Pobočky Lékařská knihovna Fakultní nemocnice s poliklinikou Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce

Léčba pohybového ústrojí. Léčí se zde choroby páteře, kloubů a měkkých částí pohybového aparátu. Nabízíme slatinné koupele a zábaly.

Radiodiagnostická klinika

Provoz radiodiagnostické kliniky. Provádíme screeningovou mamografii, sonografii, CT a rentgen. Nabízíme preventivní sonografické vyšetření prsů.

Nemocnice Na Bulovce

Patologicko-anatomické oddělení

Provoz patologicko-anatomického oddělení. Zajišťujeme bioptickou diagnostiku. Provádíme speciální imunohistochemické vyšetření k upřesnění diagnózy.

Nemocnice Na Bulovce

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Provoz oddělení klinické hematologie a transfuze. Provádíme morfologická hematologická laboratorní vyšetření včetně hemogramu a rozpočtu leukocytů.

Nemocnice Na Bulovce

Oddělení klinické biochemie a imunologie

Provádění biochemických vyšetření, vyšetření markerů hepatitid, tumormarkerů, hladin hormonů a léků. Vyšetřujeme také buněčnou imunitu a alergeny.

Nemocnice Na Bulovce

Neonatologické oddělení

Provoz novorozeneckého oddělení. Specializujeme se na péči o novorozence. Disponujeme oddělením specializované neonatální péče.

Nemocnice Na Bulovce

Pneumologická a onkologická ambulance

Provoz všeobecné pneumologické a onkologické ambulance. Zabýváme se výzkumem, diagnózou, prevencí a léčbou plicních onemocnění.

Nemocnice Na Bulovce

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie

Provoz kliniky pneumologie a hrudní chirurgie. Zaměřujeme se na výzkum v oblasti experimentální pneumologie a molekulární biologie.

Nemocnice Na Bulovce

Lipidologická ambulance

Provoz lipidologické ambulance. Zaměřujeme se na poruchy metabolismu tukových látek.

Nemocnice Na Bulovce

Endokrinologická ambulance

Provoz endokrinologické ambulance. Specializujeme se na diagnostiku a terapii onemocnění štítné žlázy, příštítných tělísek či nadledvin.

Nemocnice Na Bulovce

Kardiologická a angiologická ambulance

Provoz kardiologické a angiologické ambulance. Zabýváme se diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění krevních a lymfatických cév.

Nemocnice Na Bulovce

Gastroenterologická ambulance

Provoz gastroenterologické ambulance. Provádíme gastroskopii, sonografii dutiny břišní a CT vyšetření.

Nemocnice Na Bulovce

Oddělení centrální sterilizace

Provádění kompletní předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků. Používáme parní a formaldehydový sterilizátor.

Nemocnice Na Bulovce

Ambulance klinické hematologie a transfuze

Poskytování diagnostické a léčebné péče pro nemocné krevními chorobami. Provádění konsiliární služby v oboru hematologie a transfuzní lékařství.

Onkologická ambulance

Poskytujeme ambulantní lékařskou péči v oblasti léčby nádorů. Zabýváme se komplexní nechirurgickou léčbou nádorů dospělých.

Nemocnice Na Bulovce

Ústav radiační onkologie

Zajištění komplexní nechirurgické léčby solidních nádorů dospělých. Využíváme radioterapii, chemoterapii, hormonální léčbu či bioterapii.

Nemocnice Na Bulovce

Pediatrická ambulance

Poskytování komplexní ambulantní pediatrické péče. Zajišťujeme interní vyšetření a přijímání dětských pacientů do 19 let.

Nemocnice Na Bulovce

Pediatrické oddělení

Poskytování péče dětem s akutními i chronickými obtížemi. Zaměřujeme se na onemocnění dýchacích cest, alergii, onemocnění trávicího traktu a další.

Ambulance léčby bolesti

Zajištění léčby chronické bolesti nádorového i nenádorového původu. Zaměřujeme se na kloubní syndromy, coxarthrózy a gonarthrózy.

Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace

Zajištění léčebné rehabilitace pro odstranění poruch na hybném aparátu u dospělých a dětí. Poskytujeme myoskeletální medicínu.

Nemocnice Na Bulovce

Neurologická ambulance

Provádění neurologických vyšetření se specializací na diagnostiku a léčbu epilepsie, roztroušené sklerózy mozkomíšní a vertebrogenní poruchy.

Nemocnice Na Bulovce

Neurologické oddělení

Poskytování odborné neurologické péče ve všech oblastech onemocnění centrálního a periferního nervového systému. Disponujeme 44 lůžky.

Infekční ambulance

Zajišťování komplexní ambulantní péče o klienty s infekčními chorobami. Provádíme dispenzarizaci pacientů po infekčních onemocněních.

Nemocnice Na Bulovce

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

Zaměřujeme se na vyšetřování a léčbu infekčních chorob v celém spektru u dětí i dospělých včetně chorob tropických.

Nemocnice Na Bulovce

II. interní ambulance

Provoz akutní příjmové interní ambulance. Zaměřujeme se na kardiologii, diabetologii, lipidologii a angiologii.

Nemocnice Na Bulovce

II. interní oddělení

Poskytování nemocniční péče v celém rozsahu oboru vnitřního lékařství s převažujícím zaměřením na kardiologii.

Nemocnice Na Bulovce

I. interní ambulance

Provoz všeobecné interní ambulance. Zaměřujeme se na gastroenterologii, kardiologii, diabetologii a angiologii.

Nemocnice Na Bulovce

I. interní oddělení

Poskytování nemocniční péče o interně nemocné. Zaměřujeme se na gastroenterologii, kardiologii a angiologii.

Nemocnice Na Bulovce

Dermatovenerologická ambulance

Poskytování specializované péče v oboru kožních chorob a venerologie. Zaměřujeme se na dermatologickou alergologii a kožní choroby z povolání.

Nemocnice Na Bulovce

Dermatovenerologická klinika

Poskytování péče v celém spektru chorob kožních a pohlavních. Specializujeme se na problematiku dětských kožních chorob, dermatologickou onkologii.

Nemocnice Na Bulovce

Urologická ambulance

Provoz urologické ambulance. Zajišťujeme operační léčbu pro onemocnění močových cest, operaci pro nezhoubné onemocnění prostaty.

Nemocnice Na Bulovce

Urologické oddělení

Poskytování komplexní diagnostické a léčebné péče pro všechna urologická onemocnění. Zajišťujeme operační léčbu pro onemocnění močových cest.

Nemocnice Na Bulovce

Otorinolaryngologická ambulance

Léčba ušních, nosních a krčních onemocnění. Provádíme běžnou diagnostiku a operační výkony.

Nemocnice Na Bulovce

Otorinolaryngologické oddělení

Provádění běžné diagnostiky a operačních výkonů v ORL oblasti. Léčba ušních, nosních a krčních onemocnění.

Nemocnice Na Bulovce

Ortopedická ambulance

Zajištění diagnostiky, operační a konzervativní terapie, léčby chorob, vad a úrazů pohybového aparátu. Specializujeme se na spondylochirurgii.

Nemocnice Na Bulovce

Ortopedická klinika

Zajištění diagnostiky, operační a konzervativní terapie, léčby chorob, vad a úrazů pohybového aparátu.

Nemocnice Na Bulovce

Ambulance dětské chirurgie

Zajištění komplexní ambulantní chirurgické léčby dětí. Disponujeme čtyřmi nezávislými vyšetřovnami, sádrovnou a zákrokovým operačním sálem.

Nemocnice Na Bulovce

Oddělení dětské chirurgie

Provoz chirurgického oddělení pro děti od 0 do 18 let včetně. Specializujeme se na břišní chirurgii, traumatologii, urologii, proktologii a další.

Nemocnice Na Bulovce

Oční ambulance

Provoz všeobecné oční ambulance. Provádíme ošetření úrazů, náhlých onemocnění, konsilií na žádost lékařů jiných oborů a další.

Nemocnice Na Bulovce

Oční oddělení

Poskytování péče v celém rozsahu moderní oftalmologie. Zaměřujeme se na léčbu a operaci šedého zákalu, onemocnění sítnice.

Nemocnice Na Bulovce

Ambulance plastické chirurgie

Poskytování poradenství v oblasti plánovaných plastických operací. Provádíme rekonstrukční a estetickou plastickou chirurgii.

Nemocnice Na Bulovce

Klinika plastické chirurgie

Provoz kliniky plastické chirurgie. Provádíme rekonstrukční a estetickou plastickou chirurgii včetně odborného poradenství.

Nemocnice Na Bulovce

Chirurgická ambulance

Provoz chirurgické ambulance. Zaměřujeme se na vyšetření, ošetření a léčbu chirurgických onemocnění a úrazů u dospělých a dětí.

Nemocnice Na Bulovce

Chirurgická klinika

Provoz lůžkového oddělení chirurgické kliniky. Zaměřujeme se na břišní, cévní, septickou chirurgii a chirurgii mléčné žlázy.

Nemocnice Na Bulovce

Všeobecná gynekologická ambulance

Poskytování komplexní gynekologické ambulantní péče. Zaměřujeme se na problematiku ženského pohlavního ústrojí. Provádíme forenzní vyšetření.

Nemocnice Na Bulovce

Gynekologicko-porodnická klinika

Poskytování komplexní gynekologicko-porodnické péče. Disponujeme oddělením rizikového těhotenství a konzervativní gynekologie a porodním sálem.

Nemocnice Na Bulovce

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Podávání celkové a svodné anestézie, léčba akutních bolestivých onemocnění, příjem, diagnostika a léčba život ohrožujících stavů.

Nemocnice Na Bulovce