Pobočky Město Jaroměřice Nad Rokytnou

Město Jaroměřice Nad Rokytnou

Provoz úřadu města datujícího se od roku 1325. Nadmořská výška 422 metrů. Na území žije 4272 obyvatel. Zahrnuje služby Czech POINTu, vydávání informačního zpravodaje a elektronickou podatelnu.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Město Jaroměřice Nad Rokytnou

Nabízíme informační služby turistům o městě i regionu. Informace z oblasti ubytování, stravování, dopravy, kultury, cyklistických či turistických tras a výletů. Zahrnuje služby: veřejný internet, tisk, kopírování, laminování, kroužková ...

Turistické informační centrum

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 07:30)

Město Jaroměřice Nad Rokytnou

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Správa v oblasti školství a kultury. Řešení přestupků proti pořádku ve státní správě.

Matrika a evidence obyvatel

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Město Jaroměřice Nad Rokytnou

Zajišťování stavebně-právní činnosti města a správy majetku. Zastupování města jako vlastníka nemovitostí ve stavebních a jiných řízeních, agenda pozemků, odpovědnost za přípravy a realizace staveb, provádění dozoru pro investory, nabídka pronájmů pozemků ve …

Odbor výstavby, investic a majetku

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Město Jaroměřice Nad Rokytnou

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně-právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

Sociální pracovnice

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Město Jaroměřice Nad Rokytnou

Správa hospodaření města. Příprava rozpočtu, jeho změny a závěrečný účet, zabezpečení financování města, vedení účetnictví, evidence vymáhání pohledávek, agenda loterií a jiných podobných her, vymáhání daní, poplatků a jiných peněžitých závazků, komplexní ...

Finanční odbor

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Město Jaroměřice Nad Rokytnou

Veřejná univerzální knihovna nabízí půjčování knih, časopisů, map i nabídku přístupu k internetu. K dispozici on-line katalog knih. Poskytujeme bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Provádíme kulturně-výchovné akce.

Městská knihovna

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Město Jaroměřice Nad Rokytnou

Nabízíme informační služby turistům o městě i regionu. Informace z oblasti ubytování, stravování, dopravy, kultury, cyklistických či turistických tras a výletů. Zahrnuje služby: veřejný internet, tisk, kopírování, laminování, kroužková ...

Turistické informační centrum

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 10:00)