Pobočky Archeologické pracoviště Masarykova Muzea v Hodoníně

Archeologické pracoviště Masarykova Muzea v Hodoníně

Archeologické pracoviště Masarykova Muzea v Hodoníně

Provádíme záchranné archeologické výzkumy, povrchové sběry, průzkumy a záchranné výzkumy při zemních stavebních pracích. Provádíme výzkumy při větších i menších stavbách nejrůznějšího účelu.

Knihovna Vlastivědného muzea v Kyjově

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Knihovna Masarykova muzea v Hodoníně

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH

Nabízíme prohlídku stálé expozice Velká Morava. Dále zde najdete i originál. základy prvního kostela s devíti otevřenými hroby s kosterními ostatky. Na pěším okruhu v terénu lužního lesa nabízíme prohlídku základů dalších 12 kostelů, vše z 8-9. stol.

Provozovna Hodonín

Městské muzeum ve Veselí nad Moravou

Nabízíme prohlídku stálé expozice Od Doubravy po Javořinu, která je zaměřená na archeologii, historii a lidovou kulturu Veselska, Strážnicka a Horňácka. Pravidelně pořádáme i krátkodobé výstavy.

Vlastivědné muzeum v Kyjově

V nejstarší budově ve městě - v památkově chráněném renesančním zámečku ze 16. století pořádáme různé krátkodobé výstavy. Nabízíme i prohlídku stálých expozic: Pravěk Kyjovska, Lidová kultura na Kyjovsku a Příroda Kyjovska.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Nabízíme prohlídku stálých expozic a krátkodobých výstav dle ročního dramaturgického plánu v našich muzeích. Pronajímáme prostory v nově rekonstruovaném secesním sále Evropa pro školení, semináře, kongresy i obchodní prezentace.