Pobočky Dětský domov, MŠ, ZŠ, Praktická škola, Školní jídelna, Školní družina, Školní klub a Přípravný stupe