Pobočky Slezské zemské muzeum

Slezské zemské muzeum

Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severovýchodní Moravy. V muzeu působí odborníci v oblastech ...

Slezské zemské muzeum

V přízemí Památníku Petra Bezruče se nachází expozice připomínající život tohoto velkého slezského básníka. V prvním patře je pak sál sloužící pro kulturní akce muzea – krátkodobé výstavy, přednášky či autorská čtení.

Památník Petra Bezruče

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Slezské zemské muzeum

Památník nabízí výstavy na téma 2. světové války. Expozice Doba zmaru a naděje chronologicky připomíná válečné dějiny i přibližuje civilní život obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu. Postihuje také boje československých vojáků na Blízkém východě, osudy ...

Národní památník II. světové války

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Slezské zemské muzeum

Pevnostní areál je prezentací ojedinělého fortifikačního sytému naší republiky. Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce projekční i palebně-taktické a rovněž různé stupně odolnosti. Zahrnuje expozice vojensko-technických památek.

Areál čs. opevnění

ZAVŘENO (Otevírá 11:00)

Slezské zemské muzeum

Muzeum nabízí expozici Slezsko zaměřenou na přírodní a kulturněhistorické fenomény. Expozice zahrnuje všechna tři podlaží budovy i sklepní prostory. První oddíl expozice nese název Příroda Slezska, druhá část Křídla myšlenek, část třetí se jmenuje ...

Historická výstavní budova

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Slezské zemské muzeum

Veřejná vědecká knihovna se specializací na přírodovědné a umělecko-historické spisy. Knihovní fond obsahuje cca 290 000 svazků, část fondu tvoří sbírkový fond Silesiak a starých tisků. Nabídka knih z oblasti historie, etnografie, filozofie, sociologie, ...

Ústřední knihovna

ZAVŘENO (Otevírá St 12:00)

Slezské zemské muzeum

V arboretu může návštěvník zhlédnout dendrologickou sbírku Dřeviny pěti světadílů o ploše 23 ha, skleníkovou expozici subtropických a tropických rostlin, zookoutek či meteostanici. Pořádáme výstavy a akce.

Slezské zemské muzeum

Srub Petra Bezruče s původním interiérem nabízí prohlídky i expozici Krajem Petra Bezruče.

Srub Petra Bezruče

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)