Pobočky Městská část Praha 16

Městská část Praha 16

Služby a informace souvisejících s městskou částí Praha 16. Poskytování služeb Czech POINTu.

Místní knihovna Radotín

Půjčujeme knihy, periodika, audioknihy, společenské hry a čtečky e-knih, poskytujeme přístup na internet a možnost kopírování. Wi-fi připojení zdarma.

Knihovna

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Městská část Praha 16

Příprava podkladů pro jednání starosty a zástupců starosty. Vede přehled žen na mateřské dovolené, přehled o pracujících důchodcích, evidenci osobních čísel zaměstnanců, evidenci o délce pracovních úvazků, evidenci zápočtových listů, evidenci pracovních úrazů …

Odbor kancelář úřadu

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Městská část Praha 16

Vykonávání funkce obecného a speciálního stavebního úřadu. Plní funkci silničního správního úřadu. Zabývá se ochranou přírody, krajiny a zajišťuje vodní a odpadové hospodářství.

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Městská část Praha 16

Výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí, výplaty dávek sociální péče, státní sociální podpory a zvláštních sociálních dávek.

Odbor sociální

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Městská část Praha 16

Výkon matričních činností. Ověřování pravosti listin a podpisů. Projednávání přestupků fyzických osob. Evidence obyvatel a osobních dokladů. Zajišťování veškerého oběhu došlých a odesílaných písemností.

Městská část Praha 16

Vedení evidence majetku městské části. Zajišťování oprav místních komunikací. Povolování vjezdu do vybraných míst městské části. Správa úřední desky. Zajišťování výběrových řízení. Zajišťuje kompletní přejímání a předávání volných bytů a nebytových prostorů. …

Odbor místního hospodářství

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Městská část Praha 16

Vedení účetnictví a zajišťování veškerých finančních operací úřadu. Správa pokladny, mzdová účtárna, ekonomika bytového hospodářství, fakturace a další.

Městská část Praha 16

Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění. Vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede ...

Odbor živnostencký

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Kino Radotín

Do kina v Radotíně vás zveme na premiéry, filmy pro děti i náročnější diváky a speciální akce, soutěže a projekce plné zážitků.

Kino

ZAVŘENO (Otevírá v 16:30)