Pobočky Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. - Školní jídelna (Orlová)

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, obecně prospěšná společnost

Vyšší odborná škola nabízející tříletý denní a čtyřletý dálkový pomaturitní obor obchodně-podnikatelská činnost.