Pobočky Společenské centrum - Kino 70

MÚ Dobruška - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

MÚ Dobruška - Odbor dopravy a správy vnitřních věcí

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě. Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel.

Městský úřad Dobruška

První písemná zpráva pochází z roku 1312. Město se nachází v nadmořské výšce 287 metrů. Na území žije 6917 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.