Pobočky Polabské muzeum

Polabské muzeum

Stálá expozice pravěkých a středověkých dějin středního Polabí, polabské přírody a historie poděbradského lázeňství. Součástí je numismatická sbírka.

Památník krále Jiřího z Poděbrad

Expozice přibližuje osobnost krále Jiřího z Poděbrad. Součástí je i stálá výstava o Bohuslavu Schnirchovi.

Městské muzeum Sadská

Nabídka expozice z historie Sadské. Další část je věnována cechům, řemeslům a průmyslu v 19. století.

Vlastivědné muzeum

Stálá expozice věnovaná Bohumilu Hrabalovi. Další expozice jsou věnované vývoji nymburské lokality.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Muzeum Bedřicha Hrozného

Expozice na téma život a dílo Bedřicha Hrozného. Pořádání krátkodobých výstav.

Polabské národopisné muzeum

Nabídka stálé expozice lidové kultury středního Polabí 18. - 20. století. Součástí je skanzen tvořený chalupami se zařízenými interiéry.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Knihovna Polabského muzea

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.