Pobočky Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Dodávka pitné vody, zajišťování odvodu a čištění odpadních vod.