Pobočky Nemocnice Strakonice, a.s. - Ústavní lékárna

Rehabilitační oddělení

Poskytujeme rehabilitační péči například u bolestivých vertebrogenních onemocnění, u poúrazových stavů a u většiny neurologických postižení.

Oddělení nukleární medicíny

Provoz oddělení nukleární medicíny zaměřené na diagnostiku a léčbu pomocí otevřených radioaktivních zářičů aplikovaných.

Radiodiagnostické oddělení

Provoz radiodiagnostického oddělení vybavené angiografickým a skiagrafickými přístroji a výpočetním tomografem. Provádění vyšetření CT.

Centrální laboratoře

Centrální laboratoře se skládají z oddělení hematologie a krevního skladu, klinické biochemie a mikrobiologie, antibiotického střediska a patologie.

Dermatovenerologická ambulance

Provozujeme kožní ambulanci zaměřenou na diagnostiku a léčbu onemocnění kůže, kožních adnex, kožních nádorů a léčbou pohlavně přenosných nemocí.

Nemocnice Strakonice, a.s.

Dermatovenerologická ambulance

Provozujeme kožní ambulanci zaměřenou na diagnostiku a léčbu onemocnění kůže, kožních adnex, kožních nádorů a léčbou pohlavně přenosných nemocí.

Nemocnice Strakonice, a.s.

Centrum péče o zrak

Provoz očního oddělení. Provádění operací šedého zákalu, plastické operace na víčkách a na spojivce a další výkony na předním segmentu oka.

Hemodialyzační středisko

Provoz hemodialyzačního střediska vybavené přístrojem firmy Fresenius 5008 S. Provádění hemodialýzy akutní a chronické a hemodiafiltrace.

Gastroenterologická ambulance

Provoz gastroenterologické ambulance. Provádění vyšetření ultrazvukové, gastroskopické, koloskopické, ERCP včetně široké škály intervenčních výkonů.

Kardiologická ambulance

Ambulantní kardiologický servis zajišťuje následnou péči o pacienty se širokým spektrem kardiovaskulárních onemocnění. Provádění vyšetření EKG.

ORL ambulance

Provozujeme ORL ambulanci. Zabýváme se diagnostikou a léčbou akutních i chronických zánětů v oblasti cest dýchacích a polykacích u dětí i dospělých.

Psychiatrická ambulance

Provozujeme psychiatrickou ambulanci zaměřenou především na diagnostiku duševních poruch a jejich psychofarmakoterapií.

Onkologická ambulance

Provoz onkologické ambulance. Oddělení disponuje prostorem pro aplikaci protinádorové chemoterapie a místností národního onkologického registru.

Infekční ambulance

Provoz infekční ambulance zaměřené na péči o pacienty s infekčními chorobami. Poskytování konzultací ohledně cest do zahraničí včetně očkování.

Oddělení následné péče

Poskytování zdravotní péče nemocným se stanovenou diagnózou po odeznění akutní fáze onemocnění a ve stabilizovaném stavu.

Dermatovenerologická ambulance

Provozujeme kožní ambulanci zaměřenou na diagnostiku a léčbu onemocnění kůže, kožních adnex, kožních nádorů a léčbou pohlavně přenosných nemocí.

Plicní oddělení

Provoz plicního oddělení zaměřené na diagnostiku a léčbu nemocí dýchacích cest a plic.

Dětské oddělění

Provoz dětského oddělení s ambulantní a lůžkovou částí.

Neurologické oddělení

Provoz neurologického oddělení zaměřené na diagnostiku a nechirurgickou léčbu nemocí centrálního nervového systému, páteře a periferních nervů a svalů.

Gynekologická ambulance

Provozujeme gynekologickou ambulanci. Poskytujeme specializované urodynamické vyšetření při poruchách držení moči a superkonziliární služby.

Gynekologicko-porodnické oddělení

Poskytujeme komplexní gynekologicko porodnické péči. Vedeme poradnu pro rizikové těhotenství a ultrazvukovou diagnostiku.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Poskytování komplexní anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče na pěti lůžcích vybavených ventilační technikou.

Interní oddělení

Provoz interního oddělení. Poskytování hospitalizace pacientům s koronárními příhodami, intoxikacemi a dalšími život ohrožujícími komplikacemi.