Pobočky Nemocnice Na Homolce - lékárna

Nemocnice Na Homolce - lékárna

Prodej farmaceutických přípravků.

Hlavní pobočka

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Klinická psychologie

Poskytování psychoterapie a psychodiagnostiky pro pacienty s mozkovými nádory a cévními malformacemi nebo po závažném kraniocerebrálním poranění.

Radiodiagnostické oddělení

Provoz radiodiagnostického oddělení. Zabýváme se diagnostickým využitím medicínských zobrazovacích metod. Provádíme terapeutické výkony.

Všeobecná chirurgie

Provoz lůžkového oddělení chirurgie.

Všeobecná chirurgie

Poskytování ambulantních péče v oblasti chirurgie.

Stomatologie

Poskytování lékařské péče v oblasti zubního lékařství. Specializujeme se na léčbu i zhotovení náhrad.

Stereotaktická a radiační neurochirurgie

Zajišťování konzultační činnosti a následné péče o neurochirurgické pacienty.

Rehabilitace

Zajišťování rehabilitační péče.

Psychiatrie

Poskytování léčebně preventivní péče pacientům s psychickým onemocněním. Zajišťujeme konsiliární službu.

ORL

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty s ušním, nosním či krčním onemocněním. Oddělení má k dispozici 8 lůžek a 3 lůžka intenzivní péče.

ORL

Poskytování ambulantních lékařských služeb pacientům s ušním, nosním či krčním onemocněním.

Oční oddělení

Poskytování ambulantních lékařských služeb pacientům s očním onemocněním.

Neurologie

Zajištění diagnostiky a nechirurgické léčby onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a svalového aparátu.

Neurochirurgie

Zajištění léčby mozkových nádorů všech typů.

Neurochirurgie

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty s léčbou mozkových nádorů všech typů.

Nefrologie

Zajištění komplexní péče o dialyzované pacienty. Poskytujeme léčbu pro pacienty s hepatitidou typu B i C.

Kožní oddělení

Poskytováni ambulantní dermatovenerologické léčebně-preventivní péče.

Klinická onkologie

Poskytování komplexní onkologické péče s výjimkou radioterapie nemocným s diagnózou solidních nádorů.

Kardiologie

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty se srdečním onemocněním.

Kardiologie

Poskytování komplexní péče o pacienty se srdečním onemocněním.

Kardiochirurgie

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty s kardiovaskulárními chorobami.

Kardiochirurgie

Poskytování specializované péče pacientům s kardiovaskulárními chorobami v celém spektru kardiochirugických výkonů s výjimkou transplantace srdce.

Interna

Zajištění diagnostických a konzervativních léčebných metod ambulantním pacientům.

Interna

Zajištění diagnostických a konzervativních léčebných metod hospitalizovaným pacientům.

Gynekologie

Poskytování ambulantních lékařských služeb v oblasti gynekologie.

Dětské a dorostové oddělení

Poskytování komplexní lékařské péče o děti a dorost.

Cévní chirurgie

Provádíme komplexní diagnostiku a chirurgickou léčbu onemocnění tepen a žil.

Anesteziologické a resuscitační oddělení

Zajišťování komplexní péče o nemocné v průběhu operace a v období předoperačním a pooperačním včetně podání anestézie.

Alergologie a klinická imunologie

Poskytování komplexní léčebně-preventivní péče o nemocné s astmatem, alergií, defekty imunity a dalšími typy imunopatologických poruch.

Lékařská knihovna Nemocnice Na Homolce

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu.

Provozovna Praha 5

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)