Pobočky Západočeská univerzita v Plzni

Odloučené pracoviště Fakulty strojní

Pracoviště zajišťuje výuku v oblasti strojního inženýrství. Nabízíme studium bakaléřského studijního programu v kombinované formě.

Odloučené pracoviště Fakulty strojní

Pracoviště zajišťuje výuku v oblasti strojního inženýrství. Nabízíme studium bakaléřského studijního programu v kombinované formě.

West Bohemian Historical Review

Provoz odborného časopisu katedry historických věd FF ZČU v Plzni, který se soustřeďuje na vydávání odborných studií k českým i světovým dějinám.

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti zdravotnických studií se zaměřením na ošetřovatelství, ochranu veřejného zdraví, specializací fyzioterapie a další.

Vydavatelství při Západočeské univerzitě v Plzni

Vydavatelství zajišťuje všechny formy vydavatelské činnosti a dále služby v oblasti audio, video a multimedií v rámci univerzity i mimo ni.

Centrum informatizace a výpočetní techniky

Centrum zavádí, provozuje a rozvíjí informační technologie na půdě univerzity a poskytuje služby s tím spojené.

Útvar zahraničních vztahů

Nabízí poradenství fakultám o vzdělávacích projektech Evropské unie a zprostředkovává kontakty v rámci zahraniční spolupráce.

Ústav umění a designu

Ústav zajišťuje výuku v oblasti výtvarného umění a designu. Nabídka bakalářských a magisterských studijních programů a celoživotního vzdělávání.

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Knihovna buduje knihovní fond a poskytuje knihovnicko-informační služby v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry univerzity.

Ústav celoživotního vzdělávání

Nabídka vzdělávacích aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání, tedy mimo rámec prezenčního vzdělávání nabízeného univerzitou.

Fakulta strojní

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti strojírenství a strojního inženýrství. Nabízíme bakalářské a navazující magisterské studijní programy.

Fakulta pedagogická

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti učitelství pro základní a střední školy. Vydává odborný časopis Arnica.

Fakulta elektrotechnická

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti aplikované elektrotechniky a informatiky. Nabízíme bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy.

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti matematiky, geomatiky, inženýrské informatiky, aplikované vědy a informatiky.

Fakulta filozofická

Fakulta nabízí výuku v akreditovaných studijních programech humanitního, společenskovědního, filologického a historického zaměření.

Fakulta ekonomická

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti podnikové ekonomiky a managementu s možností kombinovaného a prezenčního studia.

Ústav Nové technologie

Ústav se zabývá aplikovaným výzkumem se složkou problémově orientovaného výzkumu mechaniky technologických procesů, dynamických systémů a materiálů.

Správa kolejí a menz Západočeské univerzity v Plzni

Nabídka ubytování pro studenty v šesti různých areálech a stravování ve dvou menzách nabízejících teplé obědy i večeře.