadu uměleckých disciplín. V současné době vzdělává 24 tisíc studentů a nabízí studium na 8 fakultách a 2 vysokoškolských ústavech.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 16:00)

CEITEC BUT

Výzkumné centrum se specializací na výzkum nanotechnologií, mikrotechnologií a pokročilých materiálů. Zahrnuje materiály obecně vhodné pro nanoelektroniku, funkčně a strukturně gradientní, nanostrukturní a inteligentní materiály, keramické materiály, ...

Vysoké učení technické v Brně

Knihovna se specializací na odbornou literaturu nabízí prezenční a absenční výpůjčky, informační služby související se studiem a vědecko-výzkumnou prací, meziknihovní výpůjční služby, referenční služby, vyhledávání informací v síti internet, reprografické ...

Knihovna fakulty informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně

Unikátní forma studia na Fakultě podnikatelské zahrnuje: mezinárodní a MBA studium na prestižní české univerzitě VUT v Brně, mezinárodní studijní program v prvém roce a dokončení MBA studia v roce druhém, společné studium s posluchači z ČR, Číny a ...

Fakulta podnikatelská, studia MMMS, MBA

Vysoké učení technické v Brně

Vedení studia managementu se zaměřením na řízení a ekonomiku podniku.

Ústav managementu fakulty podnikatelské

Vysoké učení technické v Brně

Poradenské centrum se orientuje na profesní poradenství pro studenty a spolupráci s firmami a dalšími organizacemi. Poskytujeme studentům také pomoc v obtížných a náročných životních situacích spojených nejen se studiem. Informace pro zájemce z akademické ...

Vysoké učení technické v Brně

Knihovna nabízí absenční i prezenční výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby, zajišťování titulů z jiných knihoven v rámci ČR a ze zahraničí, informační služby – asistence při vyhledávání v Souborném katalogu knihoven VUT v Brně, při orientaci v ...

Knihovna fakulty výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně

Ústav nabízí studium oborů v oblasti letectví a letecké techniky. Specializace na stavbu, provoz a zkoušení letadel v rámci bakalářského, magisterského či doktorského programu.

Letecký ústav fakulty strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Knihovnické informační centrum poskytuje: absenční a prezenční výpůjčky dokumentů, samoobslužnou registraci výpůjček na zařízení Selfcheck, meziknihovní výpůjční služby (včetně mezinárodních), informační, referenční, konzultační a rešeršní ...

Knihovna fakulty stavební

Vysoké učení technické v Brně

Poskytuje knihovnické, knihařské, reprografické, informační a kopírovací služby. Konzultace a poradenství. Studijní literatura zahrnuje české i zahraniční knihy a časopisy.

Knihovna fakulty podnikatelské

Vysoké učení technické v Brně

Knihovna se specializací na architekturu nabízí prezenční a absenční výpůjčky, informační služby související se studiem a vědecko-výzkumnou prací, meziknihovní výpůjční služby, referenční služby, vyhledávání informací v síti internet, reprografické služby, ...

Knihovna fakulty architektury

Vysoké učení technické v Brně

Poskytuje knihovnické, reprografické, informační a kopírovací služby. Konzultace a poradenství. Specializace na oblast techniky, strojírenství, technologie, materiálů, energetiky, techniky prostředí, ekologie, automatizace, dopravních strojů, stavebních ...

Knihovna fakulty strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Nabídka manažerského studia MBA organizovaného s významnou britskou univerzitou. Zahrnuje strategické řízení, marketing, lidské zdroje, management změny, výzkum, finance a další. Víkendové studium. Zážitková pedagogika. Výsledkem světově uznávaný manažerský …

Fakulta podnikatelská, studia MBA

Vysoké učení technické v Brně

Výběr archiválií vzniklých z činnosti zřizovatele ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, evidence archiválií v rámci celostátní evidence Národního archivního dědictví, péče o archiválie, jejich uchovávání a zpřístupňování a vlastní badatelská činnost v …

Archiv

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Vysoké učení technické v Brně

Knihovna a informační centrum nabízí půjčování českých i zahraničních knih, časopisů i jiných publikací. Poradenská a konzultační činnost.

Knihovna Fakulty chemie

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Boulder centrum VUT

Možnost využití boulderové stěny pro studenty VUT a pro zájmovou činnost. Lezecké kurzy.

Boulder centrum

ZAVŘENO (Otevírá v 17:00)

Akustická zkušebna VUT v Brně

Akreditovaná akustická zkušebna provádí měření: laboratorní vzduchové neprůzvučnosti oken, dveří, příček, stěn, stavební vzduchové neprůzvučnosti oken, dveří, stěn, stropů, fasád, účinnosti protihlukových clon, doby dozvuku v posluchárnách, ...

Caffe Bar Piccolo

Kavárna pro 58 hostů nabízí široký výběr káv a čajů včetně snídaní, moučníků, pohárů a zákusků. Wi-Fi připojení. Možnost využití dvou počítačů a dvou velkoplošných televizorů.

Kavárna

OTEVŘENO (Zavírá v 19:00)

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta nabízí studium technicko-ekonomických oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Možnost prezenční či kombinované formy.

Vysoké učení technické v Brně

Nabídka bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu se zaměřením na informační technologie.

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta zajišťuje studium v technických, přírodovědných i technicko-uměleckých oborech, a to v programech bakalářského, magisterského a doktorského stupně. Možnost prezenčního i kombinovaného studia.

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta zajišťuje studium oborů v oblasti stavebního inženýrství. Zahrnuje konstrukční práce, projekční a měřičské práce, provádění staveb, zkoušení kvality a vlastností stavebních děl včetně jejich součástí. Možnost bakalářského, magisterského či ...

Vysoké učení technické v Brně

Zajištění studia v oblasti chemických a potravinářských oborů, které se zaměřují na výchovu absolventů pro potřeby výzkumu, výroby, aplikace či obchodního managementu produktů. Možnost bakalářského či navazujícího magisterského a doktorského programu.

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta nabízí studium oborů architektury a umění v bakalářském, magisterském a doktorském programu. Zajišťuje výměnné studium v zahraničí.

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta nabízí studium oborů zejména v oblasti malířství, sochařství, grafiky, grafického designu, průmyslového designu a konceptuálních tendencí. Možnost bakalářského či magisterského programu. Aukce uměleckých děl.

Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta poskytuje studium se specializací na elektrotechniku, elektroniku, komunikační a řídicí techniku. Zahrnuje spektrum vědeckých oblastí jako je robotika, biomedicínské inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika a další. Možnost bakalářského, …

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologi

Nakladatelství Vutium Vysokého učení technického Brno

Nakladatelství má za úkol zajišťovat publikování a šíření poznatků v souladu s posláním univerzity v národním a mezinárodním kontextu. Zejména: zprostředkovává výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti VUT, pečuje o vydávání děl v úzce ...

Vysoké učení technické v Brně

Knihovna se specializací na odbornou literaturu nabízí prezenční a absenční výpůjčky, informační služby související se studiem a vědecko-výzkumnou prací, meziknihovní výpůjční služby, referenční služby, vyhledávání informací v síti internet, reprografické ...

Ústřední knihovna

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Vysoké učení technické v Brně

Organizujeme studium v kurzech soudního a rizikového inženýrství, expertizní činnosti a technického znalectví. Pořádání kurzů soudního znalectví. Zahrnuje i prezenční či kombinovanou formu doktorského studijního programu soudní inženýrství.

Vysoké učení technické v Brně

Centrum zabezpečuje páteřní počítačovou síť, webové aplikace VUT (Portál, StudIS, Teacher, ePřihláška, eLearning), informační systém Apollo, správu celoškolského software a údržbu 150 serverů a 200 PC a emailů rektorátu. Realizace správy studentské sítě ...

Centrum výpočetních a informačních služeb

Vysoké učení technické v Brně

Centrum nabízí tělovýchovné a sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance VUT i širokou veřejnost. Zahrnuje pronájmy sportovních zařízení, organizaci sportovních akcí, odborná školení a semináře, dětské tábory a kempy, výuku tenisu a lyžování, sportovní ...

Centrum sportovních aktivit

Vysoké učení technické v Brně

Posláním Institutu je vytvářet komunikační, informační, vzdělávací a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, poskytovat související poradenské, informační a organizační služby a vlastní ...

Institut celoživotního vzdělávání

Vysoké učení technické v Brně

VUT v Brně pro ubytování studentů či zaměstnanců využívá 5 areálů kolejí s kapacitou 6 325 lůžek. Zahrnuje možnost ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu či rekreačních areálech (rekreační středisko Ramzová v Jeseníkách). Stravování je zajištěno v několika ...

Hotel Palacký

Tříhvězdičkový hotel nabízí 30 dvoulůžkových pokojů a dvouhvězdičkový hostel nabízí 280 dvoulůžkových pokojů. K dispozici sociální zařízení, televize a Wi-Fi připojení. Společenská místnost pro 16 osob k pronájmu. Parkování za poplatek na hotelovém parkovišti …