Pobočky Akademický ústav Karviná, z.ú.

Akademický ústav Karviná, z.ú.

Akademický ústav Karviná, z.ú.

Dlouhodobě realizujeme kvalifikační a rekvalifikační kurzy, odborné semináře a školení. Poskytujeme službu sociální prevence – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Jako pověřená organizace pro výkon sociálně právní ochrany dětí …

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:30)

Akademický ústav Karviná, z.ú.

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza se věnuje dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, zejména z lokality Karviná – Nové Město. Zde jsou děti, mládež a mladí dospělí zasaženi vysokou mírou nezaměstnanosti, nedostatkem financí, sociálními problémy, ...

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA

Poradna SPOLU – sociálně právní ochrana dětí

Zaměřujeme se na dlouhodobou a systematickou práci a pomoc rodinám (dětem i rodičům), které se nacházejí v obtížných rodinných situacích (rozvody a rozchody rodičů, narušení citových vazeb mezi rodiči a dětmi) a organizujeme vzdělávací aktivity směřující k ...

Poradna

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)