Pobočky Milevské muzeum

Milevské muzeum

Možnost návštěvy stálé expozice dějin premonstrátského kláštera a Milevska.

Knihovna Milevského muzea

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.