Pobočky Městská policie Tábor

Městská policie Tábor

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

MÚ Tábor - Stavební úřad

Zajišťování stavebně právní činnosti města.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

MÚ Tábor - Odbor životního prostředí

Zajišťování ochrany životního prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

MÚ Tábor - Odbor vnitřních věcí

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

MÚ Tábor - Odbor územního rozvoje

Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby města.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

MÚ Tábor - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Zajištění správy v oblasti školství a volnočasových aktivit.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

MÚ Tábor - Odbor správy majetku města

Správa majetku města a majetkoprávních vztahů.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

MÚ Tábor - Odbor sociálních věcí

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

MÚ Tábor - Odbor kultury a cestovního ruchu

Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních aktivit.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

MÚ Tábor - Odbor investic a strukturálních fondů

Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

MÚ Tábor - Odbor financí

Správa hospodaření města v oblasti místních poplatků.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

MÚ Tábor - Odbor dopravy

Zajištění údržby, oprav a rekonstrukcí místních komunikací, dopravních značení a osvětlení komunikací.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

Živnostenský úřad Tábor

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Tábor - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1268. Město se nachází v nadmořské výšce 437 metrů. Na území žije 36 095 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.