Pobočky MEZI Nedvědice, a.s.

MEZI Nedvědice, a.s.

Firma se zabývá výrobou elektromotorů, generátorů, dynam a odvozených zařízení.

Hlavní pobočka

MEZ, a.s.

Výroba výtahových motorů, vodních a kalových čerpadel, kalových míchadel a elektrocentrál.