Pobočky Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Dopingová kontrola

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Poskytování komplexní diagnostiky onemocnění prsu. Zajištění mamografie, sonografie prsu a vakuové mamotomie.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Provoz kliniky rehabilitačního lékařství.

Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Provoz kliniky dětského a dorostového lékařství.

Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Provoz kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní m

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Provoz kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní m

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Provoz interní kliniky.

IV. interní klinika gastroenterologie a hepatologi

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Provoz chirurgické kliniky.

I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové ch

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Provoz gynekologicko-porodnické kliniky.

Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Provoz dermatovenerologické kliniky.

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Provoz kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí.

1. Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Léčba závislostí na návykových látkách a patologického hráčství, terapie duálních poruch. Zajištění rodinné terapie návykových nemocí.

Oddělení pro léčbu závislostí