Pobočky ev. č. 0411 Slávka Vacková

ev. č. 0411 Slávka Vacková

Daňový poradce poskytuje vedení účetnictví a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.